ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Η συμβολή του ανοιχτού κώδικα στον ψηφιακό μετασχηματισμό του δημόσιου τομέα στην Ολλανδία

Οι πολίτες περιμένουν από την κυβέρνησή τους, να λειτουργούν σωστά οι δημόσιες ψηφιακές υπηρεσίες . Μέχρι πρόσφατα, οι δήμοι στην Ολλανδία είχαν πολλά προβλήματα στην παροχή αυτών των υπηρεσιών λόγω των κατακερματισμένων συστημάτων που δεν αντάλλασσαν δεδομένα. Εάν ένα αίτημα πολίτη απαιτούσε δεδομένα από δύο συστήματα, η έλλειψη διαλειτουργικότητας σήμαινε ότι αυτά τα δεδομένα έπρεπε να αναπαραχθούν σε πολλαπλά συστήματα και με αποτέλεσμα να υπάρχουν σημαντικές καθυστερήσεις. Οι ολλανδικοί δήμοι αποφάσισαν να το αλλάξουν μέσω του ανοιχτού κώδικα.

Πριν από λίγο καιρό, αυτοί οι δήμοι άρχισαν να επωφελούνται από αυτήν την προσπάθεια τους, που ξεκίνησε πριν από χρόνια. Από την 1η Απριλίου 2021, οι δήμοι της Ολλανδίας αναμένεται να αρχίσουν να εφαρμόζουν το νέο πρότυπο API για εργασίες με συγκεκριμένες περιπτώσεις. Κατά την εφαρμογή αυτών των νέων API, δημιουργείται μια τυποποιημένη σύνδεση μεταξύ των αιτημάτων των πολιτών και των συστημάτων του δήμου. Αυτό σημαίνει ότι τα δημοτικά συστήματα μπορούν να μιλούν την ίδια γλώσσα και έτσι να ερωτηθούν με το ίδιο σύνολο API για διαφορετικά αιτήματα και να επιτυγχάνεται διαλειτουργικότητα μεταξύ των συστημάτων. Στην πραγματικότητα, δημιουργείται μια μοναδική πηγή, καθώς τα δεδομένα δεν χρειάζεται πλέον να επαναλαμβάνονται μεταξύ των συστημάτων. Τα API τυποποιούν επίσης την κοινοποίηση των αποφάσεων στον πολίτη.

Ωστόσο, ένα πρότυπο δεν είναι καλό χωρίς εφαρμογή και ορισμένοι Ολλανδοί χρησιμοποίησαν ανοιχτό κώδικα για να αναπτύξουν συνεργατικά το επίπεδο δεδομένων και υπηρεσιών του Open Zaak , το οποίο μετατρέπει το πρότυπο από μια προδιαγραφή σε πραγματικότητα.

Το OSOR μίλησε με τον Lazo Bozarov, δημιουργό του Open Zaak και Senior Supply Manager Digital Services, στο δήμο της Ουτρέχτης σχετικά με το γιατί οι δήμοι επέλεξαν να δημιουργήσουν μια κοινότητα γύρω από το Open Zaak και τι έχουν κερδίσει. «Πριν από το Open Zaak, συνεργαστήκαμε με μεγάλες εταιρείες λογισμικού, παράγοντας ιδιόκτητο λογισμικό. Δεν υπήρχε διαφάνεια. Το [Open Zaak] έλυσε ένα πρόβλημα που υπήρχε για μεγάλο χρονικό διάστημα. [Αποφασίσαμε] πρόκειται να εφαρμόσουμε νέες αρχιτεκτονικές αρχές για να ανακτήσουμε τον έλεγχο των δεδομένων που διαθέτουμε.

Ωστόσο, το ενδιαφέρον του ιδιωτικού τομέα για την ανάπτυξη μιας λύσης για το πρότυπο ήταν περιορισμένο, οπότε ο Bozarov εργάστηκε για να δημιουργήσει μια κοινότητα δήμων που θα συνεργαζόταν για την ανάπτυξη μιας εφαρμογής αναφοράς. Έτσι δημιουργήθηκε το Open Zaak. Ως ανοιχτό πρότυπο, οποιαδήποτε συμβατή λύση μπορεί να χρησιμοποιήσει τα API.

Το Open Zaak αναπτύσσεται σε περιβάλλον ανοιχτού κώδικα υπό την άδεια EUPL. Η κοινή ανάπτυξη σημαίνει ότι οι δήμοι έχουν πλήρη έλεγχο του συστήματος και διασφαλίζουν ότι εξυπηρετεί άμεσα τις ανάγκες των δήμων.

Η ανάπτυξη αποτελείται από δήμους, προμηθευτές και προγραμματιστές λογισμικού και είναι ανοιχτή σε συνεισφορές. Η δημιουργία μιας κοινότητας ανοιχτού κώδικα δημόσιου τομέα δεν είναι απαραίτητα εύκολη, καθώς για ορισμένους αντιπροσωπεύει μια αλλαγή στις εργασιακές συνήθειες. Για να βοηθήσει τους δήμους να δημιουργήσουν μια βιώσιμη κοινότητα ανοιχτού κώδικα, το Foundation for Public Code έχει ξεκινήσει από την αρχή, παρέχοντας πρακτική καθοδήγηση και διαχείριση κώδικα για το έργο. Το Ίδρυμα έγραψε ένα ενδιαφέρον άρθρο τον Ιούλιο του 2020 σχετικά με το πώς βοηθούν στο έργο.

Μιας και το Open Zaak είναι λογισμικό ανοιχτού κώδικα, και άλλοι δήμοι είναι ελεύθεροι να επαναχρησιμοποιήσουν τον κώδικα στα δικά τους έργα ή να υιοθετήσουν το ίδιο το σύστημα. Ο Bozarov και το Foundation for Public Code το ενθαρρύνουν άμεσα, καθώς θα μπορούσε να υποστηρίξει την ανάπτυξη του κώδικα και να βοηθήσει επίσης τους δήμους εκτός Ολλανδίας με τον ψηφιακό τους μετασχηματισμό. Ωστόσο, ο Μποζάροφ προειδοποίησε επίσης ότι ενώ υπάρχουν πολλές ευκαιρίες για την υιοθέτηση του Open Zaak, απαιτεί διαφορετική νοοτροπία από τους δήμους από ένα τυπικό πρόγραμμα λογισμικού στο δημόσιο τομέα, «χρειάζεται ενεργή συμμετοχή και ευθύνη για να διατηρήσει το οικοσύστημα βιώσιμο». Ωστόσο, συνολικά, ο Μποζάροφ καταλήγει με ένα θετικό συμπέρασμα: «Απελευθερώσαμε τα δικά μας δεδομένα και ανακτήσαμε τον έλεγχο τους».

Πηγή άρθρου: https://joinup.ec.europa.eu/collection/open-source-observatory-osor/news/

Leave a Comment