ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Η ψηφιακή ανεξαρτησία της Γερμανίας θα βασίζεται στον Ανοιχτό Κώδικα

Η γερμανική κυβέρνηση κάνει τα επόμενα βήματα για να εκπληρώσει τη δέσμευσή της να αυξήσει το επίπεδο ψηφιακής ανεξαρτησίας του δημόσιου τομέα της. Σε πρόσφατη απόφαση, η Διάσκεψη των Συντονιστών Πληροφορικής των Υπουργείων ενέκρινε τη «Στρατηγική για την Ενίσχυση της Ψηφιακής Ανεξαρτησίας για τη Δημόσια Διοίκησης», με σκοπό τη δημιουργία ενός Κέντρου Ψηφιακής Ανεξαρτησίας (Centre for Digital Sovereignty), βασισμένο σε ανοιχτό κώδικα.

Με τη δημοσίευση μιας μελέτης το 2019, η γερμανική ομοσπονδιακή κυβέρνηση έδειξε ήδη αυξημένη ευαισθητοποίηση σχετικά με τις στρατηγικές εξαρτήσεις από έναν μικρό αριθμό προμηθευτών πληροφορικής. Η μελέτη εντόπισε το αυξημένο κόστος, το κλείδωμα και τη μείωση της αυτονομίας ως αρνητικές συνέπειες αυτών των εξαρτήσεων. Αυτή η μελέτη προωθήθηκε με ένα κοινό έγγραφο του ομοσπονδιακού CIO, του Συμβουλίου Σχεδιασμού Πληροφορικής και του Συμβουλίου Πληροφορικής που περιγράφουν τους στόχους και τους τομείς δράσης προκειμένου να βελτιωθεί το επίπεδο της ψηφιακής ανεξαρτησίας.

Τώρα, μετά τον πρώτο προσδιορισμό προκλήσεων και στόχων, η γερμανική ομοσπονδιακή CIO υπέβαλε μια οργανωτική ιδέα για ένα Κέντρο Ψηφιακής Ανεξαρτησίας (ZenDis, ) στη Διάσκεψη των Συντονιστών Πληροφορικής των Υπουργείων και του Συμβουλίου IT για έγκριση, που σκιαγραφεί μια συγκεκριμένη δράση για την επίτευξη αυτής της ιδέας. Οι φορείς ενέκριναν το έργο και δήλωσαν ότι το κέντρο «θα γίνει κεντρικός συντονιστικός φορέας για την προώθηση του λογισμικού ανοιχτού κώδικα (OSS) στη δημόσια διοίκηση. Για το μέλλον, το πεδίο δραστηριότητας του ZenDiS πρόκειται να επεκταθεί σε μεταγενέστερα στάδια προκειμένου να αντιμετωπιστούν περαιτέρω δομικά στοιχεία της ψηφιακής κυριαρχίας». Η γερμανική κυβέρνηση θα δημιουργήσει και ένα γραφείο ανοιχτού κώδικα (OSPO) για αυτό τον σκοπό.

Η οργανωτική ιδέα για το Κέντρο Ψηφιακής Ανεξαρτησίας περιγράφει τα ζητήματα που παρατηρούνται, όπως το πώς συμβάλλει ο ανοιχτός κώδικας στην αντιμετώπιση αυτών των ζητημάτων και ποιες προκλήσεις πρέπει να αντιμετωπιστούν για την επιτυχή εφαρμογή τοτ. Μετά από αυτό, περιγράφεται το όραμα και η αποστολή και περιγράφονται τα συγκεκριμένα καθήκοντα του κέντρου. Σύμφωνα με το έγγραφο, το ZenDiS στοχεύει στην επίτευξη πέντε βασικών στόχων:

 1. Έναρξη έργων για τον συντονισμό- ανάπτυξη και παροχή λύσεων ΕΛ/ΛΑΚ προσανατολισμένων για τη δημόσια διοίκηση (και για τις επιχειρήσεις και την κοινωνία των πολιτών),
 2. Συλλογή λύσεων και υπηρεσιών για τη συνεργατική παροχή OSS βάσει επιχειρησιακών και νομικών απαιτήσεων των δημόσιων διοικήσεων,
 3. Βελτίωση των συνθηκών για την εφαρμογή λύσεων ΕΛ/ΛΑΚ σε δημόσιες διοικήσεις για την ανάπτυξη λύσεων ΕΛ/ΛΑΚ σε δημόσιες διοικήσεις,
 4. Ευαισθητοποίηση της αξίας του ΕΛ/ΛΑΚ στις δημόσιες διοικήσεις (καθώς και στην κοινωνία των πολιτών),
 5. Προώθηση ενός αποτελεσματικού γερμανικού και ευρωπαϊκού οικοσυστήματος ανοιχτού κώδικα.

