ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Ο ανοιχτός κώδικας ως μια από τις βασικές προτεραιότητές της νέας Γερμανικής ομοσπονδιακής κυβέρνησης

Η νέα Γερμανική ομοσπονδιακή κυβέρνηση, η οποία έχει αναλάβει καθήκοντα από τις αρχές Δεκεμβρίου, υπόσχεται να δώσει νέα ώθηση στον ανοιχτό κώδικα, με ορισμένες νέες δεσμεύσεις. Ο ανοικτός κώδικας θα αποτελέσει ακρογωνιαίο λίθο του ψηφιακού κράτους της Γερμανίας.

Στις 8 Δεκεμβρίου 2021 ο συνασπισμός του SPD (Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα, Πράσινοι (Συμμαχία 90/Οι Πράσινοι) και Φιλελεύθεροι (Ελεύθερο Δημοκρατικό Κόμμα) ανέλαβε τα καθήκοντά του αφού έλαβε την πλειοψηφία στις ομοσπονδιακές εκλογές της 26ης Σεπτεμβρίου. Με τη νέα κυβέρνηση ανανεώνεται η δέσμευση για ψηφιοποίηση όχι μόνο του δημόσιου τομέα αλλά και της κοινωνίας και της οικονομίας γενικότερα.

Τα τρία κόμματα συμφώνησαν για τα σχέδιά τους σε συμφωνία συνασπισμού 178 σελίδων υπό τον τίτλο « για μεγαλύτερη πρόοδο». Η συμφωνία συνασπισμού δημοσιεύθηκε στις 24 Νοεμβρίου, μετά από διαπραγματεύσεις για περίπου ένα μήνα σε 22 ομάδες εργασίας, μία από τις οποίες «Ψηφιακή καινοτομία και ψηφιακές υποδομές».

Στην τελική συμφωνία του συνασπισμού το λογισμικό ανοιχτού κώδικα διαδραματίζει σημαντικό ρόλο. Θεωρείται βασικό συστατικό για την ψηφιακή κυριαρχία και σε πανευρωπαϊκό πλαίσιο, και ως τρόπος επίτευξης προόδου όσον αφορά τις ψηφιακές υποδομές και τις κρατικές υπηρεσίες. Η διαλειτουργικότητα, η φορητότητα των δεδομένων, τα ανοικτά πρότυπα και ο ανοικτός κώδικας ορίζονται ως προϋποθέσεις για την επίτευξη ψηφιακής ανεξαρτησίας. Το Ομοσπονδιακό Γραφείο για την Ασφάλεια των Πληροφοριών (BSI) θα καταστεί πιο αυτόνομο και θα αποκτήσει περισσότερες αρμοδιότητες και σε αυτό το πλαίσιο.

Συγκεκριμένα, η νέα κυβέρνηση δεσμεύτηκε στην ανάπτυξη λογισμικού με ανοιχτό κώδικα, σύμφωνα με την αρχή “Δημόσιο Χρήμα = Δημόσιος Κώδικας”.

«Κατά κανόνα, οι συμβάσεις ανάπτυξης θα ανατίθενται ως ανοικτός κώδικας, και το αντίστοιχο λογισμικό θα διατίθεται δημόσια».

Αν και αυτό δεν περιλαμβάνει την μετατροπή σε ανοιχτό κώδικα του υπάρχοντος λογισμικού, η προτίμηση ανοικτού κώδικα αντιπροσωπεύει μια αλλαγή παραδείγματος στις γερμανικές δημόσιες συμβάσεις λογισμικού. Ομοίως, για την αυξανόμενη αγορά υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους, οι «ανοικτές διεπαφές» προγραμματίζονται να αποτελέσουν τη βάση για τις δημόσιες υπηρεσίες. Το σχέδιο αυτό επεκτείνεται επίσης στην ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ χιλιάδων δημόσιων φορέων και αρχών.

