ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Public Integrity Forum: Ενισχύοντας την Ακεραιότητα στον Δημόσιο Τομέα

H Γενική Γραμματεία Καταπολέμησης της Διαφθοράς και o Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης, στο πλαίσιο του Προγράμματος Τεχνικής Υποστήριξης προς την Ελλάδα για την καταπολέμηση της Διαφθοράς, που υλοποιείται με τη στήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής συνδιοργανώνει στις 11-12 Ιουλίου 2017, στην Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας (Κεντρική Αίθουσα) διημερίδα για την Ακεραιότητα στο Δημόσιο Τομέα.

Η διαφθορά και η κατάχρηση δημόσιας εξουσίας αποτελούν μάστιγα για τη δημοκρατία, απομυζούν πολύτιμους δημόσιους πόρους και δυσχεραίνουν την αναπτυξιακή προσπάθεια. Η αυξανόμενη δυσπιστία απέναντι στους κυβερνητικούς θεσμούς σε ολοένα και περισσότερες  χώρες, καθώς και η εντεινόμενη απογοήτευση των πολιτών καθιστούν την ενίσχυση των προτύπων ακεραιότητας πιο επιτακτική από ποτέ.

Στελέχη της Κυβέρνησης και της δημόσιας διοίκησης, εκπρόσωποι του ιδιωτικού τομέα, δημοσιογράφοι, φορείς της κοινωνίας των πολιτών καθώς και ακαδημαϊκοί θα συναντηθούν στην Αθήνα  για να συζητήσουν  θέματα σχετικά με την καταπολέμηση της διαφθοράς, όπως:

  • Το κοινωνικό κόστος της διαφθοράς,
  • Τη χρήση πολιτικών δωρεών με σκοπό την εξασφάλιση επιρροής,
  • Τη σημασία της ύπαρξης αποτελεσματικών μηχανισμών εποπτείας και λογοδοσίας στον δημόσιο τομέα,
  • Το ρόλο-κλειδί της ακεραιότητας για την κοινωνική ευημερία,
  • Τον νέο ρόλο των μέσων επικοινωνίας και των πολιτών στην καταπολέμηση της διαφθοράς,

Ο Οργανισμός Ανοιχτών Τενχολογιών ΕΕΛΛΑΚ στηρίζει την διημερίδα, και θα συμμετέχει στο πάνελ για την Προώθηση της Διαφάνειας μέσω Νέων Τεχνολογιών: Μελλοντικές Ευκαιρίες, ο Πρόεδρος του Οργανισμού, και Καθηγητής στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, κ. Διομήδης Σπινέλλης.

To Φόρουμ αυτό αποτελεί μία ευκαιρία για διάλογο και ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων σε ζητήματα ακεραιότητας και διαφάνειας της λειτουργίας του Δημοσίου Τομέα. Στόχος της είναι η ευαισθητοποίηση του κοινού και η συστράτευση όλων των κοινωνικών φορέων απέναντι σε φαινόμενα διαφθοράς.

Στο πλαίσιο του Forum θα παρουσιαστεί η 2η Ετήσια Έκθεση της Γενικής Γραμματείας Καταπολέμησης της Διαφθοράς για το έτος 2016.

Επίσης, θα παρουσιαστούν οι τρεις διαδικτυακές εφαρμογές (web apps) που κατέλαβαν τις τρεις πρώτες θέσεις στο 1οHackathon για την Ακεραιότητα στον Ελληνικό Δημόσιο Τομέα όπου συνδιοργανώθηκε με τον Οργανισμό Ανοιχτών Τεχνολογιών τον Απρίλιο 2017.

Δήλωση συμμετοχής: Για να παρακολουθήσετε το Forum, παρακαλούμε εγγραφείτε εδώ.

Leave a Comment