ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Επιστολή από 11 Οργανώσεις για την  πορεία συμμετοχής της Ελλάδας στο OPEN GOVERNMENT PARTNERSHIP (OGP)

Με αφορμή την τυπική ολοκλήρωση  της υλοποίησης του 3ου Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Ανοιχτή Διακυβέρνηση, 11 Οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών και Συλλογικοί Φορείς απέστειλαν επιστολή προς την Υπουργό Διοικητικής Ανασυγκρότησης  εκφράζοντας τις θέσεις τους για την  πορεία της συμμετοχής της χώρας στη Συμμαχία για την Ανοιχτή Διακυβέρνηση (OGP)  και προτείνοντας συγκεκριμένες ενέργειες για την εκτέλεση και παρακολούθηση των Σχεδίων Δράσης Ανοιχτής Διακυβέρνησης που υποβάλλει η χώρα.

Η Ελλάδα ως μέλος της OGP δεν υπέβαλε σχέδιο δράσης ως την καταληκτική ημερομηνία του Αυγούστου 2018 και από την πορεία υλοποίησης των προηγούμενων Εθνικών Σχεδίων Δράσης είναι προφανές ότι το ποσοστό υλοποίησης δεσμεύσεων είναι εξαιρετικά χαμηλό και οι διαδικασίες συνδημιουργίας και παρακολούθησης του σχεδίου είναι αδύναμες καθώς μικρός αριθμός από τις προτάσεις ενσωματώνεται τελικά ως δεσμεύσεις.

Το OGP επισήμανε την παράλειψη αυτή με σχετική της επιστολή προς την κυβέρνηση. Η χώρα έχει τη δυνατότητα να υποβάλλει νέο Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την περίοδο 2019-2021.

Για τις οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών, το νέο Εθνικό Σχέδιο Δράσης θα πρέπει να περιέχει λιγότερες και περισσότερο ουσιαστικές δεσμεύσεις, οι οποίες να επικεντρώνονται σε θέματα που έχουν πραγματικό αντίκτυπο τόσο στην καλύτερη εξυπηρέτηση πολιτών και επιχειρήσεων όσο και στον εξορθολογισμό και την αποδοτικότερη λειτουργία της Δημόσιας Διοίκησης και οι οποίες θα έχουν προέλθει από ουσιαστικές διαδικασίες συνδιαμόρφωσης με όλους τους ενδιαφερόμενους, πολίτες, επιχειρήσεις και στελέχη του δημόσιου τομέα.

Οι Προτεινόμενες Προτεραιότητες

Με πρωτοβουλία της κυβέρνησης, προτείνεται να ξεκινήσει άμεσα  η διαδικασία συνδημιουργίας του επόμενου σχεδίου δράσης με ανοιχτή διαδικασία σύμφωνα με τα διεθνώς καθιερωμένα πρότυπα του OGP και σε συνεργασία με την κοινωνία πολιτών. Σε αυτή τη διαδικασία, οι οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών δίνουν μεγάλη σημασία στις παρακάτω 12 προτεραιότητες:

 1. Νόμος για την Aνοιχτή διακυβέρνηση. Πρωταρχικός στόχος ενός νομοσχεδίου για την ανοιχτή και συμμετοχική διακυβέρνηση είναι η ενθάρρυνση του πολίτη στη διαμόρφωση και στον έλεγχο της δημόσιας διοίκησης και λειτουργίας. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί μέσω διατάξεων που ευνοούν και προωθούν:

α) τη διαφάνεια της δράσης της διοίκησης (εκτελεστική εξουσία) αλλά και της νομοθετικής εξουσίας (Βουλή και επιτροπές),

β) τις συνεργατικές διαδικασίες, μεταξύ φορέων της δημόσιας διοίκησης και της Κοινωνίας των Πολιτών, των επιχειρήσεων, της ακαδημαϊκής κοινότητας αλλά και εν γένει του κάθε πολίτη και

γ) την άσκηση ελέγχου εκ μέρους των πολιτών και άρα τη λογοδοσία των ασκούντων δημόσια εξουσία.

  1. Δημιουργία ενός multi-stakeholder forum (φόρουμ κυβέρνησης-κοινωνίας πολιτών)
  2. Μόνιμες διαδικασίες (co-creation / co-design) του σχεδίου δράσης
  3. Ανοιχτή διαδικασία / σύστημα παρακολούθησης δεσμεύσεων
  4. Αναβάθμιση του προγράμματος Διαύγεια
  5. Ανοιχτά δεδομένα για δράσεις και πολιτικές στοχευμένης διαφάνειας, αξιόπιστης συμμετοχής και ουσιαστικής λογοδοσίας
  6. Ενίσχυση και εφαρμογή του νομοθετικού πλαισίου για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση (Ν.3979/2011) και υλοποίηση των προηγούμενων δεσμεύσεων που έχει αναλάβει η Ελλάδα
  7. Ενίσχυση της Κοινοβουλευτικής Διαφάνειας και αναβάθμισης των εργαλείων δημοσιότητας, λογοδοσίας και κοινωνικού ελέγχου της νομοθετικής εξουσίας, καθώς και την διάθεση ανοιχτών, αξιοποιήσιμων κοινοβουλευτικών δεδομένων μέσα από τη λειτουργία της ιστοσελίδας της Βουλής, με έμφαση στα οικονομικά των κομμάτων και των βουλευτών
  8. Λήψη μέτρων για την ενθάρρυνση της υιοθέτησης ανοιχτού λογισμικού και ανοιχτών τεχνολογιών στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα

 

 • Προαγωγή ανοιχτής και συνεργατικής διοικητικής κουλτούρας

 

 1. Ενίσχυση δράσεων για την εκπαίδευση των πολιτών και των δημοσίων λειτουργών σχετικά με αξία και τις διαδικασίες συμμετοχικού σχεδιασμού και ανοιχτής διακυβέρνησης
 2. Ενίσχυση της Διαφάνειας, ενημέρωσης και συμμετοχής των πολιτών σε όλα στα στάδια προπαρασκευής, διαμόρφωσης και συζήτησης των σχεδίων νόμου, από τα υπουργεία μέχρι και τις συζητήσεις στις Επιτροπές, αλλά και επί όσων αλλαγών/τροποποιήσεων γίνονται την τελευταία στιγμή μέσω τροπολογιών

Οι 11 οργανώσεις της κοινωνίας των Πολιτών και οι συλλογικοί φορείς που συνυπογράφουν την επιστολή

Διεθνής Διαφάνεια Ελλάς

Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών ΕΕΛΛΑΚ

Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών – ΣΕΒ,  

Solidarity Now,  

Open Knowledge Greece

VouliWatch

Higher Incubator Giving Growth & Sustainability – Higgs

Design for Future

Reporters United

Κέντρο Φιλελεύθερων Μελετών “Μάρκος Δραγούμης” – ΚΕΦίΜ

Science For You

 

Δείτε το πλήρες κείμενο της επιστολής εδώ.

Leave a Comment