ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Το ενδιάμεσο λογισμικό της ηλεκτρονικής ταυτότητας (eID) του Βελγίου είναι ανοικτού κώδικα

Στο Βέλγιο, η BOSA, η κυβερνητική μονάδα για τον ψηφιακό μετασχηματισμό, έχει αναπτύξει ασφαλή ψηφιακά «κλειδιά» για την επικοινωνία των πολιτών με δημόσιους φορείς. Το ενδιάμεσο λογισμικό για το eID κυκλοφορεί ως ανοιχτός κώδικας και δέχεται συνεισφορές από την κοινότητα.

Βέλγιο eID

H Bosa είναι η Ομοσπονδιακή Πολιτική Δημόσιων Υπηρεσιών και Υποστήριξης στο Βέλγιο, παλαιότερα γνωστή ως Fedict. Η Bosa διαθέτει μονάδα ψηφιακού μετασχηματισμού που στηρίζει την κυβέρνηση και τους ομοσπονδιακούς οργανισμούς στον ψηφιακό μετασχηματισμό τους:

Η DG (μονάδα ψηφιακού μετασχηματισμού) είναι η κινητήρια δύναμη πίσω από την εξέλιξη και τις ψηφιακές μεταρρυθμίσεις της ομοσπονδιακής κυβέρνησης. Η εν λόγω GD παρέχει συμβουλές και αναπτύσσει σχέδια σε σχέση με τις νέες τεχνολογίες, με ιδιαίτερη προσοχή στους πολίτες και τις επιχειρήσεις.

Η μονάδα διαθέτει μια σελίδα GitHub με 60 αποθετήρια, με διαφορετικά έργα, σύμφωνα με τις αρμοδιότητές της: διαχείριση διαδικτυακού περιεχομένου, αναγνώριση & ασφάλεια, ανταλλαγή δεδομένων, υποδομή και άλλες υπηρεσίες.

H Bosa αναπτύσσεται σε ανοιχτό κώδικα, με pull-requests και θέματα ανοικτά από οποιοδήποτε μέλος της κοινότητας. Με τον τρόπο αυτό, η μονάδα μπορεί να επωφεληθεί από τον ανοικτό κώδικα, και, ως εκ τούτου, να γίνεται πιο γρήγορα ο εντοπισμός λαθών και ζητημάτων ασφάλειας.

Ένα αξιοσημείωτο έργο του BOSA είναι το ενδιάμεσο λογισμικό (middleware) eID (electronic identification) Στο Βέλγιο, τα εθνικά δελτία ταυτότητας διαθέτουν ολοκληρωμένο microchip το οποίο καταγράφει όλα τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα. Οι πολίτες πρέπει να κατεβάσουν το λογισμικό eID και να αποκτήσουν μια συσκευή ανάγνωσης καρτών, στη συνέχεια, χάρη στο ενδιάμεσο λογισμικό eID, μπορεί κανείς να πραγματοποιήσει πολλαπλές ηλεκτρονικές συναλλαγές. Ενδιάμεσο λογισμικό σημαίνει ότι το στοιχείο δεν είναι ούτε μέρος του λειτουργικού συστήματος, ούτε της διεπαφής χρήστη, μάλλον, είναι ενδιάμεσα. Το ενδιάμεσο λογισμικό eID δίνει στους πολίτες τη δυνατότητα:

  • Επικοινωνίας με ασφαλείς ιστότοπους που απαιτούν έλεγχο ταυτότητας eID
  • Υπογραφής εγγράφων και μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με τη χρήση του eID
  • Χρήσης της εφαρμογής viewer, για την ανάγνωση δεδομένων ταυτότητας στις κάρτες eID, επαλήθευση της εγκυρότητας τους και αποθήκευση για μελλοντική χρήση
  • Χρήση του παρεχόμενου API, σε προσαρμοσμένες εφαρμογές.

Η λύση της ηλεκτρονικής ταυτοποίησης αποσκοπεί στην παροχή ασφάλειας για την ταυτοποίηση των πολιτών και των δημόσιων οργανισμών και στην παροχή οδηγών για το πότε ένας πολίτης πρέπει να ενεργεί εξ ονόματός του ή μπορεί να ενεργεί στο όνομα άλλου, όπως π.χ για το παιδί του. Ως εκ τούτου, είναι εξαιρετικά σημαντικό οι συνεισφέροντες στο αποθετήριο ανοιχτού κώδικα να βοηθούν στην εύρεση σφαλμάτων.

Το έργο κυκλοφορεί με άδεια copyleft LGPL-3.0, η οποία επιτρέπει τη μελέτη, την κοινή χρήση, την τροποποίηση και τη χρήση για εμπορική και ιδιωτική χρήση. Άλλες κυβερνήσεις είναι επίσης ευπρόσδεκτες να προωθήσουν την προσαρμογή του στα εθνικά τους συστήματα ηλεκτρονικής ταυτοποίησης και, ως εκ τούτου, να ενισχύσουν περαιτέρω τη διαφάνεια τους.

Πηγή άρθρου: https://joinup.ec.europa.eu

Leave a Comment