ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Αύξηση της ανάπτυξης και επανάχρησης ανοιχτού κώδικα από τις Δημόσιες Υπηρεσίες της Ιταλίας

Πριν από λίγες ήμερες η Developers Italia,  (το τμήμα ανάπτυξης του προγράμματος ψηφιακού μετασχηματισμού της Ιταλίας Team Digitale), ανακοίνωσε ότι υπάρχουν πλέον διαθέσιμες 42 λύσεις λογισμικού ανοιχτού κώδικα στο Catalogo del riuso της Ιταλίας (Κατάλογος Επανάχρησης). Οι τελευταίες προσθήκες στον κατάλογο περιλαμβάνουν δύο έργα από την υπηρεσία προστασίας του περιβάλλοντος της περιφέρειας του Πεδεμοντίου.

Για κάθε λύση ανοιχτού κώδικα στον Κατάλογο επαναχρησιμοποίησης, η Developers Italia προσθέτει μια σύντομη περίληψη και εικόνες. Ο οργανισμός φροντίζει επίσης να παρέχει συνδέσμους με την τεκμηρίωση, τον πηγαίο κώδικα και άλλους χρήσιμους πόρους, όπως έναν αναπτυξιακό χάρτη πορείας.

Μια από τις τελευταίες προσθήκες  στο κατάλογο είναι το Openoise plugin. Το Openoise Map είναι ένα plugin για την ηχητική ρύπανση για το γεωγραφικό σύστημα πληροφοριών Qgis. Το plugin υπολογίζει τα επίπεδα θορύβου για δρόμους και κτίρια, τα οποία εντοπίζονται σε έναν γεωγραφικό χάρτη.

Η υπηρεσία προστασίας περιβάλλοντος του Piedmonte ανέπτυξε επίσης το μετρητή OpeNoise, μια κινητή εφαρμογή για τη μέτρηση των επιπέδων θορύβου. Η εφαρμογή είναι διαθέσιμη για συσκευές Android και iOS.

Η εφαρμογή smartphone “δεν προορίζεται για επαγγελματική χρήση, δεν εγγυάται ακριβή μέτρηση θορύβου”, προειδοποιεί ο οργανισμός στη σελίδα GitHub του έργου. Ωστόσο, το λογισμικό είναι αξιόπιστο, μετά από πολυάριθμες δοκιμές εργαστηρίου και πεδίου για να συγκριθούν τα αποτελέσματα με τους επαγγελματικούς μετρητές στάθμης θορύβου. Τα έξυπνα τηλέφωνα φαίνεται να δίνουν καλή ανταπόκριση σε επίπεδα ήχου περιβάλλοντος (45-80 dBA) στην περιοχή συχνοτήτων 200-5000 Hz.

Τα πρόσθετα χάρτη και οι λύσεις μέτρησης θορύβου δημοσιεύονται με την άδεια GPL 3. Η ανάπτυξη του λογισμικού συγχρηματοδοτήθηκε από την πόλη του Τορίνο, την πρωτεύουσα της περιοχής.

Μια άλλη νέα καταχώρηση στον κατάλογο επαναχρησιμοποίησης είναι το cool-jconon, ένα σύστημα ροής εργασιών για έγγραφα δημόσιων προμηθείων και διαγωνισμών που αναπτύχθηκε από το Ιταλικό Consiglio Nazionale delle Ricerche (Εθνικό Συμβούλιο Έρευνας). Το λογισμικό ( με άδεια χρήσης Affero General Public License v3.0) περιλαμβάνει όλες τις φάσεις μιας δημόσιας πρόσκλησης, από τη δημοσίευση μέχρι την παρουσίαση της αίτησης, για να φτάσει στην αξιολόγηση και στη συνέχεια στην ανάθεση βαθμολογιών και δημοσίευση της κατάταξης. Ο πηγαίος κώδικας περιλαμβάνει μια λίστα εξαρτήσεων (Apache Maven), η οποία δείχνει ότι η λύση απαιτεί Apache Chemistry, Spring Boot και άλλα στοιχεία ναοιχτού κώδικα.

To Developers Italia επισημαίνει επίσης την εφαρμογή Idra, προστέθηκε πρόσφατα στο Catalogo del riuso. Η Idra είναι μια πλατφόρμα  ομοσπονδίας δεδομένων που βασίζεται στα λογισμικά ανοιχτού κώδικα CKAN και DKAN και την γλώσσα αναζήτησης Sparql. Το έργο είναι ένα από τα αποτελέσματα του έργου Fiware που συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Πηγή άρθρου: https://joinup.ec.europa.eu

Leave a Comment