ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Ανοιχτός κώδικας, ψηφιακή ανεξαρτησία και διαλειτουργικότητα: Η Διακήρυξη του Βερολίνου

Οι υπουργοί που είναι υπεύθυνοι για τον ψηφιακό μετασχηματισμό στη δημόσια διοίκηση σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ επεσήμαναν τη σχέση μεταξύ διαλειτουργικών λύσεων ανοιχτού κώδικα για τον δημόσιο τομέα και της ψηφιακής ανεξαρτησίας στη Διακήρυξη του Βερολίνου, η οποία υπεγράφη στις 8 Δεκεμβρίου 2020.

Οι υπογράφοντες δεσμεύτηκαν για:

  • Προώθηση των θεμελιωδών δικαιωμάτων και των δημοκρατικών αξιών στην ψηφιακή δημόσια σφαίρα.
  • Ενίσχυση της κοινωνικής συμμετοχής και ένταξης
  • Προώθηση της ψηφιακής ενδυνάμωσης και του ψηφιακού γραμματισμού
  • Ενίσχυση της εμπιστοσύνης μέσω της ασφάλειας στην ψηφιακή σφαίρα.
  • Ενίσχυση της ψηφιακής ανεξαρτησίας και της διαλειτουργικότητας της Ευρώπης
  • Δημιουργία συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης με βάση τον άνθρωπο, για χρήση στο δημόσιο τομέα.
  • Προώθηση της ανθεκτικότητας και της αειφορίας.

Σε αυτήν τη διακήρυξη, μετά τη διακύρηξη του Ταλίν για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση του 2017, τα κράτη μέλη ανανεώνουν και αναλαμβάνουν τις δεσμεύσεις τους για τις ψηφιακές δημόσιες υπηρεσίες .

Η Διακήρυξη δίνει επίσης έμφαση στον επείγοντα καθορισμό των αναγκών των πολιτών στο επίκεντρο των δημόσιων πολιτικών και υπηρεσιών. Οι υπογράφοντες δηλώνουν: «επαναβεβαιώνουμε την κοινή μας πολιτική δέσμευση σχετικά με τις δηλωμένες προτεραιότητες με σκοπό τη διασφάλιση υψηλής ποιότητας, κεντρικών και χρηστών διασυνοριακών ψηφιακών δημόσιων υπηρεσιών για πολίτες και επιχειρήσεις για την ανάπτυξη μιας ευρωπαϊκής ενιαίας αγοράς προσανατολισμένης στο μέλλον».

Σύμφωνα με αυτό, δηλώνεται ότι το λογισμικό ανοιχτού κώδικα είναι ένας από τους διαμεσολαβητές για την ανάπτυξη και ανάπτυξη στρατηγικών ψηφιακών εργαλείων και ικανοτήτων στο δημόσιο τομέα και για τη διασφάλιση της διαλειτουργικότητας. Επιπλέον, η σημασία του ανοιχτού κώδικα, της ψηφιακής κυβέρνησης και της διαλειτουργικότητας τίθεται στη στρατηγική προοπτική της ψηφιακής ανεξαρτησίας. Η Διακήρυξη δηλώνει ότι το λογισμικό ανοιχτού κώδικα, μαζί με κοινά πρότυπα και αρθρωτές αρχιτεκτονικές, είναι «διευκολυντές για την ανάπτυξη και ανάπτυξη στρατηγικών ψηφιακών εργαλείων και δυνατοτήτων». Όλα τα υποκείμενα ψηφιακά στοιχεία, είτε πρόκειται για υλικό, λογισμικό ή υπηρεσίες, όχι μόνο πρέπει να πληρούν τις ευρωπαϊκές απαιτήσεις, αλλά κατά την ανάπτυξή τους, οι υπογράφοντες στοχεύουν στη δημιουργία μιας ευρείας επιλογής ψηφιακών λύσεων υψηλής απόδοσης για να διασφαλίσουν τη δυνατότητα ελεύθερης επιλογής και αλλαγής μονάδων πληροφορικής όταν χρειαστεί.

Η Διακήρυξη συνδέει τη διαλειτουργικότητα, τις λύσεις ανοιχτού κώδικα και την κυριαρχία, η οποία αποτελεί σημαντική εξέλιξη στις συζητήσεις σχετικά με τον ανοιχτό κώδικα στο δημόσιο τομέα. Υποδεικνύει ότι αυτή η συνομιλία προχωρά για να εξετάσει τον τρόπο με τον οποίο η ψηφιοποίηση του ευρωπαϊκού δημόσιου τομέα καθίσταται στρατηγικής σημασίας.

Οι δεσμεύσεις στη Διακήρυξη του Βερολίνου, από την οπτική γωνία όπου συναντώνται η διαλειτουργικότητα, ο ανοιχτός κώδικας και η ψηφιακή κυριαρχία, δείχνουν τις ευκαιρίες που έρχονται με την πρόσβαση στον πηγαίο κώδικα, είτε πρόκειται για ψηφιακές δεξιότητες, κοινωνική ένταξη, διαφάνεια, ανθεκτικότητα ή για ψηφιακή κυριαρχία.

Διαβάστε όλη την διακήρυξη εδώ

Πηγή άρθρου: https://joinup.ec.europa.eu/

Leave a Comment