ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

VouliWatch: Δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων του ελέγχου της Επιτροπής της Βουλής για τα οικονομικά των κομμάτων

Το Vouliwatch, η ανεξάρτητη, μη κερδοσκοπική πρωτοβουλία ανοιχτής διακυβέρνησης, ενίσχυσης της διαφάνειας και της λογοδοσίας και προώθησης της δημοκρατικής συμμετοχής με τη βοήθεια της ψηφιακής τεχνολογίας, εδώ και έναν χρόνο, ζητούσε διαφάνεια και πληροφόρηση των πολιτών «ενοχλώντας» συστηματικά την Επιτροπή με επιστολές και επίσημα αιτήματα κατάθεσης εγγράφων (δείτε αναλυτικά α‘, β‘, γ‘ μέρος), βασιζόμενοι στο συνταγματικά κατοχυρωμένο αλλά και διεθνώς και ευρωπαϊκά αναγνωρισμένο δικαίωμα πρόσβασης στη δημόσια πληροφορία.

Η Επιτροπή ΔΕΝ είχε ανταποκριθεί στα επανειλημμένα, αιτήματα του Vouliwatch με αποτέλεσμα να καταθέσει στις 08 Απριλίου 2019 αίτηση ακύρωσης ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας, στρεφόμενοι κατά της σιωπηρής απόρριψης των αιτημάτων του από την Επιτροπή Ελέγχου.

Η υπόθεσή ορίστηκε να συζητηθεί στις 08 Οκτωβρίου, αλλά λίγο πριν την εκδίκαση από το ΣτΕ, η Επιτροπή έστειλε ταχυδρομικά την απάντηση της για τα οικονομικά των κομμάτων.

Στην απάντησή της δίνει αναλυτικά όλα τα στοιχεία που ζητούσε το Vouli Watch για τα έτη 2016 και 2017, δηλαδή ποια κόμματα ακριβώς και για ποια ποσά δημοσίου χρήματος παραβίασαν τη νομοθεσία.

Δείτε την απάντηση της Επιτροπής εδώ.

Από τα στοιχεία προκύπτει, ότι σχεδόν όλα τα κόμματα δεν διακίνησαν τα έσοδα ή τις δαπάνες τους μέσω των ειδικών τραπεζικών λογαριασμών που προβλέπει ο νόμος, για ποσά από 1.000 μέχρι 500.000 Ευρώ! Σε αυτή την περίπτωση ο νόμος προβλέπει ότι η Επιτροπή μπορεί να επιβάλλει πρόστιμο μέχρι το 50% της τελευταίας κάθε φορά καταβληθείσας σε αυτά τακτικής χρηματοδότησης. Η Επιτροπή, όμως, αποφάσισε να μην επιβάλει κανένα πρόστιμο με την αιτιολογία ότι η διάταξη που προβλέπει με σαφήνεια την επιβολή κυρώσεων ίσχυσε από το 2018. Επίσης κόμματα έλαβαν σημαντικά ποσά για ερευνητικούς σκοπούς και παρανόμως τα διέθεσαν για να εξυπηρετήσουν χρέη τους στις Τράπεζες και το Δημόσιο. Σε αυτή την περίπτωση, ο νόμος προβλέπει ότι εφόσον δεν τα διέθεσαν για έρευνα όφειλαν να τα επιστρέψουν στο Κράτος.. Η Επιτροπή αποφάσισε και πάλι να μην επιβάλει καμία κύρωση ούτε για αυτήν την κατάφωρη παραβίαση της νομοθεσίας.

Διαβάστε περισσότερα στο https://vouliwatch.gr

Πηγή άρθρου: https://vouliwatch.gr/


Leave a Comment