ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Μια εργαλειοθήκη ανοιχτού κώδικα για τις δημόσιες υπηρεσίες της Ολλανδίας

Στο πλαίσιο της Στρατηγικής ψηφιακού μετασχηματισμού της , η ολλανδική κυβέρνηση ξεκίνησε μια νέα εργαλειοθήκη ανοιχτού κώδικα, η οποία περιλαμβάνει χρήσιμες πληροφορίες για τους δημόσιους υπαλλήλους για μετάβαση σε ανοιχτό κώδικα, καθώς και μια πλατφόρμα επικοινωνίας για να αλληλεπιδρούν μεταξύ τους.

Κουτιά εργαλείων OS
Κουτιά εργαλείων OS
Κουτιά εργαλείων OS

Μετά την Ολλανδική Στρατηγική Ψηφιοποίησης 2018-2021 ( Nederlandse Digitaliseringstrategie 2018-2021, NDS ) που ξεκίνησε από τον Υφυπουργό Οικονομικής Πολιτικής και Κλιματικής Πολιτικής, τον Υπουργό Δικαιοσύνης και Ασφάλειας και τον Υφυπουργό Εσωτερικών και Σχέσεων του Βασιλείου, στις 17 Απριλίου 2020, στάλθηκε επιστολή στη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά με την διάθεσης του πηγαίου κώδικα των εφαρμογών της δημόσιας διοίκησης και την εφαρμογή της αρχής «ανοιχτός κώδικας από προεπιλογή».

Στην επιστολή, αναγνωρίζεται ότι, σε ορισμένες περιπτώσεις, η απελευθέρωση του πηγαίου κώδικα ενδέχεται να συγκρούεται με τα συμφέροντα της εθνικής ασφάλειας ή της δημόσιας ασφάλειας, καθώς και να βλάψει το απαραίτητο απόρρητο των μεθόδων εργασίας της κυβέρνησης. Παρόλα αυτά, υποστηρίζει σθεναρά την αρχή του «δημόσιου χρήμα- δημόσιος κώδικας», σύμφωνα με την οποία το λογισμικό που αναπτύχθηκε με δημόσια κεφάλαια θα πρέπει να επιστρέψει στην κοινωνία το συντομότερο δυνατό για κοινή χρήση και επαναχρησιμοποίηση.

Η εξισορρόπηση μεταξύ αυτών των δύο αναγκών δημιούργησε τη βάση της πολιτικής του Υφυπουργού «Open, unless” (“Open, tenzij”). Λαμβάνοντας υπόψη τη μεγάλη επένδυση που απαιτείται για την απελευθέρωση του υπάρχοντος πηγαίου κώδικα, που απορρέει από την υποχρέωση των δημόσιων φορέων να ελέγχουν κατά περίπτωση εάν επιτρέπεται η απελευθέρωση του λογισμικού, η Knops συνιστά τη μετάβαση σε ανοιχτό κώδικα, ως λύση για αποφευχθούν τέτοιες νομικές και οικονομικές δαπάνες.

Προκειμένου να φέρει τους δημόσιους φορείς πιο κοντά στο λογισμικό ανοιχτού κώδικα και στην κοινότητα ανοιχτού κώδικα, και ως μέρος της στρατηγικής ψηφιοποίησης, η κυβέρνηση ξεκίνησε μια εργαλειοθήκη ανοιχτού κώδικα .

Η πρώτη έκδοση της πλατφόρμας βασίζεται στην ιδέα της ενίσχυσης μιας κοινότητας μεταξύ φορέων δημόσιας διοίκησης. Παρέχει στους δημόσιους υπαλλήλους χρήσιμες πληροφορίες για να στραφούν σε ανοιχτό κώδικα, παρουσιάζοντας τις διαφορές μεταξύ ανοιχτού κώδικα και ιδιόκτητου λογισμικού, καθώς και τις νομικές και οικονομικές πτυχές πίσω από αυτήν την επιλογή. Από αυτήν την άποψη, προσφέρει πρακτική βοήθεια για την πλοήγηση στον τομέα της αδειοδότησης και της ανάπτυξης λογισμικού, μαζί με ανάλυση κόστους-οφέλους και των κοινωνικών οφελών που σχετίζονται με τον ανοιχτό κώδικα.

Επιπλέον, η εργαλειοθήκη προσφέρει μια πλατφόρμα επικοινωνίας για τους κυβερνητικούς υπαλλήλους να έρχονται σε επαφή μεταξύ τους, δημιουργώντας ένα χώρο για συζητήσεις και ερωτήσεις και ερωτήσεις, καθώς και μια σειρά από ομάδες για συμμετοχή. Μέχρι στιγμής, έχουν συσταθεί τρεις ομάδες. Η πιο δημοφιλής ονομάζεται «κοινότητα ανοιχτού κώδικα», με 165 μέλη. Επικεντρώνεται στη συζήτηση του τι χρειάζεται για να γίνει πραγματικότητα η πολιτική «Ανοιχτό, εκτός αν». Σε κάθε ένα από τα μέλη επιτρέπεται να ξεκινήσει ένα νήμα και να το σχολιάσει, καθώς και να κάνει ερωτήσεις στα άλλα μέλη.

Πηγή άρθρου: https://joinup.ec.europa.eu/collection

Leave a Comment