ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Χρήση ανοιχτών προτύπων, λογισμικού και δεδομένων στην τοπική αυτοδιοίκηση: μια παρακαταθήκη για τους πολίτες του Νεπάλ

Το Σύστημα Διαχείρησης Υποδομών IMS, Νταγκάντι, Νεπάλ

Η αποκέντρωση στο Νεπάλ έδωσε στις τοπικές κυβερνήσεις επιπλέον αρμοδιότητες και εξουσίες, αλλά και υποχρεώσεις προς τους πολίτες. Παρόλα αυτά, οι περιορισμένοι πόροι αποτέλεσαν σημαντικό εμπόδιο στην αποτελεσματική διακυβέρνηση αρχικά. Η κυβέρνηση του Ντανγκάντι, στα δυτικά του Νεπάλ, βελτίωσε την εποπτεία ενός από τα μεγαλύτερα κονδύλια της πόλης και των υποδομών μικρής κλίμακας, εισάγοντας νέες διαφανείς πολιτικές, ψηφιοποιώντας τις διαδικασίες της και δημιουργώντας νέους τρόπους για την ενεργή συμμετοχή των πολιτών στις αποφάσεις και την καταγραφή των απόψεών τους για τα διάφορα έργα. Οι μεταρρυθμίσεις επέτρεψαν στους μηχανικούς να δημιουργήσουν συμβόλαια εύκολα και εξ αποστάσεως. Οι υπάλληλοι μπορούν τώρα να λαμβάνουν τεκμηριωμένες αποφάσεις βάσει αναλυτικών στοιχείων από το νέο σύστημα δεδομένων, ενώ οι κάτοικοι μπορούν να ειδοποιήσουν τις αρχές για ζητήματα σε πραγματικό χρόνο και να επιλύσουν άμεσα όποια προβλήματά τους.

Αποτελεσματική διακυβέρνηση με την χρήση ανοικτών προτύπων, λογισμικού και δεδομένων: ένα παράδειγμα από το Νεπάλ

Όταν το Νεπάλ αποκέντρωσε την κυβέρνησή του μετά την έγκριση του νέου συντάγματος το 2015, αντιμετώπισε μια τεράστια διοικητική πρόκληση. Το 2017, οι πολίτες του Νεπάλ πήγαν στις κάλπες για να επιλέξουν τους τοπικούς εκπροσώπους τους για πρώτη φορά μετά 20 χρόνια. Οι ψηφοφόροι είχαν υψηλές προσδοκίες από αυτούς που εκλέχτηκαν και οι δημοτικές και τοπικές κυβερνήσεις απέκτησαν περισσότερη αυτονομία από ποτέ. Το νέο σύνταγμα εξασφάλιζε στους ηγέτες της τοπικής αυτοδιοίκησης μεγαλύτερη δύναμη λήψης αποφάσεων, αλλά είχαν περιορισμένους πόρους και εμπειρία για να τα καταφέρουν.

Στο Ντανγκάντι, μια μητροπολιτική πόλη στις πεδιάδες στα σύνορα του Νεπάλ με την Ινδία, η δημιουργία υποδομών ήταν μια σαφής δημόσια προτεραιότητα με δυσκολίες στη διαχείρισή του. Η πόλη λειτουργεί ως κόμβος για τις επιχειρήσεις, την εκπαίδευση και τις δημόσιες υπηρεσίες για κατοίκους από 88 τοπικές κυβερνήσεις στα δυτικά του Νεπάλ, καθώς και για μετανάστες από τα σύνορα, επομένως η ανάπτυξη του συστήματος μεταφορών αποτέλεσε προτεραιότητα για τον δήμο. Με τις έντονες εποχιακές βροχές να καταστρέφουν τακτικά την περιοχή, η πρόληψη και η διαχείριση των πλημμυρών διαδραμάτισε επίσης σημαντικό ρόλο. Όμως, η διαχείριση εκατοντάδων έργων υποδομής για την βελτίωση της ποιότητας, επικαιρότητας και ο περιορισμός της απάτης και της διαφθοράς ήταν ηθικό καθήκον για τους δημόσιους υπαλλήλους του δήμου, μιας και μέχρι τότε υπήρχε ελάχιστη εποπτεία για έργα που πραγματοποιούνταν από πολλούς μικρούς εργολάβους (ύψους περίπου 1 εκατ. δολαρίων ΗΠΑ, 40% των δαπανών του δήμου).

