ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Πρακτικές GovTech στην ΕΕ : Μια έκθεση του Interoperable Europe

Για τη στήριξη των κυβερνήσεων στην ΕΕ που υιοθετούν πρακτικές GovTech, το έργο Interoperable Europe δημοσίευσε μια έκθεση με την οποία παρέχει μια επισκόπηση της ποικιλομορφίας των προγραμμάτων GovTech και αντλεί διδάγματα από τη δημιουργία κυβερνητικών προγραμμάτων GovTech.

Ενώ η παρούσα έκθεση επικεντρώνεται στα εθνικά προγράμματα GovTech, τα πορίσματα και τα συμπεράσματά της μπορούν να εφαρμοστούν και σε άλλα επίπεδα διακυβέρνησης. Ο όρος GovTech αναφέρεται στη χρήση αναδυόμενων τεχνολογιών και ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών από την κυβέρνηση από νεοφυείς επιχειρήσεις και ΜΜΕ — αντί να βασίζεται σε μεγάλους φορείς ολοκλήρωσης συστημάτων.

Η παρούσα έκθεση παρουσιάζει επισκόπηση του τρόπου με τον οποίο καταρτίζονται τα υφιστάμενα προγράμματα GovTech σε διάφορα κράτη μέλη της ΕΕ και εισάγει πρακτικές μελέτες περιπτώσεων. Ακολουθεί συζήτηση σχετικά με το σκεπτικό των επενδύσεων των κυβερνήσεων στο GovTech και τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι χώρες κατά τη συνεργασία τους με το οικοσύστημα GovTech. Στη συνέχεια, η έκθεση διανέμει σημαντικά διδάγματα για τη δημιουργία κυβερνητικών προγραμμάτων GovTech.

Η παρούσα έκθεση στοχεύει σε όσους επιθυμούν να κατανοήσουν τον τρόπο με τον οποίο οι κυβερνήσεις υποστηρίζουν ήδη το GovTech, και ιδίως τους διαχειριστές του δημόσιου τομέα που αναζητούν ένα σημείο εκκίνησης για τη θέσπιση ή τη βελτίωση ενός προγράμματος GovTech. Αποτελεί μέρος δύο διττών εκθέσεων σχετικά με το GovTech που εκπονήθηκαν από το JRC και την DIGIT με την υποστήριξη του προγράμματος ISA².

Διαβάστε όλη την έκθεση εδώ

Πηγή άρθρου: https://joinup.ec.europa.eu/

Leave a Comment