ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Διαδικτυακό σεμινάριο του OSOR – Δημιουργία συνεργασίας μεταξύ των δημόσιων διοίκησεων σε έργα Ανοιχτού Κώδικα: 5/08/2021

Η συνεργασία αποτελεί βασική αρχή του λογισμικού ανοικτού κώδικα (ΕΛ/ΛΑΚ). Τα έργα κώδικα είναι πιο βιώσιμα και επιτυχημένα όταν πολλά μέρη συμβάλλουν σε αυτά. Η συνεργασία αυξάνει την καινοτομία, καθώς μπορούν να αναπτυχθούν νέες λύσεις στο πλαίσιο ενός κοινού έργου για την αντιμετώπιση των προκλήσεων που αντιμετωπίζουν πολλοί συνεισφέροντες.

Αξιοποιώντας το έργο άλλων, οι δημόσιες διοικήσεις μπορούν να μειώσουν το κόστος ανάπτυξης, να βελτιώσουν τη διαλειτουργικότητα μέσω αυξημένης συμβατότητας και να συνεχίσουν να διατηρούν κοινές λύσεις χωρίς να εξαρτώνται από τρίτες εταιρίες.

Για να είναι επιτυχής αυτή η συνεργασία, οι δημόσιες διοικήσεις πρέπει να εφαρμόζουν ορθές πρακτικές, δηλαδή διαδικασίες ανταλλαγής γνώσεων, συγκέντρωση πόρων ή δημιουργία κοινού χώρου για τη συμμετοχή των κοινοτήτων. Οι πρακτικές αυτές μπορούν να συμβάλουν στην προώθηση της ενεργού συμμετοχής των δημόσιων διοικήσεων στην ανάπτυξη και την ανταλλαγή κώδι5 Αυγούστου 2021κα μεταξύ τους.

Ωστόσο, οι δημόσιες διοικήσεις συχνά αντιμετωπίζουν προκλήσεις στο ταξίδι τους προς τη βιώσιμη συνεργασία, ιδίως όσον αφορά την απροθυμία ανάληψης κινδύνων, τον συντονισμό και τη χρηματοδότηση.

Πώς μπορούν να ξεπεράσουν αυτές τις προκλήσεις;

Για να απαντήσει στο ερώτημα αυτό, η OSOR κάλεσε τους Jacco Brouwer και Rasmus Fey να συζητήσουν τις εμπειρίες τους από την προώθηση της συνεργασίας σε έργα OSS μεταξύ των δημόσιων διοικήσεων στις Κάτω Χώρες και στη Δανία αντίστοιχα.

Jacco BrouwerΟ Jacco Brouwer εργάζεται για την Ένωση Ολλανδικών Δήμων, όπου είναι υπεύθυνος για τη διαχείριση των κοινοτήτων και την κλιμάκωση των δημόσιων συνεργασιών σε έργα ανοικτού κώδικα. Η τρέχουσα αποστολή του είναι η ανάπτυξη ενός εκκολαπτηρίου ανοικτής πηγής που θα φέρει κοντά τους ολλανδικούς δήμους για να συνεργαστούν σε νέα έργα ΕΛ/ΛΑΚ. Στην ομιλία του, ο Jacco θα ρίξει φως στο έργο του με τους ολλανδικούς δήμους, τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν στο δρόμο για βιώσιμη συνεργασία και το όραμά τους για το μέλλον.
Ο Rasmus Frey είναι ο επικεφαλής της γραμματείας στο OS2, μια κοινότητα ανοικτού κώδικα που αναπτύσσει και διαχειρίζεται λύσεις ΤΠΕ για τους δήμους της Δανίας. Είναι παθιασμένος με το άνοιγμα και την ανταλλαγή γνώσεων, αξίες που προσπαθεί να αντανακλά στο τρέχον έργο του. Ο Rasmus θα παρουσιάσει το ταξίδι της επέκτασης του OS2, που ξεκίνησε αρχικά με τη συνεργασία πέντε δήμων, και τώρα μετρώντας και τους 98 Δανικούς δήμους ως μέλη. Θα αναλύσει λεπτομερώς τα διδάγματα και τις ορθές πρακτικές από την οικοδόμηση συνεργασιών στο OS2.Rasmus Frey

Το διαδικτυακό σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί στις 5 Αυγούστου 2021 από τις 10:00 έως τις 12:00 CEST.

Για να εγγραφείτε, κάντε κλικ εδώ και θα λάβετε τα στοιχεία σύνδεσης λίγο μετά την εγγραφή σας.

Leave a Comment