ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Το λογισμικό των δημόσιων υπηρεσιών της Εσθονίας διατίθεται ως ανοιχτός κώδικας

Η Εσθονία είναι γνωστή γιατί ξεπερνά τακτικά διεθνείς δείκτες, όπως ο δείκτης DESI για ψηφιακές δημόσιες υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η εσθονική κυβέρνηση δηλώνει ότι «το 99% των κυβερνητικών υπηρεσιών είναι διαδικτυακές» και «το 70% των πολιτών χρησιμοποιούν την ψηφιακή τους ταυτότητά τακτικά» για ψηφιακές κυβερνητικές υπηρεσίες. Το λογισμικό υποδομής που επιτρέπει πολλές από αυτές τις υπηρεσίες, το X-Road, είναι ήδη λογισμικό ανοιχτού κώδικα, αλλά πρόσφατα η εσθονική κυβέρνηση αποφάσισε να κάνει διαθέσιμο με άδειες ανοιχτού κώδικα όλο το κυβερνητικό λογισμικό.

Το κοινοβούλιο της Εσθονίας, ενέκρινε τις απαραίτητες αλλαγές στον νόμο περί κρατικής ιδιοκτησίας της Εσθονίας στις 12 Μαΐου 2021, ο νέος έχει τεθεί σε ισχύ από την 1η Ιουνίου 2021. Σύμφωνα με το νέο θεσμικό πλαίσιο, το λογισμικό στο οποίο το κράτος κατέχει τα δικαιώματα ιδιοκτησίας θα διατίθεται με άδειες ανοιχτού κώδικα.

Σύμφωνα με τους νέο θεσμικό πλαίσιο, η αρμόδια αρχή αποφασίζει εάν το λογισμικό πρόκειται να διατεθεί και πρέπει να παρέχει:

  1. περιγραφή του δημόσιου λογισμικού που θα διατίθεται.
  2. τους όρους χρήσης του λογισμικού.

Ισχύουν ορισμένοι περιορισμοί στην δημοσιοποίηση λογισμικού, όπως πιθανή απειλή για τη δημόσια τάξη και την εθνική ασφάλεια ή για λόγους ασφάλειας στον κυβερνοχώρο.

Το κοινοβούλιο της Εσθονίας αποφάσισε να ακολουθήσει χώρες της Ευρωπαικής Ένωσης, όπως η Ισπανία, η Ιταλία και η Γαλλία, οι οποίες διαθέτουν το μεγαλύτερο μέρος του κυβερνητικού λογισμικού δημοσίως. Αυτές οι χώρες έχουν ορίσει κεντρικά αποθετήρια για τη δημοσίευση, η Εσθονία δημοσιεύει το λογισμικό στο αποθετήριο koodivaramu.eesti.ee .

Αν και η δημόσια διοίκηση της Εσθονίας έχει κυκλοφορήσει πολλά κυβερνητικά προγράμματα λογισμικού με άδεια ανοιχτού κώδικα, μέχρι πρόσφατα αυτό δεν ήταν υποχρέωση από το νόμο, αλλά μεμονωμένη απόφαση. Οι πολιτικές της Εσθονίας επικεντρώθηκαν στην επίτευξη του στόχου της διαλειτουργικότητας μέσω του Interoperability of the State Information System: Software Framework και του National Interoperability Framework of the State Information System.

Πηγή άρθρου: https://joinup.ec.europa.eu/

Leave a Comment