ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

2 βιωματικά εργαστήρια από το ΕΔΥΤΕ για την Ψηφιακή Διακυβέρνηση και τις Ψηφιακές Δημόσιες Υπηρεσίες

Η Διεύθυνση Ψηφιακής Διακυβέρνησης της ΕΔΥΤΕ διοργανώνει στη διάρκεια της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης 2 βιωματικά εκπαιδευτικά εργαστήρια τις ακόλουθες ημέρες και ώρες:

Πέμπτη 16 Σεπτεμβρίου, 18.00- 21.00

Εργαστήριο 1 – Το μέλλον της Ψηφιακής Διακυβέρνησης στην Ελλάδα: Βλέποντας «μέσα» και «πέρα» από τις διαδικασίες

Στόχος είναι η παρουσίαση της εμπειρίας και των γνώσεων που έχουμε αποκομίσει έως τώρα από την εξέταση και αξιοποίηση των δεδομένων που συγκεντρώθηκαν κατά την αποτύπωση των Διοικητικών Διαδικασιών του Δημοσίου και των Υπηρεσιών που παρέχονται στους πολίτες, μέσα από το πρότυπο μοντελοποίησης διαδικασιών “Business Process Modeling Notation” (BPMN) για το Εθνικό Μητρώο Διαδικασιών (ΕΜΔ).

Πρόγραμμα και εγγραφές στο εργαστήριο εδώ

Παρασκευή 17 Σεπτεμβρίου, 18.00- 21.00

Εργαστήριο 2 – Σχεδιάζοντας ψηφιακές δημόσιες υπηρεσίες με επίκεντρο τον πολίτη.

Στόχος είναι να γνωρίσουν οι συμμετέχοντες πώς οργανώνεται ένα έργο (ανα)σχεδιασμού ψηφιακών υπηρεσιών, αξιοποιώντας σε κάθε φάση του μεθόδους και εργαλεία του ανθρωποκεντρικού σχεδιασμού (service design) και  συν-διαμορφώνοντας το τελικό αποτέλεσμα με τους κατάλληλους stakeholders και ομάδες χρηστών.

Και τα δύο εργαστήρια απευθύνονται σε δημόσιους υπαλλήλους, σε επαγγελματίες που συνεργάζονται με φορείς του Δημοσίου σε έργα ψηφιακού μετασχηματισμού και σε πολίτες που ενδιαφέρονται για θέματα καινοτομίας στον δημόσιο τομέα.

Πρόγραμμα και εγγραφές στο εργαστήριο εδώ

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το https://events.grnet.gr/category/8/

Leave a Comment