ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Από το Ανοιχτό Λογισμικό στον Ανοιχτό Πολιτισμό: Ευκαιρίες και προκλήσεις του ανοιχτού κώδικα για τη στήριξη της εντολής των Ηνωμένων Εθνών

Τα Ηνωμένα Έθνη οργάνωσαν μια εκδήλωση «Από το Ανοιχτό Λογισμικό στο Ανοιχτό Λογισμικό στο Ανοιχτό Πολιτισμό Ευκαιρίες και προκλήσεις ανοιχτού κώδικα για την υποστήριξη της εντολής των Ηνωμένων Εθνών» στις 23 Σεπτεμβρίου ως παράλληλη εκδήλωση στην General Assembly High Level Week. Προσκλήθηκαν ομιλητές υψηλού επιπέδου οι οποίοι συζήτησαν τους τρόπους χρήσης των τεχνολογιών ανοιχτού κώδικα για τη βιώσιμη ανάπτυξη και προς όφελος των υποεξυπηρετούμενων κοινοτήτων.

Ο ΟΗΕ αναγνωρίζει το λογισμικό ανοιχτού κώδικα ως ένα πανταχού παρόν δημόσιο αγαθό και στοχεύει στην υποστήριξη τέτοιων εξελίξεων, καθώς και σχεδιάζει να ενσωματώσει πλήρως το ήθος και τον πολιτισμό του ανοιχτού κώδικα στο έργο του. Ο οργανισμός, παρά τη φιλοξενία πολλών επιτυχημένων πρωτοβουλιών ανοικτού κώδικα και την υποστήριξη ποικίλων δράσεων ανοικτού κώδικα, εξακολουθεί να βρίσκεται στο δρόμο για την πλήρη αξιοποίηση των ανοικτών τεχνολογιών για την επίτευξη των στόχων του. Η εκδήλωση αυτή επέτρεψε τη συζήτηση πιθανών διαδρομών και εργαλείων για την επιχειρησιακή συμμετοχή των Ηνωμένων Εθνών στον Ανοιχτό κώδικα.

Την εκδήλωση εγκαινίασε η Maria-Francesca Spatolisano (Officer in Charge, UN Office of the Secretary-General’s Envoy on Technology – Assistant Secretary-General), η οποία υπογράμμισε την αξία του ανοικτού κώδικα, την ανάγκη συνεργασίας με διάφορους παράγοντες και τη χρήση του ανοικτού κώδικα ως μέσου στήριξης των δραστηριοτήτων αρωγής.

Ακολούθησε ο Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας & Chief Information Technology Officer Bernardo Mariano Junior, ο οποίος συζήτησε την ανάγκη για περισσότερη συνδεσιμότητα και συνεργασία σε ψηφιακές λύσεις. Ανακοίνωσε επίσης ότι το OICT και το DIGIT θα δρομολογήσουν μια κοινή πρωτοβουλία για τις τεχνολογικές προκλήσεις ανοικτού κώδικα και ότι το OICT και η Γραμματεία του ΟΗΕ θα δημιουργήσουν ένα Γραφείο Ανοικτού Κώδικα (OSPO).

Τα μέλη του πάνελ συζήτησαν τον ρόλο του ανοικτού κώδικα στην αντίδραση των αντίστοιχων οργανισμών τους στην πανδημία COVID-19 και τις προκλήσεις που αντιμετώπισαν κατά τη χάραξη στρατηγικών ανοικτού κώδικα. Άλλα θέματα περιλάμβαναν τη Συμμαχία για τα Ψηφιακά Δημόσια Αγαθά και τους στόχους και τα έργα της, την τελευταία στρατηγική λογισμικού ανοικτού κώδικα και τη δημιουργία του Γραφείου Ανοικτού Κώδικα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τους τρόπους υιοθέτησης ανοικτού κώδικα στους κυβερνητικούς θεσμούς, για τους οποίους απαιτούνται κατάλληλες ψηφιακές υποδομές, αναβάθμιση των δεξιοτήτων των δημόσιων υπαλλήλων και ισχυρή θεσμική δέσμευση και προσπάθεια.

Συζητήθηκε επίσης ο κατακερματισμός των γραφείων της δημόσιας διοίκησης, καθώς οι γενικές, εφαρμόσιμες κατευθυντήριες γραμμές για τις δημόσιες συμβάσεις που θα πρέπει να είναι διαθέσιμες στους δημόσιους υπαλλήλους που προμηθεύονται λύσεις ΤΠ, οι οποίες θα πρέπει να περιλαμβάνουν τον ανοιχτό κώδικα στα κριτήρια και τις κατευθύνσεις.

Οι περισσότεροι από τους ομιλητές συμφώνησαν ότι η συνεργασία και η εκπαίδευση των δημοσίων υπαλλήλων αποτελούν τα βασικά στοιχεία για την προώθηση της μετάβασης στην ανοικτή κουλτούρα, η οποία θα είχε ως αποτέλεσμα την υψηλότερη διείσδυση του ανοικτού κώδικα στον δημόσιο τομέα.

Η πλήρης καταγραφή της εκδήλωσης είναι διαθέσιμη στον ιστότοπο των Ηνωμένων Εθνών.

Πηγή άρθρου: https://joinup.ec.europa.eu/

Leave a Comment