ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Δημοσιεύθηκαν τα factsheets για την ψηφιακή διακυβέρνηση από το Εθνικό Παρατηρητήριο Διαλειτουργικότητας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (NIFO)

To Εθνικό Παρατηρητήριο Διαλειτουργικότητας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (NIFO) δημοσίευσε πριν από λίγες μέρες μια νέα σειρά δελτίων Ψηφιακής διακυβέρνησης για 36 ευρωπαϊκές χώρες.

Central Puzzle Small


Φέτος τα factsheets έχουν νέα μορφή και  σχεδιάστηκαν για να αντικατοπτρίζουν τη μεταστροφή της ιδέας της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στην πιο ολοκληρωμένη ψηφιακή διακυβέρνηση.

Τα νέα ενημερωτικά δελτία προέρχονται από την ετήσια συνεργασία μεταξύ της Μονάδας Διαλειτουργικότητας της DIGIT και των δημόσιων διοικήσεων των ευρωπαϊκών χωρών, παρέχοντας μια ενημερωμένη εικόνα για τις συνεχείς προόδους που έχουν αναλάβει αυτές οι χώρες στον τομέα της Ψηφιακής Διακυβέρνησης και του εκσυγχρονισμού των δημόσιων διοικήσεων τους.

Αυτά τα ενημερωτικά δελτία εξετάζονται λεπτομερώς και τελικά επικυρώνονται από τις ίδιες τις αρχές των χωρών. Ένα συγκεκριμένο ενημερωτικό δελτίο για την ΕΕ θα δημοσιευθεί επίσης τις επόμενες εβδομάδες για να καταδείξει την προσπάθεια που καταβάλλει στον τομέα της Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

 Αυτά τα ενημερωτικά δελτία παρέχουν μια σύνοψη των βασικών πρωτοβουλιών υψηλού επιπέδου που αναλαμβάνουν οι συγκεκριμένες χώρες για την προώθηση της Ψηφιακής Διακυβέρνησης στους τομείς όπως:

α) Υπηρεσίες για πολίτες και επιχειρήσεις,

β) Πολιτικές Επικοινωνίες,

γ) Νομοθεσία και

δ) Διακυβέρνηση και υποδομή.

Τα πληροφοριακά στοιχεία περιγράφουν περαιτέρω τις επιδόσεις των χωρών έναντι του μέσου όρου της ΕΕ σε βασικούς ψηφιακούς κυβερνητικούς δείκτες όπως αυτοί που σχετίζονται με άτομα που χρησιμοποιούν το Διαδίκτυο για την αλληλεπίδραση με τις δημόσιες αρχές (π.χ. “Λήψη επίσημων εντύπων” ) και την απόδοση των χωρών σε προτεραιότητες πολιτικής  (π.χ,  ‘Επικέντρωση στο χρήστη’ και ‘Διαφάνεια’).

Με τα νέα ενημερωτικά δελτία της ψηφιακής κυβέρνησης και τα Infographics που καλύπτουν το μεγαλύτερο μέρος της Ευρώπης, είναι τώρα δυνατό να έχουμε μια πανευρωπαϊκή άποψη για τις κύριες εξελίξεις σε αυτόν τον κρίσιμο τομέα πολιτικής για την Ευρώπη και την ενιαία ψηφιακή  αγορά.

Επιπλέον, προσφέρουν την ευκαιρία στους υπεύθυνους πολιτικής να μαθαίνουν από άλλες ευρωπαϊκές χώρες και να παρέχουν ένα μοναδικό αποθετήριο γνώσης και έμπνευσης για να κατευθύνουν τις δικές τους προτεραιότητες της Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Όλα τα ενημερωτικά δελτία και τα πληροφοριακά στοιχεία για την ψηφιακή διακυβέρνηση είναι διαθέσιμα εδώ

Το NIFO είναι μια υπηρεσία έργου που παρέχεται από το Πρόγραμμα ISA² της Ευρωπαϊκής Επιτροπής παρέχοντας λύσεις για τις ευρωπαϊκές δημόσιες διοικήσεις, τους πολίτες και τις επιχειρήσεις. Βοηθά τις χώρες της ΕΕ να παρακολουθούν την υιοθέτηση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και της διαλειτουργικότητας.

Πηγή άρθρου: https://joinup.ec.europa.eu

Leave a Comment