ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Υπεγράφη η Ψηφιακή Διακήρυξη του Ταλίν για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση

Ο εκσυγχρονισμός της Δημόσιας Διοίκησης, υπό ψηφιακούς όρους, βρίσκεται στο επίκεντρο της “Ψηφιακής Διακήρυξης του Ταλίν”, την οποία υιοθέτησαν τα 28 κράτη – μέλη της Ε.Ε στις 6 Οκτωβρίου 2017. Στην εσθονική πρωτεύουσα, οι 28 Υπουργοί Ψηφιακής Πολιτικής της Ε.Ε., ανέλαβαν, μέσω της Διακήρυξης, τη δέσμευση να εκσυγχρονίσουν τη Δημόσια Διοίκηση στην Ευρώπη, σε μια προσπάθεια να δώσουν σημαντική ώθηση στην ψηφιακή οικονομία και κοινωνία.

 Σε αυτήν τη λογική και δίνοντας έμφαση σε τομείς, όπως η ψηφιακή αναγνώριση και ταυτοποίηση των πολιτών, οι Ευρωπαίοι Υπουργοί δεσμεύτηκαν να επιταχύνουν την ευρύτερη χρήση των μέσων ηλεκτρονικής αναγνώρισης σε ολόκληρη την Ε.Ε. “Αυτό είναι δυνατό μόνο με την ισχυρή δέσμευση όλων των κρατών – μελών να ολοκληρώσουν την επίσημη κοινοποίηση των μέσων ηλεκτρονικής αναγνώρισης βάσει του κανονισμού eIDAS και να συμμορφωθούν με την αρχή του «one time only»”, αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Επιτροπή, χαιρετίζοντας την Ψηφιακή Διακήρυξη του Ταλίν (σ.σ. στη λογική της η αρχής “one time only”, το κάθε κράτος μπορεί να ζητά τις ίδιες πληροφορίες από τους ίδιους πολίτες μόνο μια φορά: για την έκδοση διπλώματος οδήγησης δεν έχει το δικαίωμα να ξαναζητήσει διεύθυνση κατοικίας, η οποία για παράδειγμα έχει πιστοποιηθεί κατά την έκδοση ταυτότητας).

“Μόνο τότε οι πολίτες και οι επιχειρήσεις μας, σε όλη την Ευρώπη, θα επωφεληθούν από την πλήρη ανάπτυξη αποτελεσματικών ψηφιακών δημόσιων υπηρεσιών. Η Επιτροπή θα συνεχίσει να συνεργάζεται στενά με τα κράτη – μέλη για να επιταχύνει αυτή τη διαδικασία”, σχολίασαν σε κοινή τους δήλωση ο Αντιπρόεδρος της Επιτροπής, υπεύθυνος για την Ψηφιακή Ενιαία Αγορά, κ. Andrus Ansip και η αρμόδια Επίτροπος για την Ψηφιακή Οικονομία και Κοινωνία, κυρία Mariya Gabriel. Να σημειωθεί ότι η Δήλωση του Ταλίν σχετικά με την ηλεκτρονική διακυβέρνηση υπογράφηκε κατά την Ψηφιακή Σύνοδο Κορυφής στο Ταλίν απ’ όλα τα κράτη – μέλη της Ε.Ε. και τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελεύθερων Συναλλαγών (ΕΖΕΣ).

Κανονισμός eIDAS
Στη διάρκεια της Συνόδου Κορυφής στο Ταλίν, τα κράτη – μέλη δεσμεύτηκαν να επιταχύνουν την πλήρη εφαρμογή του Κανονισμού για τις Υπηρεσίες Ηλεκτρονικής Αναγνώρισης και Εμπιστοσύνης στην εσωτερική αγορά (eIDAS) και της αρχής “της μιας μόνο φοράς” για βασικές δημόσιες υπηρεσίες.

