ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Το λογισμικό των δημόσιων υπηρεσιών της Εσθονίας θα διατίθεται ως ανοιχτός κώδικας

Η Εσθονία είναι γνωστή για την τεχνογνωσία της κυβέρνησής της, η οποία ξεπερνά τακτικά διεθνείς δείκτες, όπως ο δείκτης DESI για ψηφιακές δημόσιες υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής . Η εσθονική κυβέρνηση δηλώνει ότι «το 99% των κυβερνητικών υπηρεσιών είναι διαδικτυακές» και «το 70% των πολιτών χρησιμοποιούν την ψηφιακή τους ταυτότητά τακτικά» για ψηφιακές κυβερνητικές υπηρεσίες. Το λογισμικό υποδομής που επιτρέπει πολλές από αυτές τις υπηρεσίες, το X-Road, είναι ήδη λογισμικό ανοιχτού κώδικα, αλλά πρόσφατα η εσθονική κυβέρνηση αποφάσισε να κάνει διαθέσιμο με άδειες ανοιχτού κώδικα όλο το κυβερνητικό λογισμικό.

Το κοινοβούλιο της Εσθονίας, το Riigikogu, ενέκρινε τις απαραίτητες αλλαγές στον νόμο περί κρατικής ιδιοκτησίας της Εσθονίας στις 12 Μαΐου 2021, με τους νέους κανόνες να έχουν τεθεί σε ισχύ την 1η Ιουνίου 2021. Σύμφωνα με τους νέους κανόνες, όλο το λογισμικό στο οποίο το κράτος κατέχει τα δικαιώματα ιδιοκτησίας ολόκληρο ή μέρος πρέπει να διατίθεται δημόσια. Εάν μόνο τα μέρη ανήκουν στην πολιτεία, τα μέρη που ανήκουν στην πολιτεία θα πρέπει να διατίθενται.

Σύμφωνα με τους νέους κανόνες, η αρμόδια αρχή του λογισμικού αποφασίζει εάν το λογισμικό πρόκειται να διατεθεί και πρέπει να παρέχει:

  1. περιγραφή του δημόσιου λογισμικού που θα διατίθεται για χρήση ·
  2. τους όρους χρήσης του δημόσιου λογισμικού που θα διατεθούν.

Ισχύουν ορισμένοι περιορισμοί, όπως πιθανή απειλή για τη δημόσια τάξη και την εθνική ασφάλεια ή για λόγους ασφάλειας στον κυβερνοχώρο, η αρχή που είναι υπεύθυνη για το λογισμικό μπορεί να αποφασίσει να μην δημοσιοποιήσει το λογισμικό.

Με την απόφαση, το κοινοβούλιο της Εσθονίας αποφάσισε να ακολουθήσει και άλλες χώρες της Ευρώπης, όπως η Ισπανία, η Ιταλία και η Γαλλία, οι οποίες δημοσιεύουν ήδη το μεγαλύτερο μέρος του κυβερνητικού λογισμικού δημοσίως. Αυτές οι χώρες έχουν ορίσει κεντρικά αποθετήρια για τη δημοσίευση, ενώ η Εσθονία δημοσιεύει ήδη λογισμικό στο αποθετήριο koodivaramu.eesti.ee .

Αν και η δημόσια διοίκηση της Εσθονίας έχει κυκλοφορήσει πολλά κυβερνητικά προγράμματα λογισμικού με άδεια ανοιχτού κώδικα, μέχρι πρόσφατα αυτό δεν ήταν υποχρέωση από το νόμο, αλλά μεμονωμένη απόφαση. Οι πολιτικές της Εσθονίας επικεντρώθηκαν στην επίτευξη του στόχου της διαλειτουργικότητας, όπως μέσω του Interoperability of the State Information System: Software Framework και του National Interoperability Framework of the State Information System, χωρίς να ευνοείται ρητά το λογισμικό ανοιχτού κώδικα.

Πηγή άρθρου: https://joinup.ec.europa.eu/

Leave a Comment