Τα ανοικτά δεδομένα περιλαμβάνονται επίσης στη συμφωνία, ωστόσο στον τομέα αυτόν σπανίζουν συγκεκριμένες δράσεις. Εκτός από συγκεκριμένες αποφάσεις, το ζήτημα παραπέμπεται σε ένα νέο «ινστιτούτο δεδομένων» το οποίο «θα πρέπει να καθοδηγεί τη διαθεσιμότητα και την τυποποίηση των δεδομένων, να θεσπίζει υποδείγματα και άδειες εντολοδόχου δεδομένων».

Η αλλαγή απαιτεί χρόνο

Ταυτόχρονα, η νέα κυβέρνηση έχει ως στόχο να μειώσει τις προσδοκίες για μια πολύ γρήγορη αλλαγή στο πλαίσιο της ψηφιακής δημόσιας διοίκησης στη Γερμανία. Ο Μάρκους Ρίχτερ, ο οποίος θα συνεχίσει ως ομοσπονδιακός CIO με τη νέα κυβέρνηση είπε ότι δεν θα ήταν δυνατόν να “τρέξει ένα πρόγραμμα 100 ημερών και στη συνέχεια όλα να είναι καλά” στο Future Congress State & Administration, “δεν λειτουργεί έτσι η διοίκηση. Οι δομές και η βιωσιμότητα είναι πιο σημαντικές από μια στιγμιαία λάμψη».

Ο νέος υπουργός Εσωτερικών και αρμόδιος για την κρατική ψηφιοποίηση, η Nancy Faeser (SPD), εξήγησε ότι οι πρώτες 100 ημέρες θα χρησιμοποιηθούν για να γίνει μια «έντιμη και διαφανής» απογραφή του «όπου στεκόμαστε στην ψηφιοποίηση του κράτους και της διοίκησης».

Νέα περιφερειακή κυβέρνηση του Βερολίνου

Μια νέα συμφωνία συνασπισμού σχηματίστηκε επίσης στο κράτος της πόλης του Βερολίνου, όπου το SPD σχημάτισε μια νέα κυβέρνηση μαζί με τους Πράσινους και το Κόμμα της Αριστεράς και δημοσίευσε τη νέα συμφωνία συνασπισμού στις 17 Νοεμβρίου. Όπως και η ομοσπονδιακή συμφωνία, περιλαμβάνει νέες, ισχυρές δεσμεύσεις για τον ανοικτό κώδικα.

«Ο ανοιχτός κώδικας και τα ανοικτά πρότυπα είναι απαραίτητα για μια ψηφιακά ανεξάρτητη πόλη. Ο συνασπισμός θα αναζητήσει εναλλακτικές λύσεις ανοικτού κώδικα σε κάθε προμήθεια λογισμικού και θα καταστήσει διαθέσιμο στο ευρύ κοινό το λογισμικό που έχει αναπτυχθεί ειδικά για τη διοίκηση με δωρεάν άδειες. Τα κεντρικά χρηματοδοτικά προγράμματα για έργα ΤΠ θα πρέπει επίσης να ακολουθούν αυτή την προσέγγιση.»

Για να καταστεί δυνατή η αλλαγή αυτή, ο δημόσιος πάροχος υπηρεσιών ΤΠ ITDZ Berlin θα δημιουργήσει ένα «κέντρο ικανοτήτων Open Source» και θα αξιοποιήσει «δυνατότητες συνέργειας» σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Ένας τυποποιημένος χώρος εργασίας ανοικτού κώδικα ως «Berlin PC» θα πρέπει να αποτελέσει σημείο αναφοράς για τις δημόσιες συμβάσεις. Τέλος, η περιφερειακή κυβέρνηση σχεδιάζει ένα «Ταμείο Ανοικτού Κώδικα για τη χρηματοδότηση των αναπτυξιακών κοινοτήτων, […] για τη διατήρηση και συνέχιση της ανάπτυξης εφαρμογών, […] και εκείνων που δεν έχουν συμβάσεις άμεσης στήριξης».

Παραπομπές

https://www.spd.de/fileadmin/Dokumente/Koalitionsvertrag/Koalitionsvertrag_2021

https://www.berlin.de/rbmskzl/regierende-buergermeisterin/senat/koalitionsvertr…

Πηγή άρθρου: https://joinup.ec.europa.eu/

Leave a Comment