ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

GovTech Maturity Index από το World Bank Group (WBG): Η κατάσταση του ψηφιακού μετασχηματισμού του δημόσιου τομέα

Οι κυβερνήσεις χρησιμοποιούν την τεχνολογία για τον εκσυγχρονισμό του δημόσιου τομέα εδώ και δεκαετίες.Το World Bank Group (WBG) υπήρξε εταίρος σε αυτή τη διαδικασία, παρέχοντας τόσο χρηματοδότηση όσο και τεχνική βοήθεια για τη διευκόλυνση του ταξιδιού των χωρών στον ψηφιακό μετασχηματισμό από τη δεκαετία του 1980. Η ομάδα εργασίας δρομολόγησε την πρωτοβουλία GovTech το 2019 για τη στήριξη αυτών των μεταρρυθμίσεων. Τα τελευταία πέντε χρόνια, οι αναπτυσσόμενες χώρες ζητούν όλο και περισσότερο στήριξη από την ομάδα εργασίας για να σχεδιάσουν ακόμη πιο προηγμένα προγράμματα ψηφιακού μετασχηματισμού.

Τα προγράμματα αυτά θα συμβάλουν στην αύξηση της αποτελεσματικότητας της κυβέρνησης και θα βελτιώσουν την πρόσβαση και την ποιότητα της παροχής υπηρεσιών, θα παρέχουν περισσότερες επικοινωνίες μεταξύ των πολιτών και των κυβερνήσεων μεταξύ επιχειρήσεων, θα ενισχύσουν τη διαφάνεια και θα μειώσουν τη διαφθορά, θα βελτιώσουν τη διακυβέρνηση και την εποπτεία και θα εκσυγχρονίσουν τις βασικές κυβερνητικές δραστηριότητες.

Η πρωτοβουλία GovTech ανταποκρίνεται κατάλληλα σε αυτή την αυξανόμενη ζήτηση. Ο δείκτης ωριμότητας GovTech (GTMI) μετρά τις βασικές πτυχές τεσσάρων τομέων εστίασης της GovTech — που υποστηρίζουν βασικά κυβερνητικά συστήματα, ενισχύοντας την παροχή υπηρεσιών, ενσωματώνοντας τη συμμετοχή των πολιτών και προωθώντας τους καταλύτες της GovTech — και βοηθά συμβούλους και επαγγελματίες στον σχεδιασμό νέων έργων ψηφιακού μετασχηματισμού.

Κατασκευασμένο για 198 οικονομίες με τη χρήση συνεκτικών πηγών δεδομένων, το GTMI είναι το πιο ολοκληρωμένο μέτρο του ψηφιακού μετασχηματισμού στον δημόσιο τομέα. Διάφοροι παρόμοιοι δείκτες και δείκτες είναι διαθέσιμοι στον δημόσιο τομέα για τη μέτρηση πτυχών της ψηφιακής διακυβέρνησης, συμπεριλαμβανομένου του δείκτη ανάπτυξης της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης των Ηνωμένων Εθνών, του δείκτη ψηφιακής υιοθέτησης της WBG και του δείκτη ψηφιακής διακυβέρνησης του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ).

Οι δείκτες αυτοί, ωστόσο, δεν αποτυπώνουν πλήρως τις πτυχές της έμφασης στην προσέγγιση GovTech — την προσέγγιση του συνόλου της κυβέρνησης και την κεντρική θέση των πολιτών — ως καίριας σημασίας για την αξιολόγηση της χρήσης ψηφιακών λύσεων για τον εκσυγχρονισμό του δημόσιου τομέα. Ο GTMI δεν προορίζεται να αποτελέσει αξιολόγηση της ετοιμότητας ή των επιδόσεων· αντιθέτως, προορίζεται να συμπληρώσει τα υφιστάμενα εργαλεία και διαγνωστικά μέσα παρέχοντας ένα βασικό σημείο αναφοράς και ένα σημείο αναφοράς για την ωριμότητα της GovTech και παρέχοντας πληροφορίες στους τομείς που έχουν περιθώρια βελτίωσης. Το GTMI έχει σχεδιαστεί για να χρησιμοποιείται από επαγγελματίες, υπεύθυνους χάραξης πολιτικής και ομάδες εργασίας που συμμετέχουν στον σχεδιασμό στρατηγικών ψηφιακού μετασχηματισμού και μεμονωμένων έργων, καθώς και από όσους επιδιώκουν να κατανοήσουν τις δικές τους πρακτικές και να διδαχθούν από αυτές των άλλων.

Διαβάστε όλη την έκθεση εδώ

Πηγή άρθρου: https://openknowledge.worldbank.org/

Leave a Comment