ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

MemoPol: Ένα εργαλείο παρακολούθησης των ψήφων των ευρωβουλευτών για τα θέματα των ψηφιακών δικαιωμάτων

Το MemoPol (Πολιτική Μνήμη) είναι ένα εργαλείο ανοιχτού λογισμικού,  που βοηθά τους πολίτες να έρθουν σε επαφή με τους αντιπροσώπους τους στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,  και να παρακολουθούν τις ψηφοφορίες τους σε συγκεκριμένα θέματα. Βοηθάει στην οικοδόμηση μιας μνήμης για τις πολιτικές ενέργειες των εκλεγμένων αντιπροσώπων καθ ‘όλη τη διάρκεια της σταδιοδρομίας τους, η οποία είναι μια θεμελιώδης ανάγκη για τη  λειτουργία της δημοκρατίας.

Προορίζεται ως εργαλείο για τους ανθρώπους, τις οργανώσεις ή ακόμα και τους αντιπροσώπους, για να κατανοήσουν καλύτερα τα προβλήματα που συζητούνται στο Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο και στην κοινωνία μας. Επομένως, οι Ευρωβουλευτές, βαθμολογούνται σύμφωνα με τις ψήφους και τις πράξεις τους, όχι μόνο βάσει των όσων λένε για να εκλεγούν. Σκοπός του Memopol είναι να δώσει μια γρήγορη εικόνα των θέσεών τους σχετικά με συγκεκριμένα προβλήματα.

To La Quadrature du Net (LQDN), που με την βοήθεια του αναπτύχθηκε το MemoPol εστιάζει στις δράσεις και το τρόπο που ψηφίζουν οι Ευρωβουλευτές  (και οι βουλευτές στα κοινοβούλια της Γαλλίας και του Βελγίου) για 7 θέματα που είναι σχετικά με τα  δικαιώματα και τις ελευθερίες στην ψηφιακή εποχή:

  • Τα θεμελιώδη δικαιώματα στην ψηφιακή εποχή
  • Την ουδετερότητα στο Διαδίκτυο
  • Τις υποδομές και τα δίκτυα
  • Τα Κοινά και την ελεύθερη πρόσβαση στη γνώση και τον πολιτισμό
  • Το Ελεύθερο Λογισμικό
  • Την Κρυπτογράφηση
  • Την προστασία του προσωπικού απορρήτου

Κάθε πρόταση και ψήφος ενός ευρωβουλευτή, λαμβάνει μια  βαθμολογία μεταξύ 0 και 100 μονάδων, ανάλογα με τη σπουδαιότητα των θεμάτων. Η παλαιότερη ψήφος του ευρωβουλευτή αποδυναμώνεται, για να αντικατοπτρίζει η βαθμολογία,  τις αλλαγές πορείας κατά την διάρκεια της θητείας του.  Για παράδειγμα εδώ  μπορείτε να δείτε τους ευρωβουλευτές με την υψηλότερη βαθμολογία, και με κλικ πάνω στο όνομα, τους ψήφους τους σε σχετικές ψηφοφορίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Οποιοσδήποτε οργανισμός μπορεί να εγκαταστήσει και να προσαρμόσει το MemoPol για τις συγκεκριμένες ανάγκες και θέσεις του. Όλες οι απαραίτητες πληροφορίες  και ο κώδικας είναι διαθέσιμα στο αποθετήριο του MemoPol

Πηγή άρθρου: https://memopol.lqdn.fr/

 

Leave a Comment