ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Δείκτης αποτελεσματικότητας των δημόσιων υπηρεσιών (InCiSE)

Ο Δείκτης Διεθνούς Αποτελεσματικότητας των Δημόσιων Υπηρεσιών (InCiSE) συνδυάζει πληθώρα υφιστάμενων δεδομένων για να παρέχει μια συνοπτική αξιολόγηση του τρόπου με τον οποίο η δημόσια διοίκηση της κεντρικής κυβέρνησης μιας χώρας λειτουργεί αποτελεσματικά σε σύγκριση με άλλες κυβερνήσεις σε όλο τον κόσμο. Παρέχει ένα σύνολο συγκριτικών πληροφοριών που βοηθούν τις χώρες να καθορίσουν τι κάνουν καλά, τι μπορούν να βελτιώσουν και τι μπορούν να μάθουν ο ένας από τον άλλο.

Το πρώτο του είδους του, ο δείκτης InCiSE καλύπτει 31 χώρες σε όλη την Ευρώπη, τη Βόρεια Αμερική, τη Νότια Αμερική, την Ασία και την Αυστραλασία. Αξιολογώντας την αποτελεσματικότητα της δημόσιας διοίκησης βάσει του τρόπου με τον οποίο η δημόσια υπηρεσία εκτελεί τα καθήκοντά της, ο Δείκτης αποκαλύπτει ποιες χώρες είναι αποτελεσματικές και πού μπορούν να βελτιωθούν. Χρησιμεύει ως εργαλείο βελτίωσης της απόδοσης που επιτρέπει στους ανώτερους υπεύθυνους λήψης αποφάσεων να διαπιστώσουν ποιες χώρες αποδίδουν καλύτερα σε ποιους τομείς και να μάθουν από αυτούς, καθώς και ένα εργαλείο λογοδοσίας που επιτρέπει στους πολίτες, τους κυβερνητικούς αξιωματούχους και τους πολιτικούς να καθορίσουν πόσο καλά λειτουργούν οι δημόσιες υπηρεσίες τους .

Ο δείκτης InCiSE είναι μια συνεργασία μεταξύ του Blavatnik School of Government του University of Oxford και του Institute for Government  του Ηνωμένου Βασιλείου. Το έργο υποστηρίχθηκε από τη δημόσια υπηρεσία του Ηνωμένου Βασιλείου και χρηματοδοτείται από τα ιδρύματα της ανοικτής κοινωνίας.

Ο αρχικός δείκτης InCiSE είναι ένα πιλοτικό έργο και τα ιδρυτικά μέλη έχουν δεσμευτεί να υποστηρίξουν την ανάπτυξη του δείκτη για άλλα τέσσερα χρόνια. Ο μακροπρόθεσμος στόχος είναι να διευρυνθεί το πεδίο εφαρμογής του Δείκτη ώστε να διασφαλιστεί ότι μπορεί να παραχθεί κάθε χρόνο και να επεκτείνει την κάλυψη των χωρών που εξετάζει.

Ο InCiSE δεν ισχυρίζεται σε αυτό το στάδιο ότι αποτελεί ένα ολοκληρωμένο μέτρο για την απόδοση των δημόσιων υπηρεσιών. Λείπουν χώρες και δεδομένα που εμποδίζουν τον Δείκτη να είναι τόσο ισχυρός και συγκριτικός όσο θα ήθελαν οι δημιουργοί του.

Το InCiSE έχει ήδη συγκεντρώσει έναν αυξανόμενο όγκο δεδομένων και πληροφοριών και ελπίζει ότι η δρομολόγηση αυτής της έκθεσης θα δώσει ώθηση σε ευρείες συζητήσεις σε παγκόσμιο επίπεδο σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο οι δημόσιες υπηρεσίες μπορούν να βελτιώσουν την αποτελεσματικότητά τους, καθώς και τη χρησιμότητα των δεδομένων InCiSE. Τα σχόλια είναι ευπρόσδεκτα στη διεύθυνση: incise@instituteforgovernment.org.uk

Σύμφωνα με το δείκτη οι πρώτες 10 χώρες στην αποτελεσματικότητα του συνολικού δείκτη του δημόσιων υπηρεσιών είναι

 

  • Καναδάς
  • Νέα Ζηλανδία
  • Αυστραλία
  • Ηνωμένο Βασίλειο
  • Φιλανδία
  • Σουηδία
  • Εσθονία
  • Νορβηγία
  • Ν. Κορέα
  • Η.Π.Α

 

Αντίθετα, η Ελλάδα σύμφωνα με την αξιολόγηση του δείκτη, βρίσκεται στην 29 θέση της κατάταξης.

Τις αναλυτικές εκθέσεις μπορείτε να τις δείτε εδώ:

Πηγή άρθρου: http://www.bsg.ox.ac.uk

 

Leave a Comment