ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Σεμινάριο για τις βιώσιμες κοινότητες ανοιχτού κώδικα στον δημόσιο τομέα στην FOSDEM20

Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία το εργαστήριο, για τις αειφόρες κοινότητες ανοιχτού λογισμικού στον δημόσιο τομέα από το OSOR της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην FOSDEM 2020.

Το δωμάτιο ήταν γεμάτο με χρήστες και προγραμματιστές ανοιχτού κώδικα, οι όποιοι συνέβαλλαν στην συζήτηση και τις εργασίες του workshop. Οι συνεισφορές τους θα ενταχθούν στο περιεχόμενο των κατευθυντήριων γραμμών για τη βιωσιμότητα των κοινοτήτων ανοιχτού κώδικα στον δημόσιο τομέα.

Σε συνεργασία με τον Dr. Maha Shaikh (King’s College London), η ομάδα παρουσίασε το εύρος αυτών των κατευθυντήριων γραμμών και ανέλυσε μερικούς από τους βασικούς παράγοντες που συνέβαλαν στην αποτυχία του του Μπρίστολ να μεταβεί στη χρήση του Star Office. Μαζί συζήτησαν πιθανά συμπεράσματα που θα μπορούσαν να αντληθούν από την αποτυχημένη πρωτοβουλία.

Οι συμμετέχοντες στο εργαστήριο κλήθηκαν στη συνέχεια να ερευνήσουν τους βασικούς παράγοντες επιτυχίας των βιώσιμων κοινοτήτων ανοιχτού κώδικα σε τρεις ομάδες στο πλαίσιο των θεμάτων της κοινότητας, της διακυβέρνησης και της χρηματοδότησης. Όλοι οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να ψηφίσουν σχετικά με τις σημαντικότερες πτυχές που συμβάλλουν στην αειφορία της κοινότητας. Μπορείτε να πάρετε μια πρώτη ματιά των αποτελεσμάτων της καταιγίδας ιδεών και της ψηφοφορίας παρακάτω!

Διακυβέρνηση

Η συζήτηση για τη διακυβέρνηση διαρθρώθηκε γύρω από δύο βασικές ιδέες: τα κοινοτικά στοιχεία της διακυβέρνησης και τις πτυχές του έργου της διακυβέρνησης. Η ομάδα εξέτασε επίσης διάφορες πτυχές που σχετίζονται με την κοινοτική διακυβέρνηση. Οι παράγοντες επιτυχίας που συζητήθηκαν μεταξύ της ομάδας «διακυβέρνησης» θεωρήθηκαν επίσης σημαντικοί από τα μέλη των άλλων δύο ομάδων. Στο τέλος, ο “κώδικας κοινότητας πέρα ​​από τον κώδικα” έλαβε τις περισσότερες ψήφους, εστιάζοντας σε τέσσερις παράγοντες που οι συμμετέχοντες διαπίστωσαν ότι είναι σημαντικοί για όλες τις κοινότητες: συνεργασία, δίκαιη λήψη αποφάσεων, διαφάνεια και ένα μοντέλο διακυβέρνησης χωρίς αποκλεισμούς.

Κοινότητα

Τέσσερα βασικά θέματα προέκυψαν από τις συζητήσεις που διεξήχθησαν από τη δεύτερη ομάδα με επίκεντρο την κοινοτική ζωντάνια: την κοινοτική ταυτότητα, τις σχέσεις με το εξωτερικό, τη συμπεριφορά εντός του ομίλου και την συμμετοχή. Συγκεκριμένα, δύο ιδέες ξεχώρισαν στους συμμετέχοντες στο εργαστήριο. Πρώτον, μια κοινότητα πρέπει να έχει μια σαφώς καθορισμένη αποστολή και όραμα για να δημιουργήσει μια κοινή ταυτότητα. Δεύτερον, ο χρόνος που τα μέλη της κοινότητας (με βάση τον εθελοντισμό) δαπανούν για τη συμβολή τους στην κοινότητα θα πρέπει να αναγνωρίζεται από τους εργοδότες τους ως σημαντική συνιστώσα του χρόνου εργασίας τους.

Χρηματοδότηση

Η τρίτη ομάδα που συνέβαλε στην οικονομική πλευρά των βιώσιμων κοινοτήτων εξέτασε δύο στοιχεία: την κρατική στήριξη και το γενικό επιχειρηματικό μοντέλο. Αυτοί οι συμμετέχοντες προσδιόρισαν τον σημαντικότερο παράγοντα κυβερνητικής υποστήριξης για τη δημιουργία μιας βιώσιμης κοινότητας OSS στο δημόσιο τομέα: την ανάπτυξη κανόνων για τις δημόσιες συμβάσεις που επιτρέπουν την υιοθέτηση του OSS στο πλαίσιο των δημόσιων διοικήσεων και την εξασφάλιση της επιβολής τους. Οι συμμετέχοντες προσδιόρισαν τον σημαντικότερο παράγοντα επιτυχίας για το γενικό επιχειρηματικό μοντέλο, την επένδυση σε πόρους μάρκετινγκ.

Δείτε εδώ τα αποτελέσματα του εργαστηρίου OSOR στο FOSDEM20 σχετικά με τη βιωσιμότητα των κοινοτήτων OSS στον δημόσιο τομέα

Πηγή άρθρου: https://joinup.ec.europa.eu

Leave a Comment