ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η Επιτροπή εγκαινίασαν το έργο FOSSEPS (Free and Open Source Solutions for European Public Services)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγκαινίασαν πριν από λίγες μέρες, το έργο FOSSEPS (Free and Open Source Solutions for European Public Services ) . Το έργο είναι ένα πιλοτικό έργο που ξεκίνησε από τον βουλευτή του ΕΚ Marcel Kolaja και έχει ως στόχο να ενθαρρύνει τις ευρωπαϊκές δημόσιες υπηρεσίες να αντιμετωπίσουν τον ανοικτό κώδικα ως πολύτιμο περιουσιακό στοιχείο και να ενεργήσουν συλλογικά για τη μέγιστη αποτελεσματικότητα

Ο βουλευτής του ΕΚ Kolaja ορίστηκε ως Project Sponsor και ο κ. Thomas Gageik, Διευθυντής, DIGIT B ως Project Owner στην πρώτη διευθύνουσα επιτροπή έργου που πραγματοποιήθηκε στις 27 Ιανουαρίου 2022. Η διευθύνουσα επιτροπή ενέκρινε επίσης τον Χάρτη Έργου και επανεξέτασε τα σχέδια για τις πρωτοβουλίες του έργου.

Το σχέδιο περιλαμβάνει τρεις καινοτόμες πρωτοβουλίες σχετικά με τον ανοικτό κώδικα στις ευρωπαϊκές δημόσιες υπηρεσίες. Το πρώτο είναι η δημιουργία του πρώτου καταλόγου εφαρμογών λογισμικού ανοικτού κώδικα της Ευρώπης, συνδυάζοντας εθνικούς καταλόγους από τρία κράτη μέλη. Αυτό θα βοηθήσει τις δημόσιες διοικήσεις σε ολόκληρη την Ευρώπη να εντοπίσουν και να επαναχρησιμοποιήσουν εφαρμογές που κατασκευάστηκαν προηγουμένως, εξοικονομώντας έτσι πολύτιμο χρόνο και χρήμα.

Η δεύτερη πρωτοβουλία θα καταρτίσει κατάλογο του κρίσιμου λογισμικού ανοικτoύ κώδικα που χρησιμοποιείται από τις ευρωπαϊκές δημόσιες υπηρεσίες. Αυτό θα επιτρέψει στις ευρωπαϊκές δημόσιες υπηρεσίες να διασφαλίσουν ότι το λογισμικό που χρησιμοποιούν περισσότερο είναι υγιές και εξακολουθεί να υπάρχει.

Η τρίτη πρωτοβουλία θα χρησιμοποιήσει εργαστήριο της Επιτροπής για να διερευνήσει τον τρόπο με τον οποίο οι ευρωπαϊκές δημόσιες υπηρεσίες μπορούν να συνεργαστούν για την αντιμετώπιση κοινών ζητημάτων που σχετίζονται με τη χρήση, την ασφάλεια και τη βιωσιμότητα του ανοικτού κώδικα.

Η συνεδρίαση ολοκληρώθηκε με συζητήσεις σχετικά με βασικές δράσεις, συμπεριλαμβανομένων των δραστηριοτήτων επικοινωνίας.

Ο βουλευτής του ΕΚ κ. Kolaja δήλωσε: «Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό έργο για τον ανοικτό κώδικα, για τις ευρωπαϊκές δημόσιες υπηρεσίες και για μένα ως βουλευτή του ΕΚ». Ο Διευθυντής Gageik απάντησε, «Αναγνωρίζουμε τον πρωτοποριακό χαρακτήρα αυτού του έργου και τον τεράστιο θετικό αντίκτυπο που μπορεί να έχει στην ανοικτή πηγή και την Ευρώπη», πρόσθεσε, «Η Επιτροπή, μέσω της στρατηγικής της ανοικτής πηγής, ευθυγραμμίζεται πλήρως με τους στόχους του έργου».

Πηγή άρθρου: https://joinup.ec.europa.eu/

Leave a Comment