ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

LibreOffice Now: Ένα εργαλείο για την μετάβαση στο LibreOffice από την πόλη της Ναντ

H γαλλική πόλη της Nantes (Nantes Métropole) για τη μετάβασή της στο LibreOffice, δημοσίευσε ένα εργαλείο ανοιχτού κώδικα που χρησιμοποιεί για τον προγραμματισμό της μετάβασης. Η μετάβαση από το εμπορικό λογισμικό στην ελεύθερη σουίτα παραγωγικότητας LibreOffice ξεκίνησε το 2013 και πρόκειται να εξοικονομήσει στην πόλη 260.000 ευρώ ετησίως. Η μετάβαση ολοκληρώθηκε τον Απρίλιο του 2016.

Το εργαλείο, το LibreOffice Now, δημιουργήθηκε ως μέρος της στρατηγικής της πόλης για τη διαχείριση των αλλαγών μεταξύ των χρηστών, τόσο πριν όσο και κατά τη διάρκεια της μετάβασης. Η διαχείριση της αλλαγής ήταν στο επίκεντρο αυτού του έργου μετάβασης, δήλωσε ο διευθυντής έργων πληροφορικής Eric Ficheux, καθώς 5.000 σταθμοί εργασίας γύρισαν στο LibreOffice. Για την επιτυχία αυτού του εγχειρήματος, ο Ficheux και η ομάδα του ξεκίνησαν τη διαδικασία μετάβασης με πιλότους μικρής κλίμακας, o καθένας από τους οποίους κάλυπτε 300 σταθμούς εργασίας, και κέρδισε την υποστήριξη βασικών παραγόντων της διοίκησης. Μία από τις προκλήσεις κατά τη διάρκεια της μετάβασης ήταν η συλλογή πληροφοριών σχετικά με τις λειτουργικές ανάγκες και τη χρήση των σταθμών. Μία από τις κύριες ανησυχίες τους, για παράδειγμα, αποδείχθηκε η προσαρμογή των μακροεντολών.

To εργαλείο LibreOffice Now, που είναι διαθέσιμο στο GitHub, είναι ένα εργαλείο PHP που αυτοματοποιεί την επιλογή των χρηστών και τη συλλογή πληροφοριών μέσω ενός ερωτηματολογίου. Η τεκμηρίωση του στο GitHub αναφέρει: “Το εργαλείο έχει σχεδιαστεί για να θέτει ή να αφαιρεί λογαριασμούς χρηστών σε προκαθορισμένες ομάδες, σύμφωνα με τις απαντήσεις στο ερωτηματολόγιο”. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για να οργανώσει την διαδικασία της μετάβασης.

Το LibreOffice Now, ξεκινά με την αποστολή ενός μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, σε κάθε χρήστη  που του υποδεικνύει μια φόρμα που πρέπει να συμπληρώσει. Η φόρμα συλλέγει πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο ο χρήστης χρησιμοποιεί τα εργαλεία του σε καθημερινή βάση. Με βάση τις απαντήσεις τους, το LibreOffice  στέλνει αυτόματα ένα email με εξατομικευμένες πληροφορίες. Για παράδειγμα, μπορεί να προτείνει εκπαίδευση για να βοηθήσει τον χρήστη να μετατοπίσει τις δικές του μακροεντολές στο LibreOffice. Το LibreOffice Now είναι επίσης συνδεδεμένο με το αυτοματοποιημένο σύστημα ενημέρωσης της διοίκησης, ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να ξεκινήσει η τεχνική μετάβαση στο LibreOffice σε επιμέρους σταθμούς εργασίας.

Πηγή άρθρου: https://joinup.ec.europa.eu

Leave a Comment