ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Το πρώτο γερμανικό εθνικό σχέδιο δράσης για το Open Government Partnership

Η Γερμανική ομοσπονδιακή κυβέρνηση ενέκρινε πριν από λίγες ημέρες, το πρώτο Εθνικό Σχέδιο Δράσης (ΕΣΔ)  για το Open Government Partnership.  Με το Εθνικό Σχέδιο Δράσης, η Γερμανική ομοσπονδιακή κυβέρνηση λαμβάνει σημαντικά μέτρα για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Οι 15 δεσμεύσεις της Γερμανικής Ομοσπονδιακής κυβέρνησης στο ΕΣΔ θα παρέχουν νέους τρόπους για την αύξηση της διαφάνειας, την ανοιχτή καινοτομία και την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των κυβερνήσεων και των διοικήσεων.

Η Γερμανική  Ομάδα Εργασίας για το Open Government Partnership, μια ανοιχτή ομάδα που αποτελείται από οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, επιστημονικούς εκπροσώπους και μεμονωμένους πολίτες, χαιρετίζει το γεγονός ότι πολλές από τις υποβληθείσες προτάσεις της ομάδας, αντικατοπτρίζονται στο Εθνικό Σχέδιο Δράσης. Κατά τη διάρκεια αυτού του πρώτου κύκλου των δύο ετών, το ΕΣΔ επικεντρώνεται σε ζητήματα όπως τα ανοικτά δεδομένα, τα πρότυπα διαφάνειας για την αναπτυξιακή συνεργασία και την ηλεκτρονική εφαρμογή παροχών για γονείς. Θέματα όμως,  όπως το λογισμικό ανοιχτού κώδικα, η ανοιχτή πολιτική για την υγεία ή η ισχυρότερη οικονομική διαφάνεια (συμπεριλαμβανομένης της ανοιχτής ανάθεσης συμβάσεων) δεν διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στο πρώτο γερμανικό ΕΣΔ. Ακόμα, στο Εθνικό σχέδιο δράσης έχουν παραμεληθεί ενέργειες που θα απαιτούσαν αλλαγές στους υπάρχοντες νόμους, με αποτέλεσμα να αφεθούν στη μελλοντική Γερμανική κυβέρνηση  που θα προκύψει μετά τις επερχόμενες ομοσπονδιακές εκλογές.

Η έννοια της ανοικτής διακυβέρνησης στο πλαίσιο του Open Government Partnership είναι κοινό καθήκον όλων των ενδιαφερομένων και επωφελείται από μια αξιόπιστη και συνεχή ανταλλαγή  ιδεών μεταξύ κυβέρνησης και πολιτών. Το Ομοσπονδιακό Υπουργείο Εσωτερικών (BMI) διαχειρίζεται αυτή τη διαδικασία για ολόκληρη την ομοσπονδιακή κυβέρνηση. Κατά την προετοιμασία του πρώτου ΕΣΔ, το υπουργείο προώθησε το διάλογο με την κοινωνία των πολιτών και έλαβε πολλές προτάσεις, τις οποίες  η ομοσπονδιακή κυβέρνηση αξιολόγησε εσωτερικά. Η Ομάδα Εργασίας OGP της Γερμανίας είναι στην ευχάριστη θέση να συνεχίσει το διάλογο με την κυβέρνηση τα επόμενα δύο χρόνια και να συνοδεύσει εποικοδομητικά την εφαρμογή του για το ΕΣΔ.

Η Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας συμμετέχει στο Open Government Partnership από το Δεκέμβριο του 2016. Περισσότερο από 75 εθνικές και 15 υποεθνικές κυβερνήσεις έχουν ήδη συμφωνήσει στη βελτίωση της παγκόσμιας διακυβέρνησης με τη συμπερίληψη οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών. Στο επίκεντρο του OGP βρίσκονται τα ΕΣΔ, τα οποία αναπτύσσονται από κοινού με την κοινωνία των πολιτών. Το επόμενο ΕΣΔ προγραμματίζεται για το 2019 και θα περιλαμβάνει επίσης τις περιφερειακές και τοπικές αρχές. Πιστεύουμε ότι, γι ‘αυτό πρέπει να ξεκινήσει νωρίτερα, η απαιτούμενη δημόσια διαβούλευση.

Από το 2011, η Ομάδα Εργασίας OGP της Γερμανίας υποστηρίζει ενεργά την πρόοδο της ανοιχτής διακυβέρνησης στη Γερμανία. Υποστηρίζει την κυβέρνηση και εμπλουτίζει τη διαδικασία αυτή με τις θέσεις της κοινωνίας των πολιτών, εξασφαλίζοντας ότι η ανοικτή κυβέρνηση μπορεί να εδραιωθεί αποτελεσματικά και βιώσιμα στις ομοσπονδιακές, περιφερειακές και τοπικές κυβερνήσεις.

Πηγή: https://www.opengovpartnership.org

 

Leave a Comment