Μέσω του Κανονισμού eIDAS, η Ε.Ε. – μετά από 15 χρόνια – επικαιροποίησε τη νομοθεσία για την ηλεκτρονική ταυτοποίηση, ώστε να προσαρμοστεί στα νέα δεδομένα της αγοράς και να ενισχύσει την εμπιστοσύνη στις ηλεκτρονικές συναλλαγές στην εσωτερική αγορά. Αφότου ένα κράτος – μέλος δηλώσει ότι επιθυμεί να προσχωρήσει στο ευρωπαϊκό σύστημα, οφείλει να παρέχει την ίδια πρόσβαση σε δημόσιες υπηρεσίες μέσω e-ταυτοποίησης με αυτήν που προσφέρει στους πολίτες του.

Επιδίωξη του eIDAS είναι η παροχή μιας κοινής βάσης για ασφαλείς ηλεκτρονικές αλληλεπιδράσεις μεταξύ πολιτών, επιχειρήσεων και δημόσιων Αρχών, αυξάνοντας, έτσι, την αποτελεσματικότητα των δημόσιων και ιδιωτικών ψηφιακών υπηρεσιών, του ηλεκτρονικού επιχειρείν και του ηλεκτρονικού εμπορίου στην Ε.Ε. Κι αυτό, καθώς, σήμερα, οι δυσκολίες στην επαλήθευση ταυτοτήτων και υπογραφών συνιστούν ανασταλτικό παράγοντα για την ανάπτυξη της διαδικτυακής οικονομίας στην Ε.Ε.

Στη βάση του Κανονισμού, τα κράτη – μέλη οφείλουν να δημιουργήσουν υπηρεσίες μιας στάσης (κέντρα ενιαίας εξυπηρέτησης) για την εύκολη ολοκλήρωση όλων των διαδικασιών και διατυπώσεων, όσον αφορά την πρόσβαση σε μια δραστηριότητα παροχής υπηρεσιών και την άσκηση της, από απόσταση και με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της κατάλληλης υπηρεσίας μιας στάσης και με τις αρμόδιες αρχές.

Με τον Κανονισμό εξασφαλίζεται ότι πολίτες και επιχειρήσεις θα μπορούν να χρησιμοποιούν τα δικά τους συστήματα ηλεκτρονικής ταυτοποίησης (eID) για την πρόσβαση σε δημόσιες υπηρεσίες σε άλλες χώρες της Ε.Ε., όπου διατίθεται ηλεκτρονική ταυτοποίηση. Δημιουργείται, επίσης, εσωτερική αγορά για e-υπογραφές και συναφείς ψηφιακές υπηρεσίες εμπιστοσύνης πέραν των συνόρων, εξασφαλίζοντας ότι οι υπηρεσίες αυτές θα λειτουργούν διασυνοριακά κι ότι θα έχουν το ίδιο νομικό καθεστώς με τις παραδοσιακές έντυπες διαδικασίες

Οι Υπουργοί ανέλαβαν, επίσης, τη δέσμευση να σχεδιάζουν και να παρέχουν δημόσιες υπηρεσίες με γνώμονα τις αρχές της κεντρικής χρήσης των χρηστών (όπως η ψηφιακή αλληλεπίδραση, η μείωση του διοικητικού φόρτου, η ψηφιακή παροχή δημόσιων υπηρεσιών, η εμπλοκή των πολιτών, οι μηχανισμοί έννομης προστασίας και οι καταγγελίες).

Την περασμένη εβδομάδα, η Γερμανία ήταν το πρώτο κράτος μέλος που ολοκλήρωσε την επίσημη κοινοποίηση εισαγωγής eID βάσει του κανονισμού eIDAS. Στο πλαίσιο της Ψηφιακής Ενιαίας Αγοράς, αυτό το βήμα είναι απαραίτητο για την εξασφάλιση της αμοιβαίας αναγνώρισης και της χρήσης εθνικών ηλεκτρονικών αποδεκτών σε όλα τα κράτη μέλη.

Πηγή άρθρου: http://www.sepe.gr/

Leave a Comment