ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

EGOV-CeDEM-ePart 2018: 3-5 Σεπτεμβρίου 2018- Αυστρία

To συνέδριο EGOV-CeDEM-ePart 2018 αντιπροσωπεύει τη συνεργασία μεταξύ της ομάδας εργασίας  Ηλεκτρονικής Κυβέρνησης IFIP WG 8.5  (EGOV), της IFP WG 8.5 IFIP Ηλεκτρονικής Συμμετοχής (ePart) και της Διάσκεψης για την Ηλεκτρονική Δημοκρατία και το Ανοιχτή Διακυβέρνηση (CeDEM). Το συνέδριο πραγματοποιείται ετησίως και φέτος θα πραγματοποιηθεί στις 3-5 Σεπτεμβρίου 2018 στο  Danube University Krems στην Αυστρία.

Η οργανωτική επιτροπή του συνεδρίου, απευθύνει κάλεσμα σε  άτομα από την ακαδημία, καθώς και από επιχειρήσεις, δημόσιες αρχές, ΜΚΟ, και  εκπαιδευτικά ιδρύματα να υποβάλουν τα ερευνητικά τους έγγραφα, τους προβληματισμούς τους, τις αφίσες τους,  τα case study τους,  και τις τις προτάσεις για panels ή εργαστήρια στις θεματικές ενότητες του συνεδρίου.

Θεματικές ενότητες

Το συνέδριο EGOV-CeDEM-EPART 2018, συνεχίζει να φιλοξενεί πολλαπλές θεματικές ενότητες. Δύο γενικά ενότητες κομμάτια θα διατηρήσουν την παράδοση των EGOV και EPART. Πρόσθετες ενότητες ειδικών θεμάτων  θα επεκτείνουν την εμβέλεια και το πεδίο εφαρμογής του συνεδρίου EGOV-CeDEM-EPART 2018:

  • Η Γενική ενότητα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης & Ανοιχτής Διακυβέρνησης χρησιμεύει ως ομπρέλα για όλα τα θέματα που σχετίζονται με την ηλεκτρονική διακυβέρνηση, εκτός από τις ενότητες ειδικών θεμάτων. Ειδικότερα, καλύπτει επίσης αναδυόμενα και ειδικά θέματα στην έρευνα  της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.
  • Η Γενική ενότητα Ηλεκτρονικής Δημοκρατίας και eParticipation χρησιμεύει ως ομπρέλα για όλα τα θέματα που σχετίζονται με την ηλεκτρονική συμμετοχή, εκτός από τις ενότης ειδικού θέματος. Αυτή η κατεύθυνση έχει ως στόχο να παρουσιάσει τις τελευταίες εξελίξεις στην ηλεκτρονική συμμετοχή και την ηλεκτρονική δημοκρατία, καθώς καλύπτει ένα ευρύ φάσμα τεχνικών, πολιτικών και κοινωνικών περιοχών.
  • Η Ενότητα Έξυπνη Διακυβέρνηση (Κυβέρνηση, Πόλεις και Περιφέρειες) επικεντρώνεται σε όλες τις πτυχές της έξυπνης διακυβέρνησης, συμπεριλαμβανομένων των πλαισίων, των πολιτικών και της χρήσης της τεχνολογίας.
  • Η Ενότητα AI, το Data Analytics και Automated Decision Making  καλωσορίζουν την έρευνα σχετικά με τις δυνατότητες, την υιοθέτηση, τη χρήση και τον αντίκτυπο των διαφόρων μεθόδων ανάλυσης δεδομένων, που κυμαίνονται από οπτικοποιήσεις και περιγραφικές στατιστικές αναλύσεις έως μηχανικές μάθησης και μεθόδους AI στο δημόσιο τομέα.
  • Η ενότητα Ψηφιακής συνεργασίας και  των κοινωνικών μέσων ενημέρωσης
  • Η ενότητα  Policy Modeling and Policy Informatics επικεντρώνεται στην υποστήριξη της Δημόσιας Πολιτικής με καινοτόμες ΤΠΕ με τη συμμετοχή σχετικών ενδιαφερόμενων φορέων. Το πεδίο εφαρμογής κυμαίνεται από την ανάλυση πολιτικής και την εννοιολογική μοντελοποίηση έως τον προγραμματισμό και την απεικόνιση μοντέλων προσομοίωσης.
  • Η ενότητα  Κοινωνικής Καινοτομίας επικεντρώνεται στη διασταύρωση μεταξύ έρευνας, πρακτικής και πολιτικών που σχετίζονται με την κοινωνική καινοτομία.
  • Η ενότητα Ανοιχτά Δεδομένα, Διασυνδεδεμένα δεδομένα & Σημασιολογικός  ιστός,  επικεντρώνεται σε ανοικτά δημόσια δεδομένα, κοινή χρήση δεδομένων και κοινή χρήση δεδομένων, δημόσια δεδομένα και αναλύσεις δεδομένων που αξιοποιούν τα Συνδεδεμένα Δεδομένα και άλλες Τεχνολογίες Σημασιολογικού Ιστού.
  • Η ενότητα Practitioners Trackέχει σχεδιαστεί για όσους εργάζονται πάνω σε αυτούς τους τομείς

Παρά την εκ προθέσεως επικάλυψη, οι παραπάνω ενότητες καλύπτουν και τονίζουν ξεχωριστούς τομείς έρευνας και απευθύνονται σε συγκεκριμένες και σημαντικές υποομάδες της ακαδημαϊκής κοινότητας. Ως εκ τούτου, έχουν ξεχωριστή και λεπτομερή πρόσκληση για την έκδοση εγγράφων.

Προθεσμίες
Υποβολή papers (ολοκληρωμένη και τρέχουσα έρευνα) 17 Μαρτίου 2018
Υποβολή συνεισφορών σε εργαστήρια / πάνελ / αφίσες / συγγραφικό σεμινάριο 17 Μαρτίου 2018
Γνωστοποίηση αποφάσεων αποδοχής / απόρριψης  30 Απριλίου 2018

Διαβάστε περισσότερα στην ιστοσελίδα του συνεδρίου http://depts.washington.edu/egcdep18

Leave a Comment