ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Citizen’s Folder: Υπηρεσία μιας στάσης για τα στοιχεία των πολιτών της Ισπανίας

Το Citizen’s Folder είναι υπηρεσία μίας στάσης μέσω της οποίας οι πολίτες της Ισπανίας, μπορούν να έχουν πρόσβαση και να περιηγούνται σε όλες τις πληροφορίες που διαθέτει η Δημόσια Διοίκηση. Οι πληροφορίες είναι είτε πολιτών είτε επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένων ανοικτών διαδικασιών και καταχωρίσεων μητρώου, όλων των δημόσιων υπηρεσιών που είναι ενσωματωμένες στην υπηρεσία.

Προηγουμένως, ο πολίτης έπρεπε να αντιμετωπίσει τη γραφειοκρατία. Για να εκτελέσει μια διαδικασία έπρεπε να επισκεφτεί πολλά γραφεία και διαφορετικούς ιστότοπους ώστε να λάβει τη πληροφορία που επιθυμούσε. Αυτό οδηγούσε σε περίπλοκους και πολύωρους τρόπους παρακολούθησης των δεδομένων. Τώρα, με το Citizen’s Folder, ο πολίτης έχει πρόσβαση στις δημόσιες υπηρεσίες και κατ’ επέκταση στο σύνολο των προσωπικών δεδομένων και αρχείων του.

Οι πολίτες μπορούν να δουν, μεταξύ άλλων, ποιες ανταλλαγές πληροφοριών έχουν γίνει μεταξύ δημόσιων υπηρεσιών, ποια αρχεία έχουν παρουσιαστεί, πού βρίσκονται και σε ποια κατάσταση. Λόγου χάρη, να ελέγξουν την κατάσταση των φορολογικών δηλώσεών τους ή να μάθουν αν εκκρεμούν τέλη κυκλοφορίας. Η πρόσβαση, ακόμη, παρέχεται με αναγνώριση στοιχείων και έπειτα δεν απαιτείται ξανά για την περαιτέρω πλοήγηση. Τα παραπάνω, είναι εφικτά επειδή υπάρχουν τα αποθετήρια και η κωδικοποίηση των διοικητικών εγγράφων, των υπηρεσιών και των διαδικασιών, καθώς και οι μονάδες και τα γραφεία των δημόσιων υπηρεσιών.

(Στατιστικά χρήσης εδώ)

Πηγή: https://joinup.ec.europa.eu/

Leave a Comment