ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Διαβούλευση για την αξιολόγηση του ISA² και του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Διαλειτουργικότητας για τον δημόσιο τομέα της ΕΕ

Οι αξιολογήσεις του προγράμματος ISA² και του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Διαλειτουργικότητας (EIF) βρίσκονται σε εξέλιξη και τα σχόλια  όλων διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στη διαδικασία. Οι αξιολογήσεις, μαζί με μια εκτίμηση επιπτώσεων, θα βοηθήσουν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να παρουσιάσει μια ενισχυμένη πολιτική διαλειτουργικότητας για τον δημόσιο τομέα φέτος.

Άν έχετε εμπειρία με λύσεις ISA², λύσεις Ευρωπαϊκού Πλαισίου Διαλειτουργικότητας (EIF) ή προτάσεις για μια νέα πολιτική διαλειτουργικότητας συμπληρώστε αυτήν τη  έρευνα που διενεργεί το CEPS για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Η έρευνα περιλαμβάνει τρία μέρη που εστιάζονται στο ISA², το EIF και τη νέα πολιτική διαλειτουργικότητας. Μπορείτε να επιλέξετε να ολοκληρώσετε ένα ή περισσότερα μέρη της έρευνας ανάλογα με την εμπειρία σας. Τα σχόλια για το ISA² και το EIF θα είναι ιδιαίτερα χρήσιμα για να κατανοήσουν τα οφέλη τους και να αντλήσουν διδάγματα για το μέλλον.

Σύντομα θα ξεκινήσει μια δημόσια διαβούλευση, για να συγκεντρωθούν σχόλια από το ευρύτερο κοινό. Για περισσότερες λεπτομέρειες, μπορείτε να ανατρέξετε στην ειδική ιστοσελίδα  ή να επικοινωνήσετε με την ερευνητική ομάδα στο interoperability@ext.ceps.eu.

Πηγή άρθρου: https://joinup.ec.europa.eu

Leave a Comment