ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Συμμετοχή του Οργανισμού Ανοιχτών Τεχνολογιών – ΕΕΛΛΑΚ στην ακρόαση φορέων για το Σχέδιο Νόμου «Κώδικας Ψηφιακής Διακυβέρνησης»

Την Τρίτη, 15 Σεπτεμβρίου 2020, ο Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών – ΕΕΛΛΑΚ, συμμετείχε στην ακρόαση για το Σχέδιο Νόμου «Κώδικας Ψηφιακής Διακυβέρνησης (Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) – Κώδικας Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών (Ενσωμάτωση στο ελληνικό δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις».

Η συνεδρίαση διεξήχθη διαδικτυακά και είχε διάρκεια περίπου 2 ωρών. Ο Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών(ΕΕΛΛΑΚ) εκπροσωπήθηκε από τον κ. Ιωάννη Σταμέλο, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού και καθηγητή στο Τμήμα Πληροφορικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Ο κ. Σταμέλος, επεσήμανε τις θέσεις του Οργανισμού Ανοιχτών Τεχνολογιών οι οποίες είχαν υποβληθεί και ως σχόλια, στη Δημόσια Διαβούλευση του Νομοσχεδίου, η οποία διήρκησε από τις 10 έως τις 17 Ιουλίου 2020.

Κατά τη σύντομη παρουσίαση τονίστηκε ότι ο Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών(ΕΕΛΛΑΚ) πιστεύει ότι το νομοσχέδιο κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση αλλά δεν περιλαμβάνονται βασικά θέματα ανοιχτότητας που πλέον ακολουθούνται συστηματικά από τις πιο πολλές κυβερνήσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση και Διεθνώς.

Πιο συγκεκριμένα, ο κ. Σταμέλος πρότεινε τη διάθεση του λογισμικού που αναπτύσσεται και χρηματοδοτείται με δημόσιους πόρους ως ανοιχτό λογισμικό με την άδεια http://eupl.eu/ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την  προσθήκη της αρχής Δημόσιας Συμμετοχής στις πολιτικές της Ψηφιακής Διακυβέρνησης, αλλά και τη δημιουργία και την παροχή διαδικτυακών υπηρεσιών για την ανοιχτή διάθεση και την περαιτέρω χρήση εγγράφων, ανωνυμοποιημένων πληροφοριών και δεδομένων.

Σχετικά με τα άρθρα για την ανάρτηση του Οργανογράμματος και των υπηρεσιών και τη δημοσίευση εκτέλεσης προϋπολογισμών, υποστήριξε τη διάθεση των δεδομένων αυτών σε μηχαναγνώσιμη μορφή.

Αναλυτικά τα σχόλια που υπέβαλε ο Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών (ΕΕΛΛΑΚ) στη δημόσια διαβούλευση είναι εδώ

Το βίντεο από τη συνεδρίαση της επιτροπής είναι διαθέσιμο εδώ, Το βίντεο από τη συνεδρίαση της επιτροπής είναι διαθέσιμο εδώ, οι παρεμβάσεις της ΕΕΛΛΑΚ στα 0:31:11 και  1:58:40 λεπτά.

Leave a Comment