ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Ξεκινάει σήμερα η SEMIC 2021- η ετήσια διάσκεψη για την σημασιολογική διαλειτουργικότητα

Ξεκινάει σήμερα 8 Δεκεμβρίου 2021 η 2η διαδικτυακή έκδοση της SEMIC, της ετήσιας διάσκεψης σημασιολογικής διαλειτουργικότητας, μέσω του ειδικού δικτυακού τόπου https://semic2021.eu/.

Η εκδήλωση, που διοργανώνεται από το πρόγραμμα ISA² της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε συνεργασία με τη σλοβενική Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ, θα φέρει σε επαφή ψηφιακά υπεύθυνους χάραξης πολιτικής, επαγγελματίες στον τομέα της πληροφορικής και ερευνητές που ενδιαφέρονται για θέματα που σχετίζονται με τη σημασιολογική διαλειτουργικότητα για τις δημόσιες διοικήσεις.

Το φετινό θέμα είναι «Human Centric Data Spaces — Powered by Interoperability».

Κατά το τελευταίο έτος, ανακοινώθηκαν από πολλ´ους φορείς της ΕΕ προπαρασκευαστικές εργασίες για τους χώρους δεδομένων, με στόχο την προώθηση μιας ενιαίας αγοράς δεδομένων. Η σημασιολογική διαλειτουργικότητα είναι ο βασικός καταλύτης για τη ροή δεδομένων εντός της ΕΕ και σε διατομεακό επίπεδο. 

Ως εκ τούτου, η SEMIC2021 θα φέρει σε επαφή τα ενδιαφερόμενα μέρη και τους επαγγελματίες σε όλους τους τομείς για να συζητήσουν τον τρόπο ανταλλαγής των συνόλων δεδομένων μεταξύ των παρόχων δεδομένων και των καταναλωτών, προστατεύοντας παράλληλα τις δεοντολογικές και νομικές πτυχές της ΕΕ, διασφαλίζοντας την ανθρωποκεντρικότητα και χρησιμοποιώντας αναδυόμενες τεχνολογίες. Οι συμμετέχοντες μπορούν να μάθουν σχετικά με παραδείγματα διασυνοριακής ανταλλαγής δεδομένων μεταξύ δημόσιων διοικήσεων και να μάθουν για το δυναμικό των αναδυόμενων τεχνολογιών. 

Θα πραγματοποιηθούν παράλληλες συνεδρίες, οι οποίες αποτυπώνονται σε case studies, σε θέματα όπως: 

  • Μέθοδοι και εργαλεία για τη δημιουργία σημασιολογικών στοιχείων,
  • Τον τρόπο με τον οποίο η διαλειτουργικότητα και η επικέντρωση στο χρήστη μπορούν να συμβάλουν στην ανταλλαγή σύνθετων συνόλων δεδομένων μεταξύ των κρατών μελών εντός και μεταξύ τομέων,
  • Χρήση αναδυόμενων τεχνολογιών δεδομένων με δεοντολογικό τρόπο για την ενίσχυση των δημόσιων υπηρεσιών,
  • Ορθές πρακτικές για τη σημασιολογική διαλειτουργικότητα και τα εργαλεία δεδομένων. 

Για να παρακολουθήσετε την εκδήλωση εγγραφείτε στο https://semic2021.eu/registration/participants/

Leave a Comment