ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Δημοσιεύθηκε η νέα στρατηγική  λογισμικού ανοικτού κώδικα  για το 2020-2023 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής


Εξοικονόμηση δημόσιου χρήματος με ανοιχτό λογισμικό


Το ελεύθερο λογισμικό συμφέρει!


Στις 21 Οκτωβρίου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε τη νέα στρατηγική  λογισμικού ανοικτού κώδικα  για το 2020-2023 της Επιτροπής. Αυτό είναι ένα σημαντικό βήμα προς την επίτευξη των στόχων της γενικής Ψηφιακής Στρατηγικής της Επιτροπής και της συμβολής στο πρόγραμμα Ψηφιακή Ευρώπη.

Η στρατηγική της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, με θέμα «Think Open», καθορίζει ένα όραμα για την ενθάρρυνση και την αξιοποίηση της μετασχηματιστικής, καινοτόμου και συνεργατικής δύναμης των αρχών και των πρακτικών ανάπτυξης ανοιχτού λογισμικού. Προωθεί την κοινή χρήση και επαναχρησιμοποίηση λύσεων λογισμικού, γνώσεων και εμπειρογνωμοσύνης, για την παροχή καλύτερων ευρωπαϊκών υπηρεσιών που ωφελούν την κοινωνία και το χαμηλότερο κόστος για αυτήν την κοινωνία. Η Επιτροπή δεσμεύεται να αυξήσει τη χρήση του μοντέλου ανάπτυξης ανοιχτού λογισμικού όχι μόνο σε τομείς όπως η πληροφορική, αλλά και σε άλλους στρατηγικούς τομείς.

Η στρατηγική αναγνωρίζει τη σημασία της συνεργασίας σε ολόκληρη την Επιτροπή, με τα κράτη μέλη, τις εταιρείες και το ευρύ κοινό για τη δημιουργία νέων, καινοτόμων ψηφιακών λύσεων που λειτουργούν διασυνοριακά και προς την τεχνολογική ανεξαρτησία.

Η νέα στρατηγική λογισμικού ανοιχτού κώδικα είναι ένα πρακτικό μέσο για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της Επιτροπής. Είναι επίσης ένας σημαντικός παράγοντας για την καινοτομία που θα μας εξοπλίσει με τις γνώσεις για τη δημιουργία ενός καλύτερου και ακόμη πιο περιεκτικού ψηφιακού περιβάλλοντος εντός και εκτός του οργανισμού μας.

Δήλωσε ο Mario Campolargo, αναπληρωτής γενικός διευθυντής της ΓΔ Πληροφορικής.

Οι βασικοί στόχοι της νέας στρατηγικής Λογισμικού Ανοιχτού κώδικα είναι:

 • Πρόοδος στην ψηφιακή αυτονομία της Ευρώπης, δημιουργώντας μια ανεξάρτητη ψηφιακή προσέγγιση,
 • Εφαρμογή της ψηφιακής στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,
 • Ενθάρρυνση της κοινής χρήσης και επαναχρησιμοποίηση λογισμικού και εφαρμογών, καθώς και δεδομένων, πληροφοριών και γνώσεων,
 • Συμβολή στην κοινωνία της γνώσης, κοινοποιώντας τον πηγαίο κώδικα της Επιτροπής,
 • Δημιουργία μια δημόσιας υπηρεσίας παγκόσμιας κλάσης.

Η εφαρμογή της στρατηγικής θα καθοδηγείται από 6 αρχές:

 • Σκεφτείτε ανοιχτά,
 • Μεταμορφώστε,
 • Μοιραστείτε,
 • Συνεισφέρετε,
 • Ασφαλίστε,
 • Να έχετε τον έλεγχο.

Στην πράξη, η Επιτροπή στοχεύει στην ενίσχυση μιας εσωτερικής εργασιακής νοοτροπίας που βασίζεται ήδη σε μεγάλο βαθμό στις αρχές του ανοιχτού κώδικα. Η Επιτροπή θα αναλάβει ορισμένες δράσεις για την επίτευξη των στόχων της στρατηγικής, όπως: δημιουργία εργαστηρίων καινοτομίας ανοιχτού κώδικα, άρση του διοικητικού φόρτου για τη δημοσίευση λογισμικού ως ανοιχτού κώδικα, ανάπτυξη δεξιοτήτων λογισμικού ανοιχτού κώδικα και πρόσληψη ταλέντων καθώς και αύξηση της προσέγγισής του σε κοινότητες.

Η στρατηγική επιβεβαιώνει την αυξημένη συμμετοχή της Επιτροπής με τον ανοιχτό κώδικα“, δήλωσε ο Thomas Gageik, Διευθυντής Ψηφιακών Επιχειρηματικών Λύσεων της ΓΔ Πληροφορικής. “Το άνοιγμα είναι ο θεμελιώδης μοχλός καινοτομίας. Ο ανοιχτός κώδικας είναι ένα μέρος – όπου ενθαρρύνονται τα έξυπνα μυαλά να συνεργαστούν και να λύσουν πολύπλοκα προβλήματα με απροσδόκητες λύσεις.”

Δείτε την στρατηγική ανοιχτού κώδικα 2020-2023 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής εδώ.


Leave a Comment