ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Ένα πολυδιάστατο πλαίσιο για την αξιολόγηση του δυναμικού καινοτομίας των ψηφιακών δημόσιων υπηρεσιών

Η μελέτηΈνα πολυδιάστατο πλαίσιο για την αξιολόγηση του δυναμικού καινοτομίας των ψηφιακών δημόσιων υπηρεσιών (A multi-dimensional framework to evaluate the innovation potential of digital public services)”, σχεδιάστηκε σύμφωνα με το πρόγραμμα εργασίας Innovative Public Services του προγράμματος ISA2 του DIGIT.

Το κύριο αποτέλεσμα της έρευνας είναι ένα πρωτότυπο πολυδιάστατο πλαίσιο για την αξιολόγηση της ετοιμότητας διαλειτουργικότητας των ψηφιακών δημόσιων υπηρεσιών.

Το πλαίσιο σχεδιάστηκε και δοκιμάστηκε στο πλαίσιο έρευνας σχετικά με τα διαθέσιμα στοιχεία για την υποστήριξη των ευρωπαϊκών δημόσιων διοικήσεων που επιθυμούν να αγκαλιάσουν νέες ψηφιακές τεχνολογίες και να παρέχουν καινοτόμες δημόσιες υπηρεσίες σύμφωνα με τα τέσσερα επίπεδα του ευρωπαϊκού πλαισίου διαλειτουργικότητας (ΕΤΕ) και σε συμφωνία με τις αρχές user centricity που ορίζονται στη δήλωση του Ταλίν (2017).

 

Κύρια αποτελέσματα

Τα αποτελέσματα της έρευνας δείχνουν ότι οι οργανωτικές και νομικές πτυχές όχι μόνο πρέπει να υποστηρίξουν τον ψηφιακό μετασχηματισμό, αλλά πρέπει να βρίσκονται στον πυρήνα της ως ουσιαστικό μέρος της επόμενης στρατηγικής διαλειτουργικότητας των κυβερνήσεων της ΕΕ, ώστε να διασφαλιστεί η υιοθέτηση καινοτόμων δημόσιων υπηρεσιών και κοινωνικού αντίκτυπου.

Το πλαίσιο που προτείνεται σε αυτήν την έκθεση, και επικυρώθηκε έναντι ορισμένων συγκεκριμένων περιπτώσεων και πολλά υποσχόμενων πιλότων στα κράτη μέλη της ΕΕ, χρησιμεύει για την αξιολόγηση του δυναμικού καινοτομίας των ψηφιακών υπηρεσιών από την άποψη της συνολικής διαλειτουργικότητάς τους και των διαστάσεων user centricity.

Ανοίγει έτσι τον δρόμο για την περαιτέρω αξιολόγηση της πιθανής σκοπιμότητας για τη δημιουργία ενός καινοτόμου παρατηρητηρίου δημόσιων υπηρεσιών της ΕΕ (IPSO) στο πλαίσιο της συνεργασίας μεταξύ της Επιτροπής και των κρατών μελών στο πλαίσιο του προγράμματος «Ψηφιακή Ευρώπη».

Διαβάστε όλη την μελέτη εδώ

Πηγή άρθρου: https://joinup.ec.europa.eu/

Leave a Comment