ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Sharing & Reuse Conference 2019 – 11 Ιουνίου στο Βουκουρέστι

Στις 11 Ιουνίου 2019, οι εκπρόσωποι της δημόσιας διοίκησης και του ιδιωτικού τομέα – υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής και λήψης αποφάσεων, νομικοί,  επαγγελματίες , διευθυντές πληροφορικής και προγραμματιστές, και υποστηρικτές του ανοιχτού λογισμικού – θα συναντηθούν στο Βουκουρέστι της Ρουμανίας για να συζητήσουν πολιτικές και στρατηγικές ανοιχτού κώδικα και την εφαρμογή τους στα κράτη μέλη της ΕΕ.

Θα μιλήσουν για την εμπειρία τους, τις προκλήσεις και τις βέλτιστες πρακτικές στην κοινή χρήση και την επαναχρησιμοποίηση λογισμικού και υπηρεσιών πληροφορικής εντός των δημόσιων διοικήσεων.

Αυτή η δεύτερη έκδοση της διάσκεψης Sharing & Reuse θα προσφέρει την ευκαιρία να εξερευνηθούν οι τρόποι υποστήριξης των κοινοτήτων ανοιχτού κώδικα και  της απορρόφηση των καλύτερων λύσεων. Η εκδήλωση θα αντιμετωπίσει επίσης τάσεις όπως η συλλογική συγγραφή κώδικα  η συνδημιουργία και οι νέες προσεγγίσεις στην ασφάλεια ανοικτού κώδικα. Στην εκδήλωση θα συμμετέχει και ο Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών (ΕΕΛΛΑΚ) παρουσιάζοντας τόσο την γνωσιακή βάση υπηρεσιών του δημόσιου τομέα diadikasies.gr, όσο και λύσεις ελεύθερου λογισμικού για τις δημόσιες διοικήσεις στην ΕΕ

Δείτε περισσότερα στο https://joinup.ec.europa.eu

Leave a Comment