Το 2018, οι νεοεκλεγέντες ηγέτες του Νταγκάντι αποφάσισαν να μεταρρυθμίσουν ριζικά τις πρακτικές διαχείρισης των υποδομών του δήμου, με την εισαγωγή ενός ανοιχτού συστήματος, βασισμένου στο Πρότυπο Ανοικτών Δεδομένων Συμβολαίου (Open Contracting Data Standard) και σε ανοιχτά δεδομένα.

Τα πλεονεκτήματα των ανοικτών προτύπων δεδομένων συμβολαίου

Πώς λειτουργεί το Σύστημα Διαχείρισης Υποδομών IMS

Το σύστημα Σύστημα Διαχείρισης Υποδομών IMS λειτουργεί ως εξής. Αρχικά, το δημοτικό συμβούλιο αποφασίζει για τον αριθμό των έργων και τις τοποθεσίες τους. Όλα τα δεδομένα εισάγονται στο σύστημα οικονομικής λογιστικής του δήμου (που ονομάζεται SuTRA – Subnational Treasury Regulatory Application). Όλα τα δεδομένα του έργου εξάγονται από το χρηματοοικονομικό σύστημα και εισάγονται στο IMS. Μέχρι τότε, το σύστημα καταγράφει τα ονόματα των έργων, τον εκτιμώμενο προϋπολογισμό τους, την κατανομή μεταξύ των θαλάμων. Το πρώτο διαχειριστικό βήμα είναι η ανάθεση σχετικών μηχανικών στα έργα.

Πώς λειτουργεί το Σύστημα Διαχείρισης Υποδομών IMS, Ντανγκάντι, Νεπάλ

Μόλις ετοιμαστούν οι τεχνικές εκτιμήσεις του έργου και συγκροτηθούν οι επιτροπές χρηστών, τα έργα μπαίνουν στη φάση της σύμβασης. Το σύστημα επιτρέπει στους διοικητικούς υπαλλήλους να δημιουργούν συμβάσεις συμπληρώνοντας λεπτομέρειες όπως το χρονοδιάγραμμα του έργου και τα ονόματα των μελών της επιτροπής χρηστών που θα εργαστούν σε αυτό. Στη συνέχεια, εξάγεται η συμφωνία και την υπογράφουν και τα δύο μέρη. Όλοι παίζουν σημαντικό ρόλο σε αυτό το σύστημα:

  • οι μηχανικοί είναι υπεύθυνοι για την εισαγωγή της φυσικής και οικονομικής προόδου του έργου στο σύστημα και προσθέτουν φωτογραφίες που δείχνουν την πρόοδο
  • το κοινό μπορεί επίσης να δώσει σχόλια μέσω μιας εφαρμογής για κινητά
  • ο δήμαρχος και ο αναπληρωτής δήμαρχος χρησιμοποιούν επίσης την πλατφόρμα για να αξιολογήσουν τη συνολική πρόοδο του δήμου

Όλα τα δεδομένα έργου υποδομής δημοσιεύονται σε ανοιχτή μορφή, χρησιμοποιώντας το Πρότυπο Ανοικτών Δεδομένων Συμβολαίου (Open Contracting Data Standard), ώστε μαθητές ή ερευνητές που ενδιαφέρονται για τα ανεπεξέργαστα δεδομένα να μεταβούν στην πλατφόρμα IMS και να έχουν πρόσβαση σε πραγματικό χρόνο και σε ανοιχτή μορφή .

Η εφαρμογή για πολίτες και μηχανικούς περιλαμβάνει και λειτουργία εκτός σύνδεσης, έτσι ώστε τα δεδομένα να μπορούν να εισαχθούν σε απομακρυσμένες περιοχές και να φορτώνονται αυτόματα όταν υπάρχει ξανά σύνδεση.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το αρχικό άρθρο στον ιστότοπο του Open Contracting Partnership.

Leave a Comment