ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Η Σουηδική κυβέρνηση επιλέγει την πλατφόρμα ανοιχτού κώδικα Nextcloud

Σε κυβερνητική έκθεση σχετικά με τις επιλογές για τεχνολογίες ψηφιακών πλατφορμών συνεργασίας για τον δημόσιο τομέα, η σουηδική κυβέρνηση επιλέγει την πλατφόρμα ανοιχτού κώδικα Nextcloud ως τη βασική λύση σε αυτόν τον τομέα. Η έκθεση συντάχθηκε από 8 κυβερνητικές υπηρεσίες της Σουηδίας, συμπεριλαμβανομένης της Σουηδικής Υπηρεσίας Πολιτικών Ασφάλειας, της Σουηδικής Διοίκησης Μεταφορών, του Γραφείου Μητρώου Σουηδικών Εταιρειών και της Försäkringskassan.

Μπορείτε να κατεβάσετε την πλήρη έκθεση (στα σουηδικά) εδώ.

Καθορισμός της έννοιας της ψηφιακής πλατφόρμας συνεργασίας

Η έκθεση δίνει έναν εξαντλητικό ορισμό της ψηφιακής συνεργασίας, σημειώνοντας τα σημαντικά στοιχεία που χρειάζονται για να συνεργαστούν οι ομάδες.

  • Διαχείριση εγγράφων με συλλογική επεξεργασία
  • Σταθερά δωμάτια συνομιλίας
  • βιντεοκλήσεις
  • Whiteboarding
  • Σχεδιασμός και συντονισμός με το Kanban

Η έκθεση περιγράφει τα αποτελέσματα της ανάλυσης της αγοράς από τους 8 κρατικούς φορείς. Βρήκαν δύο πλήρεις πλατφόρμες που έχουν την απαιτούμενη ωριμότητα και συμμόρφωση για να είναι κατάλληλες για μεγάλης κλίμακας κρατική χρήση:

  • Nextcloud (ανοιχτού κώδικα, self-hosted ή φιλοξενία στο cloud από Σουηδούς παρόχους)
  • Συμβατό Office (ιδιόκτητο, τοπικά φιλοξενούμενο, με βάση το IceWarp)

Η αναφορά επισημαίνει επίσης ότι είναι δυνατό να δημιουργηθεί μια συναρμολόγηση διαφόρων ξεχωριστών λύσεων που μαζί παρέχουν την ίδια λειτουργικότητα. Φυσικά, τέτοιες λύσεις θα έχουν αλληλεπικαλύψεις και κενά και δεν προσφέρουν την ολοκληρωμένη και αποτελεσματική εμπειρία συνεργασίας των χρηστών μιας ολοκληρωμένης λύσης όλα σε ένα.

Αυτό καθιστά το Nextcloud σε πολλές περιπτώσεις την πιο κατάλληλη, ανοιχτού κώδικα πλατφόρμα για συνεργασία στη Δημόσια Διοίκηση.

Το Nextcloud χρησιμοποιείται ήδη στη Σουηδική Υπηρεσία Μεταφορών και στη Σουηδική Υπηρεσία Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ενώ η Försäkringskassan προσφέρει στις δημόσιες αρχές το Nextcloud ως υπηρεσία.

Πηγή άρθρου: https://nextcloud.com/

Leave a Comment