ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Η γαλλική Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ ανακοίνωσε τη δημιουργία ειδικής ομάδας για τα ψηφιακά κοινά

Η Γαλλία και άλλα δεκαέξι κράτη μέλη θα εργαστούν σε εθελοντική βάση για τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού κόμβου για τα ψηφιακά κοινά, καθώς και για τον εντοπισμό νέων οικονομικών και ανθρώπινων πόρων που θα διατεθούν σε ευρωπαϊκά έργα ανοιxτoύ κώδικα.

Στις 7 Φεβρουαρίου, κατά τη διάρκεια της διάσκεψης για την οικοδόμηση της ψηφιακής ανεξαρτησίας στην Ευρώπη, ο Υπουργός Ευρώπης και Εξωτερικών, Jean-Yves Le Drian, μαζί με τον γενικό γραμματέα του υπουργείου κ. Beaune και τον υπουργό Ψηφιακής Μετάβασης και Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, κ. Cédric , ανακοίνωσαν τη σύσταση μιας νέας ειδικής ομάδας για τα ψηφιακά κοινά, τα οποία, χαρακτηρίστηκαν από τη γαλλική Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως « μη κακόβουλοι και μη αποκλειστικοί ψηφιακοί πόροι που ορίζονται από την κοινή παραγωγή, συντήρηση και διακυβέρνηση».

Ως πρωταρχικοί στόχοι μιας τέτοιας πρωτοβουλίας, η γαλλική Προεδρία επιδιώκει να ενισχύσει την ευρωπαϊκή και διεθνή συνεργασία για την τελική επέκταση των υφιστάμενων εθνικών έργων ψηφιακών κοινών και λογισμικού ανοιχτού κώδικα, καθώς και για την αύξηση της ευαισθητοποίησης και την προώθηση των ανοικτών τεχνολογιών στον δημόσιο τομέα σε επίπεδο ΕΕ και κρατών μελών και την έναρξη της οικοδόμησης ενός πλαισίου διακυβέρνησης για τη στήριξη των ψηφιακών κοινών προϊόντων μέσω ανθρώπινων και οικονομικών πόρων.

Οι λόγοι αυτής της προσπάθειας συνδέονται με τα οφέλη του ανοιχτού κώδικα και των ανοικτών τεχνολογιών εν γένει. Στην πραγματικότητα, ο ανοικτός χαρακτήρας θεωρείται πλέον από τη γαλλική Προεδρία ως ένα από τα κύρια εργαλεία για την αποκατάσταση της ψηφιακής στρατηγικής αυτονομίας της Ευρώπης, παρέχοντας στη δημόσια διοίκηση και στους πολίτες τον έλεγχο των δεδομένων που συμβάλλουν στη δημιουργία τους, καθώς και τη διασφάλιση ανεξάρτητων ελέγχων του πηγαίου κώδικα, προς όφελος της ασφάλειας. Συνολικά, τα ψηφιακά κοινά θεωρούνται σε μεγάλο βαθμό πολύτιμα μέσα για την οικοδόμηση μιας ανοικτής, παγκόσμιας, ουδέτερης, ασφαλούς και μη κατακερματισμένης ψηφιακής αρχιτεκτονικής.

«Οι ανοικτές τεχνολογίες αποτελούν θεμελιώδη τρόπο για την προώθηση της ευρωπαϊκής ανεξαρτησίας, η οποία δεν προορίζεται για τον έλεγχο του διαδικτύου, αλλά μάλλον για να είναι ελεύθερη μέσα σε αυτό. Δεν σχετίζεται με τον προστατευτισμό, αλλά με τη στρατηγική αυτονομία. Τέλος, είναι ιδιαίτερα θέμα ανεξαρτησίας, διότι όταν χρησιμοποιούμε ή συνεισφέρουμε ή αναπτύσσουμε ψηφιακά κοινά, είμαστε πιο ελεύθεροι και μπορούμε να βοηθήσουμε τον γείτονά μας” δήλωσε ο Henri Verdier, Πρέσβης Ψηφιακών Υποθέσεων στο γαλλικό Υπουργείο Ευρώπης και Εξωτερικών κατά τις εισαγωγικές του δηλώσεις στο EU Open Source Policy Summit 2022.

Συγκεκριμένα, η τρέχουσα ειδική ομάδα για τα ψηφιακά κοινά θα έχει ως στόχο:

  • Να εντοπίσει και να καθορίσει πιθανές πηγές χρηματοδότησης της ΕΕ, καθώς και τρόπους για την άντληση πρόσθετης χρηματοδότησης για έργα στον τομέα των ανοικτών τεχνολογιών·
  • Να συζητηθεί η δυνατότητα δημιουργίας ενός ευρωπαϊκού εκκολαπτηρίου για τα ψηφιακά κοινά, είτε εικονικό είτε φυσικό· και
  • Να σκιαγραφήσει ένα πλαίσιο διακυβέρνησης μαζί με πιθανά εργαλεία που θα καθοδηγούν και θα βοηθούν τα κράτη μέλη στις εθνικές επενδύσεις στα ψηφιακά κοινά.

Εκτός από τη Γαλλία, δεκαέξι άλλα κράτη μέλη συμφώνησαν να ενταχθούν στην ειδική ομάδα σε εθελοντική βάση, και συγκεκριμένα το Βέλγιο, η Κροατία, η Τσεχική Δημοκρατία, η Δανία, η Εσθονία, η Φινλανδία, η Γερμανία, η Ιταλία, η Λετονία, το Λουξεμβούργο, η Μάλτα, η Πολωνία, η Πορτογαλία, η Σλοβενία, η Ισπανία και η Σουηδία. Τα αποτελέσματα αυτής της προσπάθειας θα παρουσιαστούν κατά τη διάρκεια του Digital Assembly του 2022, το οποίο είναι μία από τις κύριες εκδηλώσεις που περιλαμβάνονται στο ευρωπαϊκό ψηφιακό ημερολόγιο.

Παραπομπές

https://presidence-francaise.consilium.europa.eu/en/news/the-building-europe-s-…

https://www.diplomatie.gouv.fr/IMG/pdf/declaration_of_the_presidency_european_i…

https://presidence-francaise.consilium.europa.eu/fr/evenements/assemblee-numeri…

Πηγή άρθρου: https://joinup.ec.europa.eu/

Leave a Comment