ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

DigitalState | Ανοιχτή Πλατφόρμα για Ψηφιακές Δημόσιες Υπηρεσίες

Ας αλλάξουμε το τρόπο με το οποίο οι κυβερνήσεις αναπτύσσουν ψηφιακές δημόσιες υπηρεσίες

Βασικά Χαρακτηριστικά

Η πλατφόρμα δίνει την δυνατότητα να δημιουργηθούν βέλτιστες ψηφιακές υπηρεσίες οι οποίες είναι:

Διαλειτουργικές, Προσβάσιμες, Πολύγλωσσες, Κινητές (Mobile), Ασφαλείς και προσαρμοσμένες στην εμπειρία τόσο του πολίτη όσο και των υπαλλήλων-χειριστών


Ειδικότερα, προσφέρει πλήθος ψηφιακών υπηρεσιών (services) με τα εξής χαρακτηριστικά:

 • Υπηρεσίες Ανοιχτού Κώδικα και Λευκής Ετικέτας (White-label)
 • REST μικρουπηρεσίες (microservices) με ασφάλεια JSON Web Token (JWT)
 • Πρότυπα ανάπτυξης και δημιουργίας για κάθε στοιχείο της πλατφόρμας
 • Aυτοματοποίηση Γραφειοκρατικών Διαδικασιών μέσω έτοιμων εργαλείων όπως:
  • Φόρμες συμπλήρωσης στοιχείων
  • Πρότυπα Ανάπτυξης και Σημειογραφίας (Decision Model and Notation)
  • Πρότυπα Επιχειρησιακής Λειτουργίας και Σημειογραφίας (Business Process Model and Notation)
 • Εξειδικευμένες λίστες επιχειρησιακών υπηρεσιών που κατανέμονται σε εξειδικευμένες μικρουπηρεσίες

Για να εγγραφείτε στο newsletter του έργου πατήστε εδώ: 🌯Newsletter

Τέλος, για περισσότερες πληροφορίες :

Leave a Comment