ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Το Γαλλικό Cour des comptes (Ελεγκτικό Συνέδριο) υποστηρίζει τη χρήση του ελεύθερου λογισμικού

Το γαλλικό Cour des comptes (Ελεγκτικό Συνέδριο) υποστηρίζει τη χρήση του ελεύθερου λογισμικού  από την κεντρική κυβέρνηση της Γαλλίας,  αναγνωρίζοντάς το ρόλο του ελεύθερου λογισμικού ως οδηγό εκσυγχρονισμού της κυβέρνησης και βελτίωσης της αποτελεσματικότητας. Το πιο σημαντικό όμως σύμφωνα με την ετήσια έκθεση του για το 2018  είναι ότι η χρήση του ελεύθερου λογισμικού είναι θέμα ασφάλειας και κυριαρχίας.

Το δικαστήριο συνιστά οι δημόσιες υπηρεσίες να ακολουθούν το παράδειγμα της DINSIC, της μονάδας συντονισμού της πληροφορικής της κεντρικής κυβέρνησης: να χρησιμοποιούν ελεύθερο λογισμικό για την κατασκευή υπηρεσιών πληροφορικής και να μοιράζονται και να επαναχρησιμοποιούν δεδομένα και API.

Η στρατηγική του DINSIC για κοινή χρήση και επαναχρησιμοποίηση δεδομένων, λογισμικού, ψηφιακών υπηρεσιών και API φτάνει πέρα ​​από την τεχνολογική διάσταση, γράφει το δικαστήριο στην ανασκόπηση του ψηφιακού εκσυγχρονισμού του γαλλικού κράτους. Προωθεί το κράτος προς ένα ψηφιακό κοινό και καταργεί τα εμπόδια μεταξύ των δημόσιων διοικήσεων. Η κοινή χρήση επιτρέπει στην οικονομία και την κοινωνία να επωφεληθούν από τις επενδύσεις σε ψηφιακή τεχνολογία που πραγματοποιούνται από δημόσιες υπηρεσίες. Επιπλέον, η χρήση του ελεύθερου λογισμικού βοηθά να καταστεί η κυβέρνηση ελκυστικός εργοδότης.

Περισσότερες πληροφορίες:

The Court of Auditors 2018 Annual Report
The Court of Auditors review of digital government modernisation (PDF)

Πηγή άρθρου: https://joinup.ec.europa.eu/

Leave a Comment