Έτσι, το κέντρο είναι μια φιλόδοξη ιδέα για την στρατηγική χρήση λογισμικού ανοιχτού κώδικα για τη γερμανική δημόσια διοίκηση. Χρησιμοποιώντας την υποδομή συντονισμού του συμβουλίου προγραμματισμού πληροφορικής μεταξύ ομοσπονδιακού και περιφερειακού επιπέδου, οι δράσεις ευθυγραμμίζονται και συγχρονίζονται μεταξύ των κάθετων κυβερνητικών επιπέδων.

Η έννοια του Κέντρου Ψηφιακής Αυθεντίας

Το έγγραφο διευκρίνισε επίσης τα συγκεκριμένα καθήκοντα και τα αποτελέσματα του κέντρου στο πλαίσιο της κυβερνητικής στρατηγικής:

 1. Ένας χάρτης πορείας για προτεραιότητες και εισαγωγή εναλλακτικών λύσεων ΕΛ/ΛΑΚ στις δημόσιες διοικήσεις,
 2. Κατευθυντήριες γραμμές για την ανάπτυξη, υιοθέτηση και προμήθεια ανοιχτού κώδικα,
 3. Διαβούλευση με τη δημόσια διοίκηση για την ανάπτυξη, υιοθέτηση και προμήθεια ανοιχτού κώδικα,
 4. Συν-ανάπτυξη όσον αφορά τον εντοπισμό υφιστάμενων λύσεων, τη συμβολή στην ανάπτυξη και τη διασφάλιση της μακροπρόθεσμης βιωσιμότητάς τους,
 5. Εμπλοκή της κοινότητας,
 6. Επικοινωνία και ευαισθητοποίηση σχετικά με τις ανάγκες της δημόσιας διοίκησης,
 7. Σφυρηλάτηση εθνικής και διεθνούς συνεργασίας με στόχο τη δημιουργία τυποποιημένων λύσεων ανοιχτού κώδικα,
 8. Αγορά ανοιχτού κώδικα για κοινή χρήση κλιμακούμενων λύσεων για τη δημόσια διοίκηση, όπως:
  1. Πλατφόρμα πληροφοριών
  2. Open source “app” store
  3. Φόρουμ συζήτησης
  4. Αποθετήριο κώδικα

Με την έγκριση, το Συμβούλιο Σχεδιασμού Πληροφορικής ανέθεσε στην ομάδα εργασίας «Cloud Computing and Digital Sovereignty» να συντονίσει την εφαρμογή της απόφασης, να αναπτύξει έγγραφα καθοδήγησης και να ενημερώσει το Συμβούλιο σχετικά με τις εξελίξεις.

Όσον αφορά το αποθετήριο κώδικα, ο Markus Richter, υφυπουργός στο Ομοσπονδιακό Υπουργείο Εσωτερικών, για τα κτίρια και τις εσωτερικές υποθέσεις και το ομοσπονδιακό CIO, ανακοίνωσε τον Μάιο ότι η ανάπτυξη της πλατφόρμας είχε ξεκινήσει σε συνεργασία με τα αρμόδια υπουργεία στη Βόρεια Ρηνανία – Βεστφαλία την Baden-Würtemberg και την Komm.ONE τον δημόσιος πάροχος υπηρεσιών πληροφορικής της Baden-Würtemberg. Ο Ρίχτερ είπε: “Ο ανοιχτός κώδικας είναι ένα σημαντικό δομικό στοιχείο για την ενίσχυση της ψηφιακής κυριαρχίας. Θέλουμε να δημιουργήσουμε ένα μέρος όπου οι ομοσπονδιακές, πολιτειακές και τοπικές κυβερνήσεις μπορούν εύκολα και με ασφάλεια να συν-σχεδιάσουν, να μοιραστούν και να επαναχρησιμοποιήσουν λογισμικό ανοιχτής κώδικα της δημόσιας διοίκησης.”

Ο ανοιχτός κώδικας διαδραματίζει επίσης σημαντικό ρόλο στο τρίτο γερμανικό εθνικό σχέδιο δράσης (2021-2023) στο πλαίσιο του Open Government Partnership. Το σχέδιο περιγράφει ορόσημα ανοιχτής διακυβέρνησης και πολλά σχετικά με τον ανοιχτό κώδικα, όπως το Corona-Warn-App και ποιες δράσεις θα αναληφθούν για την προώθηση των στόχων του Open Government Partnership., μεταξύ των οποίων το Κέντρο Ψηφιακής Ανεξαρτησίας.

Πηγή άρθρου: https://joinup.ec.europa.eu/

Leave a Comment