ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Ένα ανθρωποκεντρικό ψηφιακό μανιφέστο για την Ευρώπη: Πώς μπορεί ο ψηφιακός μετασχηματισμός να εξυπηρετήσει το δημόσιο συμφέρον

Το Open Society European Institute (OSEPI) και το European Consumer Organisation (BEUC), μαζί με μια ομάδα εμπειρογνωμόνων, ακτιβιστών και οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, δημοσίευσαν πριν από λίγες ημέρες μια έκθεση που επικεντρώνεται στις προοπτικές ενός ψηφιακού μετασχηματισμού επικεντρωμένου στον άνθρωπο.

Η ψηφιακή επανάσταση αλλάζει ριζικά κάθε πτυχή της ανθρώπινης ζωής στον 21ο αιώνα και είναι σημαντικό οι ρυθμιστικές αρχές να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις που επιφέρει αυτή η μεταμόρφωση.

Σύμφωνα με την έρευνα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να εξετάσει τα ζητήματα της ψηφιακής ενιαίας αγοράς και να επικεντρωθεί στη δημιουργία νέων πολιτικών και κανονισμών βασισμένων σε δικαιώματα, που βασίζονται στην ελευθερία, τη δημοκρατία, την ισότητα και το κράτος δικαίου, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι τα offline υπάρχοντα δικαιώματα προστατεύονται ηλεκτρονικά.

Η έρευνα εντοπίζει οκτώ τομείς προτεραιότητας:

  • Δημοκρατία, θεμελιώδη δικαιώματα και προστασία των καταναλωτών
  • Μια δίκαιη και ανταγωνιστική οικονομία δεδομένων
  • Δημόσιες υπηρεσίες και δημόσια χρηματοδότηση στην έρευνα και τις ψηφιακές τεχνολογίες
  • Πολιτική ανταγωνισμού
  • Τεχνητή νοημοσύνη και αλγοριθμική λήψη αποφάσεων (ADM)
  • Θέσεις εργασίας, απασχόληση και το μέλλον της εργασίας
  • Ψηφιακά δικαιώματα στις εμπορικές συμφωνίες της ΕΕ
  • Ανθρωποκεντρική τεχνολογία για κοινωνικό καλό

Διαβάστε την έρευνα εδώ

Πηγή: https://www.opensocietyfoundations.org

Leave a Comment