ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Δημοσιεύθηκε η επίσημη έκθεση για τις συστάσεις των εμπειρογνωμόνων για την επόμενη πολιτική διαλειτουργικότητας της ΕΕ

Η ομάδα εμπειρογνωμόνων για τη διαλειτουργικότητα των ευρωπαϊκών δημόσιων υπηρεσιών συνήλθε και διατύπωσε 27 συστάσεις για την ενίσχυση της διαλειτουργικότητας των δημόσιων διοικήσεων σε ολόκληρη την ΕΕ. Οι συστάσεις αυτές αποτελούν έναν από τους ακρογωνιαίους λίθους της επικείμενης πρότασης πολιτικής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «Πράξη για τη Διαλειτουργική Ευρώπη». 

                                                                             Διαβάστε τις συστάσεις πολιτικής της ομάδας εμπειρογνωμόνων 

Οι συστάσεις αποσκοπούν στην καθιέρωση μιας πιο διαρθρωμένης και ρεαλιστικής συνεργασίας, τόσο μεταξύ των κρατών μελών σε οριζόντιο επίπεδο, όσο και μεταξύ των διαφόρων ευρωπαϊκών υπηρεσιών και πολιτικών σε κάθετο επίπεδο. Επιτρέπουν την ομαλή, διαλειτουργική εφαρμογή και παροχή ψηφιακών δημόσιων υπηρεσιών σε ευρωπαϊκό επίπεδο χωρίς να προσθέτουν νέες υποχρεώσεις στα κράτη μέλη και συμβάλλουν στην αύξηση της συνολικής ψηφιακής ωριμότητας. 

Οι συστάσεις επικεντρώνονται σε τρία βασικά θέματα:  

  • Ενίσχυση της ευρωπαϊκής συνεργασίας για τη διαλειτουργικότητα μέσω μιας δομής διακυβέρνησης που ανήκει από κοινού στα κράτη μέλη και την Επιτροπή 
  • Διασφάλιση ότι οι επικείμενες πολιτικές και η ευρωπαϊκή νομοθεσία είναι διαλειτουργικές και έτοιμες για ψηφιακή χρήση εξ ορισμού 
  • Αναβάθμιση του διαθέσιμου καταλόγου διαλειτουργικών λύσεων της ΕΕ  

Κατά τους προσεχείς μήνες, η Επιτροπή θα δημοσιεύσει πρόταση για ενισχυμένη πολιτική διαλειτουργικότητας, στην οποία θα διατυπώνονται οι συστάσεις αυτές.  

Ευρωπαίος Επίτροπος Johannes Hahn (Προϋπολογισμός και Διοίκηση): «Αυτές οι συστάσεις, οι οποίες αντικατοπτρίζουν τις πραγματικές ανάγκες των κρατών μελών της ΕΕ, είναι ο φάρος μας κατά την ανάπτυξη μιας κοινής πολιτικής για τον ψηφιακό δημόσιο τομέα — για και με όλα τα επίπεδα διακυβέρνησης — η οποία συμβάλλει σε μια Ευρώπη κατάλληλη για την ψηφιακή εποχή. Προσβλέπω τώρα στη μετατροπή αυτών των συστάσεων σε συγκεκριμένες δράσεις.» 

Συστάσεις που εγκρίθηκαν ομόφωνα 

Η ομάδα εμπειρογνωμόνων για τη διαλειτουργικότητα των ευρωπαϊκών δημόσιων υπηρεσιών συστάθηκε από τη Γενική Διεύθυνση Πληροφορικής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής τον Φεβρουάριο του 2020. Τα μέλη της αποτελούνται από εκπροσώπους των εθνικών δημόσιων διοικήσεων των ευρωπαϊκών κρατών μελών που είναι αρμόδιοι για τον ψηφιακό μετασχηματισμό του κράτους. 

Οι συστάσεις είχαν ήδη εγκριθεί ομόφωνα από τα κράτη μέλη στις 5 Οκτωβρίου 2021. Το νέο έγγραφο που παρουσιάζεται εδώ είναι η επίσημη έκδοση.  

Πηγή άρθρου: https://joinup.ec.europa.eu/

Leave a Comment