ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

OGP Civil Society Leaders’ Workshop – 25 – 27 Οκτωβρίου, Χάγη

Ο Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών – ΕΕΛΛΑΚ συμμετέχει και φέτος στο ετήσιο OGP Civil Society Leaders’ Workshop, που διοργανώνεται από το Open Government Partnership    και έχει σαν στόχο την επικοινωνία και την ανταλλαγή ιδεών από φορείς της κοινωνίας των πολιτών. Το φετινό εργαστήριο πραγματοποιείται από τις 25 έως τις 27 Οκτωβρίου στην Χάγη της Ολλανδίας.

Το φετινό workshop στοχεύει  στον προσδιορισμό των προκλήσεων της κοινωνίας των πολιτών και να διερευνήσει λύσεις στους ακόλουθους τομείς:

  • α) αντιμετώπιση της φθίνουσας εμπιστοσύνης των πολιτών στα θεσμικά όργανα (με βάση την έρευνα του OGP Trust: The Fight to Win It Back)
  • β) προώθηση μεταρρυθμίσεων για την προώθηση της συμμετοχής των πολιτών στις διαδικασίες πολιτικής (συμπεριλαμβανομένης της παροχής υπηρεσιών)
  • γ) ενθάρρυνση μεταρρυθμίσεων για την προστασία και δημιουργία του αστικού χώρου και
  • δ) ενίσχυση των διαδικασιών δημιουργίας και δημιουργίας περισσότερων συμμετοχών, με ιδιαίτερη έμφαση στην προσέλκυση μη σχετικών με το OGP φορέων (grassroots οργανώσεις , νεολαία, μέσα ενημέρωσης κ.λπ.).

Οι στόχοι του εργαστηρίου είναι:
1. Ανάπτυξη προτάσεων για την πραγματοποίηση μεταρρυθμίσεων για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών και του πολιτικού χώρου.
2. Προτάσεις και δεσμεύσεις όσον αφορά την εμπλοκή των πολιτών και του αστικού χώρου, βάσει παραδειγμάτων και καλών πρακτικών.
3. Προσδιορισμός και εφαρμογή βελτιώσεων στον εθνικό διάλογο OGP και τις διαδικασίες στις χώρες των συμμετεχόντων, και διεύρυνση της ομάδας  των φορέων που συμμετέχουν στη διαδικασία.
4. Τρόποι συμβολής για να γίνει το OGP βασικός παράγοντας για λύσεις ανοιχτής διακυβέρνησης  και τρόποι αντιμετωπισθεί η φθίνουσα εμπιστοσύνη των πολιτών στα θεσμικά όργανα

Την αναλυτική ατζέντα του Workshop, μπορείτε να την δείτε εδώ

Την έρευνα του OGP για την εμπιστοσύνη των πολιτών στα θεσμικά όργανα μπορείτε να την διαβάσετε στο https://www.opengovpartnership.org/trust

Leave a Comment