ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Με άδεια ανοιχτού κώδικα το λογισμικό για την καταπολέμηση της διαφθοράς στην Ιταλία

Η ΑNAC, η ιταλική αρχή για την καταπολέμηση της διαφθοράς, ανακοίνωσε στις 15 Ιανουαρίου 2019 ότι το «Whistleblower«, το λογισμικό της για τη διαχείριση της αναφοράς παράνομων συμπεριφορών, είναι τώρα διαθέσιμο με την open source άδεια EUPL v1.2.

Το «Whistleblower», είναι συμβατό με τις εγγυήσεις εμπιστευτικότητας που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία (GDPR), και  επιτρέπει τη σύνταξη, την υποβολή και τη λήψη αναφορών σχετικά με παράνομες πράξεις καθώς και τη δυνατότητα ανώνυμης και  εμπιστευτικής επικοινωνίας  με το γραφείου του Διαχειριστή Διαφθοράς και Διαφάνειας (Prevention Corruption and Transparency Manager – RPCT).

Η τεκμηρίωση εφαρμογής και εγκατάστασης είναι διαθέσιμη στο αποθετήριο Github της ANAC, στη διεύθυνση https://github.com/anticorruzione/openwhistleblowing. Η διανομή του λογισμικού διέπεται από τη Δημόσια Άδεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUPL v. 1.2 https://eupl.eu/1.2/it/), η οποία επιτρέπει την ελεύθερη χρήση σε οποιοδήποτε ενδιαφερόμενο άτομο χωρίς περαιτέρω εξουσιοδότηση από την ANAC.

Περισσότερες πληροφορίες στο http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Comunicazione/News/_news?id=516c7a2f0a7780424332e3f6bacfd3ff

Πηγή άρθρου: https://joinup.ec.europa.eu/news/eupl-italian-software

Leave a Comment