ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Κυκλοφόρησε νέα διαδικτυακή έκδοση του European Union Location Framework (EULF) Blueprint

Το ELISE δημοσίευσε το European Union Location Framework (EULF) Blueprint v4  τον Σεπτέμβριο του 2020. Πριν από λίγες ημέρες ανακοινώθηκε και η κυκλοφορία του αντίστοιχου διαδικτυακού  περιεχομένου του EULF Blueprint v4 . Αυτό αντικαθιστά το διαδικτυακό περιεχόμενο του EULF Blueprint v3, το οποίο θα αποσυρθεί από το Joinup στα τέλη Φεβρουαρίου.

Το EULF Blueprint είναι ένα μοναδικό πλαίσιο συστάσεων και σχετικών οδηγιών για τη δημοσίευση και τη χρήση πληροφοριών τοποθεσίας και την εφαρμογή αρχών διαλειτουργικότητας στην ψηφιακή διακυβέρνηση . Υπάρχουν πέντε τομείς που εστιάζει στο πλαίσιο:

  • ευθυγράμμιση πολιτικής και στρατηγικής
  • ολοκλήρωση της ψηφιακής διακυβέρνησης
  • τυποποίηση και επαναχρησιμοποίηση
  • απόδοση των επενδύσεων και διακυβέρνηση
  • εταιρικές σχέσεις και δυνατότητες.

Το σχεδιάγραμμα EULF περιλαμβάνει προτεινόμενες ενέργειες για τους εκδότες δεδομένων τοποθεσίας για τη δημιουργία SDI (Υποδομών Χωρικών Δεδομένων) επόμενης γενιάς . Περιλαμβάνει προτάσεις τόσο για τους εκδότες όσο και για τους χρήστες των δεδομένων τοποθεσίας . Υπάρχει επίσης καθοδήγηση για το πώς οι δημόσιες διοικήσεις που ασχολούνται με δεδομένα τοποθεσίας αλληλεπιδρούν είτε μεταξύ τους, ή με επιχειρήσεις και πολίτες μέσω συνεργατικών μοντέλων, όπως οι ψηφιακές πλατφόρμες και τα οικοσυστήματα δεδομένων.

Οι στόχοι είναι η υποστήριξη της ευρωπαϊκής ψηφιακής οικονομίας, η προώθηση της καινοτομίας και η παροχή δημόσιας αξίας. Η καθοδήγηση απεικονίζεται μέσω ενός πλούσιου σώματος περιπτωσιολογικών μελετών βέλτιστων πρακτικών , που προέρχονται από μελέτες του ELISE και του ELISE Location Interoperability Framework Observatory (LIFO).

Πηγή άρθρου: https://joinup.ec.europa.eu/

Leave a Comment