ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

H Semantic Interoperability Community (SEMIC) ανακοίνωσε την κυκλοφορία των Core Vocabularies 2.0.0.

H Semantic Interoperability Community (SEMIC) ανακοίνωσε την κυκλοφορία των Core Vocabularies 2.0.0. Σε αυτή την έκδοση έχουν αναθεωρηθεί το λεξιλόγιο Core Person, το λεξιλόγιο για την τοποθεσία του πυρήνα, το βασικό επιχειρηματικό λεξιλόγιο και το λεξιλόγιο του κεντρικού δημόσιου οργανισμού.

Τον Μάρτιο του 2021, το πρόγραμμα Interoperable Europe της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ξεκίνησε τον σημαντικό κύκλο κυκλοφορίας των βασικών λεξιλογίων με στόχο την αντιμετώπιση αιτημάτων αλλαγής που λαμβάνουν οι χρήστες μέσω του αποθετηρίου GitHub. Τα μέλη και οι χρήστες της ομάδας εργασίας των βασικών λεξιλογίων κλήθηκαν να μοιραστούν τα σχόλιά τους κατά τη διάρκεια ειδικών διαδικτυακών σεμιναρίων.

Μετά από αυτή τη διαδικασία, η νέα κυκλοφορία των Βασικών Λεξιλογίων είναι διαθέσιμη και μπορείτε να βρείτε εδώ:

Οι ακόλουθες αλλαγές έχουν εφαρμοστεί στα Core Vocabularies version 2.0.0

  • Τα ζητήματα που αναφέρθηκαν από τα ενδιαφερόμενα μέρη σχετικά με το Github έχουν αντιμετωπιστεί και τεκμηριωθεί σε λεπτομερή κατάλογο αλλαγών ανά βασικό λεξιλόγιο.
  • Νέες «Αρχές για τη δημιουργία ορθών ορισμών» εισήχθησαν από τη δράση SEMIC, οι οποίες είναι διαθέσιμες στο GitHub. Με βάση τους κανόνες αυτούς, αναθεωρήθηκαν οι ορισμοί των βασικών λεξιλογίων. 
  • Το ενοποιημένο διάγραμμα και η απλοποιημένη έκδοσή του έχουν αναθεωρηθεί και είναι διαθέσιμα στο Github.
  • Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο αφιερωμένο σε κάθε αποθετήριο που είναι αφιερωμένο στο ειδικό βασικό λεξιλόγιο στο Github:

Πηγή άρθρου: https://joinup.ec.europa.eu/

Leave a Comment