ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Διαβούλευση για την μελλοντική πολιτική διαλειτουργικότητας της ΕΕ

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αξιολογεί επί του παρόντος το πρόγραμμα ISA2 και το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Διαλειτουργικότητας για να παρουσιάσει μια ενισχυμένη πολιτική διαλειτουργικότητας του δημόσιου τομέα το 2021.

Οι σχετικοί χάρτες πορείας (EIF και ISA²) είναι διαθέσιμοι τώρα για σχόλια στη διαδικτυακή πύλη «Have your say portal» της Επιτροπής. Μπορείτε να προσθέσετε σχόλια σχετικά με το EIF και τον μελλοντικό χάρτη πορείας για τη διαλειτουργικότητα έως τις 12 Νοεμβρίου 2020. Τα σχόλια σχετικά με τον χάρτη πορείας για την αξιολόγηση του προγράμματος ISA²  είναι ανοιχτά έως τις 13 Νοεμβρίου 2020.

Σε τι αφορά αυτή η πρωτοβουλία;

Το 2020 έγινε καθοριστικό σημείο στο μέλλον της ψηφιακής ατζέντας της ΕΕ. Τον Φεβρουάριο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε το ‘Shaping Europe’s digital future’ (COM(2020) 67) με τίτλο «Η Ευρώπη ταιριάζει στην ψηφιακή εποχή». Η ανακοίνωση ορίζει ως βασική δράση την ανάπτυξη μιας «ενισχυμένης στρατηγικής διαλειτουργικότητας των κυβερνήσεων της ΕΕ» έως το 2021, με στόχο την ενίσχυση του συντονισμού και την υιοθέτηση κοινών προτύπων για τις δημόσιες υπηρεσίες και τις ροές δεδομένων. Καθ ‘όλη τη διάρκεια του υπόλοιπου έτους, η ανάγκη για δράση στον τομέα της διαλειτουργικότητας έχει γίνει ακόμη πιο εμφανής ως αποτέλεσμα της κρίσης COVID-19.

Σε αυτό το πλαίσιο, η Επιτροπή ξεκίνησε την αξιολόγηση του προγράμματος ISA2 και του ευρωπαϊκού πλαισίου διαλειτουργικότητας (EIF, COM (2017) 134), καθώς και την εκτίμηση επιπτώσεων για μια μελλοντική στρατηγική διαλειτουργικότητας του δημόσιου τομέα για την ΕΕ.

Οι αξιολογήσεις αποσκοπούν στην παροχή έγκαιρης συμβολής για τη διαμόρφωση μιας νέας στρατηγικής για την ενίσχυση της διαλειτουργικότητας των δημόσιων υπηρεσιών στην ΕΕ, λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες των ενδιαφερομένων καθώς και τον ρόλο των αναδυόμενων τεχνολογιών. και του ευρωπαϊκού πλαισίου διαλειτουργικότητας (EIF, COM (2017) 134), καθώς και εκτίμηση επιπτώσεων για μια μελλοντική στρατηγική διαλειτουργικότητας του δημόσιου τομέα για την ΕΕ.

Η διαβούλευση είναι διαθέσιμη εδώ

Διαβάστε περισσότερα εδώ

Leave a Comment