ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Η ατζέντα της ΕΕ για τις ψηφιακές δημόσιες υπηρεσίες: Δημοσιεύθηκε το factsheet Ψηφιακής Δημόσιας Διοίκησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Στο πλαίσιο  του National Interoperability Framework Observatory (NIFO), το  Πρόγραμμα ISA2  δημοσίευσε το factsheet  Ψηφιακής Δημόσιας Διοίκησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, παρέχοντας έτσι μια εικόνα του τρόπου με τον οποίο η ΕΕ καθοδηγεί την ατζέντα στις ψηφιακές δημόσιες υπηρεσίες. Επιπλέον, το ενημερωτικό δελτίο ψηφιακής δημόσιας διοίκησης της ΕΕ για το 2020 δίνει επίσης έμφαση στην εφαρμογή του European Interoperability Framework (EIF) σε επίπεδο ΕΕ, απεικονίζοντας τα πρώτα αποτελέσματα του επιπέδου εφαρμογής του EIF στο Ευρωπαϊκό επίπεδο.

Έτσι, μετά τη δημοσίευση των ενημερωτικών δελτίων κάθε χώρας για την Ψηφιακή Δημόσια Διοίκηση,  δημοσιεύεται και το factsheet  Ψηφιακής Δημόσιας Διοίκησης για την  Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτή η δημοσίευση έρχεται μετά την ανάληψη από την 1η Δεκεμβρίου 2019 της νέας Ευρωπαϊκής Επιτροπής με επικεφαλής την Ursula von der Leyen, σε μια προσπάθεια να παρέχει  στους αναγνώστες τις πιο ενημερωμένες πληροφορίες σχετικά με την ΕΕ και τα θεσμικά της όργανα.

Όπως συμβαίνει με τα ενημερωτικά δελτία ανά χώρα, το φετινό ενημερωτικό δελτίο της Ευρωπαϊκής Ένωσης παρουσιάζει ένα ανανεωμένο πρότυπο για την περιγραφή των πολιτικών πρωτοβουλιών, των νομοθετικών μέσων, των χρηματοδοτικών προγραμμάτων, των υποδομών και των κύριων υπηρεσιών που προωθούν την ψηφιακή δημόσια διοίκηση σε ολόκληρη την ΕΕ. Αυτό, με τη σειρά του, παρέχει στον αναγνώστη μια άποψη για τις κύριες τάσεις και εξελίξεις στον τομέα της Ψηφιακής Δημόσιας Διοίκησης στην Ευρώπη.

Παραδείγματα πρωτοβουλιών πολιτικής σε ολόκληρη την ΕΕ που προωθούν την Ψηφιακή Δημόσια Διοίκηση που καταγράφονται στο ενημερωτικό δελτίο της ΕΕ περιλαμβάνουν τη στρατηγική Shaping Europe’s Digital Future , τη στρατηγική για την ενιαία ψηφιακή αγορά στην Ευρώπη, τη νέα ευρωπαϊκή στρατηγική δεδομένων και τον κανονισμό για την ενιαία ψηφιακή πύλη . Όσον αφορά τα χρηματοδοτικά μέσα της ΕΕ που έχουν διατεθεί για τη διευκόλυνση της εφαρμογής λύσεων ψηφιακής κυβέρνησης, το ενημερωτικό δελτίο της ΕΕ παραθέτει τα εργαλεία Horizon 2020 και Connecting Europe Facilities, καθώς και το επερχόμενο Digital Europe Programme,, το οποίο είναι ένα νέο πρόγραμμα χρηματοδότησης που προτείνεται στο το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο για την περίοδο 2021-2027. Επιπλέον, η ΕΕ προσφέρει επίσης τις δικές της υποδομές ψηφιακής δημόσιας διοίκησης για δημόσιες διοικήσεις, όπως το Trans European Services for Telematics between Administrations  (TESTA) ή το δίκτυο GÉANT.

Διαβάστε το πλήρες Ενημερωτικό Δελτίο εδώ

Δείτε τα ενημερωτικά δελτία για κάθε χώρα της  για την Ψηφιακή Δημόσια Διοίκηση εδώ

Πηγή άρθρου: https://joinup.ec.europa.eu

Leave a Comment