ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Η Γερμανική δημόσια διοίκηση θα δημιουργήσει σταθμούς εργασίας ανοικτού κώδικα για την ψηφιακή της ανεξαρτησία

Η γερμανική ομοσπονδιακή κυβέρνηση υπέγραψε μνημόνιο συμφωνίας για συνεργασία με εννέα από τα γερμανικά κρατίδια για τη δημιουργία ενός «σταθμού εργασίας δημόσιας υπηρεσίας», βασισμένου σε λογισμικό ανοιχτού κώδικα. Η διακήρυξη προσδιορίζει ορισμένες «βασικές λειτουργίες» όπως η «παραγωγικότητα (συμπεριλαμβανομένης της επεξεργασίας κειμένου), η συνεργασία (συμπεριλαμβανομένης της δια-οργανωτικής συνεργασίας) και η επικοινωνία (συμπεριλαμβανομένης της βιντεοδιάσκεψης)», οι οποίες … Read more

Χρήση ανοιχτών προτύπων, λογισμικού και δεδομένων στην τοπική αυτοδιοίκηση: μια παρακαταθήκη για τους πολίτες του Νεπάλ

Προεπισκόπηση του Συστήματος Διαχείρισης Υποδομών IMS, Νεπάλ

Η αποκέντρωση στο Νεπάλ έδωσε στις τοπικές κυβερνήσεις επιπλέον αρμοδιότητες και εξουσίες, αλλά και υποχρεώσεις προς τους πολίτες. Παρόλα αυτά, οι περιορισμένοι πόροι αποτέλεσαν σημαντικό εμπόδιο στην αποτελεσματική διακυβέρνηση αρχικά. Η κυβέρνηση του Ντανγκάντι, στα δυτικά του Νεπάλ, βελτίωσε την εποπτεία ενός από τα μεγαλύτερα κονδύλια της πόλης και των υποδομών μικρής κλίμακας, εισάγοντας νέες … Read more