ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Η σημασία της Ανοιχτής Διακυβέρνησης και των Ανοιχτών διαδικασιών στα πολιτικά κόμματα: Τα αποτελέσματα έρευνας του Οργανισμού Ανοιχτών Τεχνολογιών

Ο Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών(ΕΕΛΛΑΚ) στο πλαίσιο της επιστολής προς τα πολιτικά κόμματα για την ανοιχτή διακυβέρνηση, διεξήγαγε έρευνα στην οποία συμμετείχαν μέλη της ομάδας εργασίας για την ανοιχτή διακυβέρνηση της ΕΕΛΛΑΚ (opengov.ellak.gr) αλλά και ενεργοί πολίτες ώστε να καταγραφούν οι απόψεις για το ανοιχτό κόμμα, ειδικά σε σχέση με την ανοιχτή διακυβέρνηση. 

Σκοπός της ΕΕΛΛΑΚ είναι αυτό το ερωτηματολόγιο να υιοθετηθεί και να προσαρμοστεί ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε κόμματος ώστε στη συνέχεια να αποτελέσει τη βάση πάνω στην οποία το κάθε κόμμα θα μπορέσει να αναπτύξει το δικό του στρατηγικό και επιχειρησιακό σχέδιο για την ανοιχτότητα και τον ψηφιακό του μετασχηματισμό. 

Στο ερωτηματολόγιο συμμετείχαν 484 πολιτες και τα αναλυτικά αποτελέσματα είναι διαθέσιμα μορφή αρχείου pdf και ods

Το ερωτηματολόγιο ηταν χωρισμενο σε τρεις βασικές ενότητες: 

 • Ερωτήσεις που αφορούν στην ανοιχτή διακυβέρνηση, 
 • Ερωτήσεις που αφορούν στην ανοιχτή λειτουργία του κοινοβουλίου,
 • Ερωτήσεις που αφορούν στην ανοιχτή λειτουργία του κόμματος.

Στην πρώτη  ενότητα για την Ανοιχτή διακυβέρνηση η συντριπτική πλειοψηφία όσων απάντησαν το ερωτηματολόγιο το 62,4% θεωρεί την Διαύγεια ως την σημαντικότερη κατάκτηση της ανοιχτής διακυβέρνησης  μέχρι σήμερα, ενώ το 81,3% απάντησε ότι η Ανοιχτή Διακυβέρνηση, επηρεάζει αρκετά την καθημερινότητα των πολιτών.


Στην Δεύτερη ενότητα για την Ανοιχτή Λειτουργία του Κοινοβουλιου, θεωρούν ότι το Κοινοβούλιο θα πρέπει να γίνει πιο ανοιχτό  και να βελτιωθεί στις ακόλουθες ενότητες:

 • Ανάρτηση των σχεδίων νόμου σε επεξεργάσιμη μορφή στο διαδίκτυο (61,8%), 
 • Διασύνδεση με τη διαδικασία διαβούλευσης στο opengov (59,5%). 
 • Διασύνδεση με τη Διαυγεια (58%), 
 • Ενημέρωση για την κοινοβουλευτική δράση των βουλευτών (56,4 %), 
 • Ανάρτηση των Πόθεν Έσχες των βουλευτών στο διαδίκτυο (44,2%). 

Στην τρίτη και τελευταία ενότητα που αφορά την ανοιχτή λειτουργία των κομμάτων, πιστεύουν ότι πρέπει:

 • Να υπάρχει πλήρης διαφάνεια στα οικονομικά και τον τρόπο λήψης αποφάσεων των κομμάτων,(85% απάντησαν “Πολύ” και 13% “Αρκετά”),
 • Nα υπάρχει ανοιχτή διαβούλευση για τις πολιτικές του κόμματος(63% απάντησαν “Πολύ” και 30% “Αρκετά”),
 • Nα υπάρχουν ηλεκτρονικοί ανοιχτοί χώροι συζήτησης για τα μέλη,(56% απάντησαν “Πολύ” και 36% “Αρκετά”), 
 • Nα υπάρχει εκλογή του προέδρου μέσα από ανοιχτές ηλεκτρονικές διαδικασίες,(55% απάντησαν “Πολύ” και 29% “Αρκετά”),
 • Τα μέλη των κομμάτων να μπορούν να ψηφίζουν ηλεκτρονικά (41,7% απάντησαν “Πολύ” και 30.3% “Αρκετά”),
 • Να παρέχεται εκπαίδευση στα μέλη μέσα από ηλεκτρονική πλατφόρμα, (45% απάντησαν “Πολύ” και 36% “Αρκετά”),
 • Να υπάρχει δυνατότητα συμμετοχής στις συζητήσεις και από μη μέλη,,(37% απάντησαν “Πολύ” και 39% “Αρκετά”).

Η έρευνα του Οργανισμού Ανοιχτών Τεχνολογιών για τη σημασία της  Ανοιχτής Διακυβέρνησης και των Ανοιχτών διαδικασιών στα πολιτικά κόμματα καταδεικνύει ότι οι έννοιες και τα εργαλεία της ανοιχτής διακυβέρνησης έχουν εδραιωθεί στη συνείδηση των πολιτών και εκφράζεται πλέον με σαφήνεια το αίτημα για την υιοθέτησή τους από τα κόμματα. Ενδιαφέρουσα είναι και η προσέγγιση που ακολούθησε ένα από τα κόμματα, το οποίο εξέφρασε τη ρητή του αντίθεση στην ανοιχτότητα, στο πλαίσιο λειτουργίας των κομμάτων στο πλαίσιο του υπάρχοντος κοινωνικο-οικονομικού συστήματος που δεν επιτρέπει την πραγματική έκφραση των πολιτών. Ακόμη και σε αυτήν την περίπτωση, ωστόσο, δεν αμφισβητήθηκε η σημασία της άμεσης και ουσιαστικότερης πολιτικής βούλησης των πολιτών. Συνολικά, οι πολίτες διεκδικούν πιο ουσιαστική και περιεκτική σχέση με τα πολιτικά κόμματα που τους εκφράζουν και επιδιώκουν την εμβάθυνση των δημοκρατικών διαδικασιών τόσο μέσα από την άσκηση των τριών εξουσιών του πολιτειακού μας συστήματος, όσο και μέσα από τη λειτουργία ενός βασικού θεσμού όπως είναι τα κόμματα. Ο Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών θα συνεχίσει να υπηρετεί το ρόλο του για την προώθηση του ανοιχτού στη δημόσια σφαίρα επεκτείνοντας και εμβαθύνοντας περαιτέρω τις μελέτες του αλλά και αναπτύσσοντας εργαλεία που μπορούν να βοηθήσουν όλα τα κόμματα του συνταγματικού τόξου να ενισχύσουν τις ανοιχτές και συμμετοχικές διαδικασίες λειτουργίας τους.

Leave a Comment