ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Εργαστήριο για τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό του Δημόσιου Τομέα

Το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας(GRNET) σε συνεργασία με το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, το πρόγραμμα ISA² της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης. , ξεκινούν ένα κύκλο εργαστηρίων σχεδιασμού για τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό του Δημόσιου Τομέα, υπό τον τίτλο “DigiGov Sessions”, με το πρώτο workshop να πραγματοποιείται στις 5 Δεκεμβρίου 2019, στην Αθήνα.

Το πρώτο εργαστήρι του κύκλου στοχεύει στον εντοπισμό και την αποτύπωση των βασικών προκλήσεων για τον ανασχεδιασμό των δημόσιων ψηφιακών υπηρεσιών, με επίκεντρο τον πολίτη και τις επιχειρήσεις, μέσα από μία διεθνώς δοκιμασμένη, συμμετοχική προσέγγιση.

Το εργαστήρι απευθύνεται σε στελέχη της Δημόσιας Διοίκησης, επαγγελματίες του Design και της πληροφορικής, ακαδημαϊκούς, ερευνητές, δημόσιους υπαλλήλους, στελέχη επιχειρήσεων, την πολιτική ηγεσία και ενεργούς πολίτες. Οι εργασίες θα επικεντρωθούν στα εξής πεδία πολιτικής:

 • Δημόσια Διοίκηση – Τοπική Αυτοδιοίκηση
 • Παιδεία, Έρευνα – Καινοτομία
 • Υγεία, Πρόνοια – Κοινωνική Ασφάλιση
 • Οικονομία – Ανάπτυξη
 • Αγροτική Ανάπτυξη – Τρόφιμα
 • Δικαιοσύνη – Προστασία του Πολίτη
 • Άμυνα- Εξωτερική Πολιτική
 • Πολιτισμός – Αθλητισμός
 • Πολιτικό Σύστημα
 • Πύλη gov.gr, η οποία θα λειτουργεί ως κέντρο ψηφιακής εξυπηρέτησης των πολιτών στις συναλλαγές τους με το Δημόσιο
 • Υποδομές Σύζευξις – gCloud

Το αναλυτικό πρόγραμμα του workshop είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα: https://digigov.grnet.gr

Προκειμένου να εξασφαλιστεί η γόνιμη συνεργασία και η παραγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων ανά πεδίο πολιτικής, ο μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων θα είναι τα 100 άτομα έπειτα από επιλογή, στα οποία θα αποσταλούν προσωπικές επιστολές επιβεβαίωσης. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους για συμμετοχή συμπληρώνοντας ηλεκτρονική φόρμα: https://bit.ly/36JSDUP.

Leave a Comment