ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Έρχονται νέοι κανόνες για την προστασία των μαρτύρων δημοσίου συμφέροντος από την ΕΕ

Μετά από χρόνια δημόσιων πιέσεων, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε πρόσφατα μια πρωτοποριακή πρόταση για την προστασία από αγωγές και αντίποινα,  των μαρτύρων δημοσίου συμφέροντος που εκθέτουν αδικίες στην Ευρώπη.

Η Επιτροπή παλαιότερα αντιστάθηκε στις εκκλήσεις  για την δημιουργία μιας οδηγίας προστασίας των πληροφοριοδοτών, αναφέροντας ότι αυτό δεν εμπίπτει στην αρμοδιότητα της ΕΕ. Για να δείξει ότι αυτό θα μπορούσε να γίνει, η Ομάδα Greens/EFA, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, συνέταξε ένα σχέδιο νόμουκαι πολλά από τα βασικά σημεία του βρίσκονται τώρα στην πρόταση της Επιτροπής!

  1. Η οδηγία προστατεύει ένα ευρύ φάσμα καταγγελιών: όχι μόνο τους εργαζόμενους, αλλά και τους μετόχους, τους ασκούμενους, τους αιτούντες εργασία ή και τους εθελοντές
  2. Εφαρμόζεται στους καταγγέλλοντες στους περισσότερους τομείς αρμοδιότητας της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένου του περιβάλλοντος, των τροφίμων, των δημόσιων συμβάσεων, της ασφάλειας των προϊόντων, της φορολογίας, της προστασίας δεδομένων και πολλών άλλων.
  3. Οι καταγγέλλοντες προστατεύονται από αγωγές και ποινικές υποθέσεις, αλλά και από παρενόχληση στο χώρο εργασίας, απόλυση ή οποιαδήποτε άλλη αντίποινα από τον εργοδότη.
  4. Οι whistleblowers μπορούν νομίμως να αποκαλύψουν πληροφορίες όχι μόνο για παραβιάσεις του νόμου, αλλά και καταχρήσεις που αντιβαίνουν στο πνεύμα του νόμου και επιχειρούν να παρακάμψουν το σκοπό των νόμων.
  5. Η οδηγία αφήνει επίσης τις εθνικές κυβερνήσεις να υιοθετήσουν ακόμη υψηλότερα πρότυπα προστασίας.

Το προχέδιο νόμου είναι σε καλό δρόμο αλλά χρειάζεται περαιτέρω βελτιώσεις:

  • Το προσχέδιο νόμου αυτή τη στιγμή  θέτει εμπόδια στους καταγγέλλοντες να δημοσιεύουν κατευθείαν τις καταγγελίες στο κοινό. Εκτός αν μπορούν να αποδείξουν άμεσο κίνδυνο για το δημόσιο συμφέρον, πρέπει πρώτα να υποβάλλουν επίσημες αναφορές. Φανταστείτε να ζητάτε από τον πληροφοριοδότη του LuxLeaks Antoine Deltour να αναφέρει τις παράνομες φορολογικές πρακτικές του Λουξεμβούργου στους εργοδότες του ή στις αρχές του Λουξεμβούργου! Οι whistleblowers θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να επιλέγουν ελεύθερα εάν θα δημοσιεύουν τις πληροφορίες αμέσως στο κοινό.
  • Χρειάζεται επίσης να ενισχυθεί η ανώνυμη καταγγελία
  • Πρέπει να συμπεριληφθούν και άλλοι τομείς αρμοδιότητας της ΕΕ, όπως το άσυλο και η μετανάστευση, οι εμπορικές συμφωνίες και η μη πυρηνική ενέργεια.

Η  πρόκληση τώρα είναι να συμφωνήσουν οι κυβερνήσεις των κρατών μελών στο Συμβούλιο. Είναι σημαντικό να  υιοθετηθεί αυτός ο νόμος πριν από τις εκλογές της ΕΕ το επόμενο έτος και να βεβαιωθούμε ότι δεν υπάρχουν κενά.

Πέρυσι, ο whistleblower του LuxLeaks Antoine Deltour καταδικάστηκε για την αποκάλυψη εμπορικών μυστικών – ας προσπαθήσουμε να συμβεί ποτέ ξανά!

Πηγή άρθρου: https://juliareda.eu

Leave a Comment