ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Ίδρυμα Συντήρησης και Ανάπτυξης Ανοιχτού Κώδικα Δημοσίων Υπηρεσιών

Tο Foundation for Public Code (//publiccode.net/) αποτελεί ένα καινοτόμο project ανοιχτού λογισμικού και ανοιχτής πρόσβασης για την αρωγή δημόσιων οργανισμών στην ανάπτυξη και συντήρηση κώδικα δημόσιων υπηρεσιών.
Tο παρόν άρθρο αφορά την παρουσίαση του https://publiccode.net/, ενός καινοτόμου project ανοιχτού λογισμικού και ανοιχτής πρόσβασης για την αρωγή δημόσιων οργανισμών στην ανάπτυξη και συντήρηση κώδικα δημόσιων υπηρεσιών.

Το παραπάνω έργο έχει ως αποτέλεσμα την δημιουργία υπηρεσιών υψηλότερης ποιότητας για το κοινό οι οποίες χαρακτηρίζονται ως περισσότερο οικονομικές, με μικρότερο απαιτούμενο χρόνο ανάπτυξης και με περισσότερο τοπικό έλεγχο στο εκάστοτε σύστημα.

Μερικά από τα πιο σημαντικά στοιχεία του έργου είναι τα παρακάτω:

 1. Codebase Stewardship: αφορά τις αρχές σχεδιασμού και συντήρησης ανοιχτού κώδικα. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω της ορθής διαχείρισης και πραγματοποίησης τακτικών ελέγχων της ποιότητας προγραμματιστικού κώδικα καθώς και εγγράφων τεκμηρίωσης λειτουργίας (documentation). Ως αποτέλεσμα, διασφαλίζεται η ποιότητα και η δημιουργία ενός  αξιόπιστου, διατηρήσιμου και βιώσιμου δημόσιου ευρετηρίου κώδικα.
 2. Public Code Standard: αφορά την δημιουργία ενός πρότυπου για ανοιχτό κώδικα το οποίο δίνει έμφαση στην επαναχρησιμοποίηση μέρους και λειτουργιών του κάθε έργου λογισμικού από άλλους δημόσιους οργανισμούς.
 3. Public Codebases: αφορά την απόφαση του Ιδρύματος Δημοσίου Κώδικα για την αποτελεσματική διαχείριση μεμονωμένου κώδικα καθώς και βάσεων κώδικα. Αυτό επιτυγχάνεται ακολουθώντας τα παρακάτω στάδια:
  1. Εκτίμηση: αξιολόγηση χρησιμότητας και προοπτικών μελλοντικής χρήσης (βάσεων) προγραμματιστικού κώδικα
  2. Επώαση: μετατροπή προγραμματιστικού κώδικα (ή βάσεων) σύμφωνα με τις αρχές λειτουργίας και σχεδιασμού του Ιδρύματος ώστε να πληρούται το Πρότυπο Δημοσίου Κώδικα
  3. Ωριμότητα: εκτέλεση και εποπτεία της λειτουργικότητας του κώδικα σύμφωνα με το Πρότυπο Δημοσίου Κώδικα
  4. Διαχωρισμός: αξιολόγηση και απόσυρση παλαιότερων προτύπων κώδικα.

Γενικές πληροφορίες ιστορικότητας και σκοπού έργου: link

Χρήσιμες πληροφορίες -FAQ- του έργου: link

Συνεισφορά στην κοινότητα: link

Meet the TeamGitHub RepositoryΕγγραφή στο Newsletter

E-mail επικοινωνίας: info@publiccode.net

Leave a Comment